Bone Therapeutics

BRU:BOTHE.BL, BE0974280126
1,408 17:35
-0,004 (-0,28%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 4,215,083,323,67
EBITDA (mln.) -11,78-10,89-10,43-14,42
Bedrijfs resultaat (mln.) -12,30-11,47-11,18-15,02
Resultaat voor belasting (mln.) -12,59-14,01-10,30-19,64
Netto winst (mln.) -12,75-14,22-10,46-11,94
Winst per aandeel -1,86-1,71-0,98-1,02
Koers winst verhouding -4,18-2,63-3,72-2,55

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 6,306,206,100,23
Immateriële activa 0,030,020,030,03
Financiële activa 0,610,650,470,01
Vaste activa 10,5610,7510,666,02
Debiteuren 5,946,723,023,84
Liquide middelen 8,418,178,6314,65
Vlottende activa 14,6215,0011,7318,82
Totaal activa 22,7925,7522,3924,84
Gewoon kapitaal 2,384,492,053,33
Preferent kapitaal 0,560,620,15-73,08
Langlopende schulden 12,1911,9211,0111,72
Kortlopende schulden 10,609,339,349,79
Totaal passiva 22,7925,7522,3924,84

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 94877030
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 6.8508.31010.67011.720
Cashflow per aandeel -1,61-1,55-0,97-1,37
Intrinsieke waarde per aandeel 0,350,540,190,28
Koers Intrinsieke waarde verhouding 22,368,3318,979,15
Rendement eigen vermogen (%) -535,12-316,59-510,79-359,10
Koers einde boekjaar 7,774,503,652,60