Dank je de koekoek. Maar of de aandeelhouders net zo blij zijn is de vraag. De club is in zijn totaliteit zo'n 200 procent meer waard op dit moment. De aandelen zijn een geringer percentage gestegen door de jaren heen.