Hoe zo, verruiming van de lock-down, de laatste dagen hagelt het van voorgenomen aanscherpingen!!