Atos,...laag gewaardeerd & lage stockprice. *( Mogelijke opsplitsing -> interesse van Private Equity partijen. Daarna kan het turnaround proces worden vervolgt. Het bedrijf kan in afgeslankte vorm efficienter opereren wat de kans op en succesvolle come back vergroot.

Technisch: (Zie chart in de bijlage) Als bodem (4) boven bodem (3) blijft-> stabilisatie en mogelijk start koersherstel.
Buy conditie technisch: koers dient duurzaam boven 12,40 te blijven.

Bron: *( www.consultancy.nl/nieuws/41390/atos-...
Bijlage: