Die OPEC leden zijn net "socialisten", de armen moeten geholpen worden,
ma ma ma maar niet ten kosten van mij !