Heijmans » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Heijmans

AEX:HEIJM, NL0009269109
8,500 11:12
-0,110 ( -1,28% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 1885,64 1520,81 1580,3 0
Operationele kosten 2181,92 1697,22 1797,95 0
Afschrijvingen 18,69 14 12,63 0
BedrijfsResultaat -96,03 30,65 28,41 0
Resultaat voor belastingen -103,8 21,92 20,56 0
Belastingen 6,69 2,38 0,07 0
CashFlow -47,13 -3,83 14,49 0
Nettowinst -110,49 19,54 20,49 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 54,51 46,58 43,96 0
Immateriële activa 81,62 79,71 78,66 0
Financiële activa 99,41 95,99 94,63 0
Vaste activa 290,59 282,21 253,14 0
Voorraden 216,43 187,19 206,94 0
Debiteuren 176,07 165,66 175,68 0
Overige vorderingen 0,04 0,04 0 0
Liquide middelen 30,25 74,44 88,93 0
Vlottende activa 482,99 488,59 522,97 0
Totaal activa 1056,17 770,8 776,11 0
Gewoon kapitaal 141,9 162,18 149,1 0
Preferent kapitaal -138,41 -7,64 -40,26 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 73,71 72,39 89,01 0
Kortlopende schulden 625,91 536,24 538 0
Totaal passiva 1056,17 770,8 776,11 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 6412 4520 4483 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 21410 21410 21410 0
Winst per aandeel -5,16 0,91 0,96 0
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -3,18 0,99 1,24 0
Intrinsieke waarde per aandeel 6,62774 7,57496 6,96404 0
Koers-winstverhouding -1,06977 10,66813 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -77,87 12,05 13,74 0
Koers einde boekjaar 5,52 9,708 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding