Ik reken en dan dan tel ik toch echt een daling van alles met een half miljoen vaten.