Lavide Holding

AEX:LVIDE.NL, NL0010545679
0,620 17:35
-0,080 (-11,43%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 0,180,38
EBITDA (mln.) -0,43-0,88-0,22-0,14
Bedrijfs resultaat (mln.) -0,58-0,96-0,22-0,14
Resultaat voor belasting (mln.) -0,58-1,02-0,23-0,14
Netto winst (mln.) -0,54-1,02-0,23-0,14
Winst per aandeel -0,13-0,21-0,05-0,03
Koers winst verhouding -5,92-2,52-4,00-12,00

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 0,04
Immateriële activa 0,26
Vaste activa 0,34
Debiteuren 0,04
Overige vorderingen 0,010,01
Liquide middelen 0,650,460,220,12
Vlottende activa 0,790,470,320,17
Totaal activa 1,120,470,320,17
Gewoon kapitaal 0,650,120,190,05
Preferent kapitaal -74,94-75,08
Langlopende schulden 0,260,110,030,03
Kortlopende schulden 0,210,230,110,09
Totaal passiva 1,120,470,320,17

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 733
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4.1304.8904.6004.600
Cashflow per aandeel -0,13-0,08-0,10-0,02
Intrinsieke waarde per aandeel 0,160,020,040,01
Koers Intrinsieke waarde verhouding 4,8921,604,8433,12
Rendement eigen vermogen (%) -82,57-832,52-122,63-313,04
Koers einde boekjaar 0,770,530,200,36