Op dit vlak is Europa goed bezig .
Van twee kanten provoceren en profiteren .
Duitsland heeft altijd verbindingen gehad met de Russen .
Voor de veiligheid is dit nog het best .
Polen heeft niet liever .
China en Rusland zijn twee handen op een buik .
Strategie is een moeilijk kluwen .