Heijmans » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Heijmans

AEX:HEIJM, NL0009269109
8,700 17:35
-0,080 ( -0,91% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1982,41 1885,64 1520,81 1580,3
Operationele kosten 2300,84 2181,92 1697,22 1797,95
Afschrijvingen 20,12 18,69 14 12,63
BedrijfsResultaat -20,87 -96,03 30,65 28,41
Resultaat voor belastingen -30,37 -103,8 21,92 20,56
Belastingen -3,11 6,69 2,38 0,07
CashFlow 51,61 -47,13 -3,83 14,49
Nettowinst -27,26 -110,49 19,54 20,49

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 89,93 54,51 46,58 43,96
Immateriële activa 112,41 81,62 79,71 78,66
Financiële activa 108,88 99,41 95,99 94,63
Vaste activa 380,13 290,59 282,21 253,14
Voorraden 265,75 216,43 187,19 206,94
Debiteuren 266,4 176,07 165,66 175,68
Overige vorderingen 0,47 0,04 0,04 0
Liquide middelen 125,39 30,25 74,44 88,93
Vlottende activa 809,83 482,99 488,59 522,97
Totaal activa 1189,96 1056,17 770,8 776,11
Gewoon kapitaal 266 141,9 162,18 149,1
Preferent kapitaal -41,57 -138,41 -7,64 -40,26
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 134,89 73,71 72,39 89,01
Kortlopende schulden 789,07 625,91 536,24 538
Totaal passiva 1189,96 1056,17 770,8 776,11

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 6808 6412 4520 4483
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21410 21410 21410 21410
Winst per aandeel -1,27 -5,16 0,91 0,96
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 0,45 -3,18 0,99 1,24
Intrinsieke waarde per aandeel 12,4241 6,62774 7,57496 6,96404
Koers-winstverhouding -6,43858 -1,06977 10,66813 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -10,25 -77,87 12,05 13,74
Koers einde boekjaar 8,177 5,52 9,708 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding