Heijmans

AEX:HEIJM, NL0009269109
13,500 17:35
-0,060 (-0,44%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 1.885,641.520,811.580,301.604,05
Operationele kosten 2.181,921.697,221.797,951.811,40
Afschrijvingen 18,6914,0012,6310,27
BedrijfsResultaat -96,0330,6528,4139,55
Resultaat voor belastingen -103,8021,9220,5634,85
Belastingen 6,692,380,074,80
CashFlow -47,13-3,8314,4920,44
Nettowinst -110,4919,5420,4930,06

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 54,5146,5843,9641,97
Immateriële activa 81,6279,7178,6675,63
Financiële activa 99,4195,9994,6364,25
Vaste activa 290,59282,21253,14330,20
Voorraden 216,43187,19206,94204,57
Debiteuren 176,07165,66175,68185,45
Overige vorderingen 0,040,040,000,00
Liquide middelen 30,2574,4488,93109,37
Vlottende activa 482,99488,59522,97568,20
Totaal activa 1.056,17770,80776,11898,40
Gewoon kapitaal 141,90162,18149,10177,96
Preferent kapitaal -138,41-7,64-40,2616,68
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 73,7172,3989,01144,07
Kortlopende schulden 625,91536,24538,00576,36
Totaal passiva 1.056,17770,80776,11898,40

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 6.4124.5204.4834.725
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21.41021.41021.41021.410
Winst per aandeel -5,160,910,961,40
Dividend per aandeel 0,000,000,000,28
Cashflow per aandeel -3,180,991,241,96
Intrinsieke waarde per aandeel 6,637,576,968,03
Koers-winstverhouding -1,0710,678,335,36
Dividend rendement (%) 0,000,000,003,73
Rendement eigen vermogen (%) -77,8712,0513,7416,89
Koers einde boekjaar 5,529,718,007,50