Royal Dutch Shell A

AEX:RDSA1, GB00B03MLX29
17,162 16:46
+0,258 (+1,53%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Omzet 233.591,00305.179,00388.379,00344.877,00
Operationele kosten 216.001,00276.322,00343.504,00308.122,00
Afschrijvingen 24.993,0026.223,0022.135,0028.701,00
BedrijfsResultaat 5.912,0019.706,0035.295,0026.550,00
Resultaat voor belastingen 5.606,0018.130,0035.621,0025.485,00
Belastingen 829,004.695,0011.715,009.053,00
CashFlow -11.119,00535,006.878,00-8.811,00
Nettowinst 4.575,0012.977,0023.352,0015.842,00

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2016201720182019
Materiële activa 236.098,00226.380,00223.175,00238.349,00
Immateriële activa 23.967,002.418,0023.586,0023.486,00
Financiële activa 39.207,0035.149,0028.403,0025.797,00
Vaste activa 324.706,00311.693,00301.712,00311.647,00
Voorraden 21.775,0025.223,0021.117,0024.071,00
Debiteuren 25.766,0030.721,0027.541,0030.216,00
Overige vorderingen
Liquide middelen 19.130,0020.312,0026.741,0018.054,00
Vlottende activa 86.569,0095.404,0097.482,0092.689,00
Totaal activa 411.275,00407.097,00399.194,00404.336,00
Gewoon kapitaal 186.646,00194.356,00198.646,00186.476,00
Preferent kapitaal 10.353,7915.973,0215.310,7813.339,32
Aandeel van derden 1.865,003.456,003.888,003.987,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 148.939,00129.518,00118.847,00134.249,00
Kortlopende schulden 73.825,0079.767,0077.813,0079.624,00
Totaal passiva 411.275,00407.097,00399.194,00404.336,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 92.00086.00082.00083.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 8.174.3908.342.6208.217.3807.881.190
Winst per aandeel 0,561,562,842,01
Dividend per aandeel 1,701,701,701,88
Cashflow per aandeel 2,524,276,465,35
Intrinsieke waarde per aandeel
Koers-winstverhouding 48,9121,369,0313,02
Dividend rendement (%) 6,215,106,637,19
Rendement eigen vermogen (%) 2,456,6811,768,50
Koers einde boekjaar 27,3933,3225,6626,17