De werkdruk blijft hetzelfde omdat de aanname uit de Flexpool vandaan gaat komen.
FNV gaat het moeilijk krijgen om dit aan de achterban uit te leggen.
De beloning 1% 1 november en 1 1/2% volgend jaar zal slecht vallen bij de mensen.
FNV sluit alleen een deal met KLM omdat FNV er alles aan doet om nieuwe leden te werven onder de uitzendkrachten.
En FNV dreigde vooraf al met acties als er nu geen CAO zou komen. En dus komt het KLM beter uit om een princippe akkoord met FNV te sluiten.

De overige Bonden (NVLT-VKP en CNV) zijn helemaal niet akkoord en gaan gewoon verder met de onderhandelingen de BALANS tussen de reeds afgesloten CAO's met Vliegers en Cabine is verre van gelijk, valt er te lezen in hun nieuwsbrieven.

LZA geen posities