Inflatie kan alleen maar hoger gezien de krapte op de arbeidsmarkt.In Europa ,weliswaar vertraagd,zal dit de komende maanden eveneens het geval zijn.De uitkomsten van de loononderhandelingen in Nederland/Duitsland/Frankrijk houden in dat vooral in de service sektoren de prijzen fors verder gaan stijgen.Rente van 4% 10 jaar Ned. Staat zou de juiste afspiegeling zijn van de huidige monetaire en economische situatie. Echter QE van ECB (Knot c s) maakt dit onmogelijk. De spaarder en gepensioneerden betalen de rekening voor de 'falende en manipulerende' bestuurders ......