MKB Nedsense

AEX:NEDSE.NL, NL0009312842
0,182 17:17
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 0,190,14
EBITDA (mln.) -0,111,480,39
Bedrijfs resultaat (mln.) -0,111,480,39-0,65
Resultaat voor belasting (mln.) -0,081,080,32-0,64
Netto winst (mln.) -0,081,080,30-0,64
Winst per aandeel 0,03-0,01
Koers winst verhouding 5,10-14,50

Balans (mln.)

  2017201820192020
Financiële activa 10,013,254,043,54
Vaste activa 10,013,474,363,86
Debiteuren 0,160,900,12
Liquide middelen 2,982,440,08
Vlottende activa 0,173,882,572,50
Totaal activa 10,177,346,936,36
Gewoon kapitaal 0,772,486,776,13
Preferent kapitaal -0,081,080,30-39,00
Langlopende schulden 9,304,73
Kortlopende schulden 0,100,130,160,23
Totaal passiva 10,177,346,936,36

Overige Data

  2017201820192020
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 29.91033.90082.00082.000
Cashflow per aandeel 0,21
Intrinsieke waarde per aandeel 0,030,070,080,07
Koers Intrinsieke waarde verhouding 8,932,091,831,94
Rendement eigen vermogen (%) -10,6843,334,42-10,48
Koers einde boekjaar 0,230,150,150,15