Almunda Professionals (vh Novisource) « Terug naar discussie overzicht

U Vastgoed vult Ego Lifestyle met activiteiten

78 Posts, Pagina: 1 2 3 4 » | Laatste
[verwijderd]
0
Even wat meer informatie:

U Vastgoed zal een beursnotering krijgen door middel van de notering van Ego in te gaan vullen (zie ook: www.quotenet.nl/biz/value8-doet-weer-... ). Hieronder volgt wat meer informatie:

Profiel

U Vastgoed is een organisatie die zich volledig richt op het (her)ontwikkelen van onroerend goed. Dit gebeurt hoofdzakelijk op eigen initiatief en geheel voor eigen rekening en risico.

U Vastgoed onderscheidt zich van concurrenten, doordat het een compacte organisatie is welke in staat is zeer daadkrachtig op te treden. Wij zien uitdaging in projecten van verschillende omvang.

U Vastgoed is daarmee een dynamische, daadkrachtige en creatieve ontwikkelaar, en deskundig op alle gebieden van projectontwikkeling.

Projecten in ontwikkeling

Breda
- Dreef, een aantal nieuw te realiseren appartementen

Bergen NH
- Breelaan, nieuw te realiseren winkelruimte op de begane
grond

Rotterdam
- Baankwartier, woontoren
- Nieuwe Binnenweg, diverse panden
- Gordelweg 142-147, renovatie appartementen
- Terbregseweg, 8 exclusieve stadsvilla's

Schiedam
- Stationsplein 2, bedrijfsverzamelgebouw

Dit is echt fantastisch nieuws voor de aandeelhouders van Ego Lifestyle. Ik probeer nog uit te zoeken wat de vastgoedportefeuille aan waarde heeft, daarmee is een mogelijke beurskoers ook makkelijker in te schatten.
[verwijderd]
0
Aangezien ik niet overal wil dubbelposten, etc. plaats ik alleen voorlopig hier de info:

www.beursig.nl/forum/viewtopic.php?f=...

Zéér interessant!
[verwijderd]
0
Nog meer info:

Profiteren van kansen in moeilijke onroerendgoed markt
Posted on January 16, 2012 by 1nomij
Reply
De 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij (hierna: 1NOMij) zal op korte termijn notering verkrijgen aan de Amsterdamse Effectenbeurs (NYSE Euronext Amsterdam). 1NOMij is een actieve onroerend goed-onderneming die inspeelt op de kansen die de huidige moeilijke markt voor West-europees en met name Nederlands onroerend goed biedt. Doelstelling is een combinatie van waardegroei en een goed basisrendement te bewerkstelligen. 1NOMij zal notering verkrijgen via een reverse listing van het beursfonds Ego Lifestyle Holding (ELSH). In dat kader heeft Uvastgoed een belang genomen in het beursfonds ELSH (middels JH Ultee Holding, de vennootschap van J.H. (Jan) Ultee). Het voornemen bestaat om in de komende maanden onroerend goed in te brengen in het beursfonds. Vervolgens is de ambitie om groei van de portefeuille en waardecreatie voor aandeelhouders te realiseren door het overnemen van portefeuilles en actief management.

Reverse listing via ELSH
ELSH heeft samen met grootaandeelhouder Value8 overeenstemming bereikt met JH Ultee Holding over de reverse listing van het vastgoedbedrijf Uvastgoed. De naam van ELSH – het voormalige Begemann – zal worden gewijzigd in 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij of 1NOMij. Dat betekent een nieuw hoofdstuk in het leven van deze 122 jaar oude, en sinds 1954 beursgenoteerde, vennootschap.

Allereerst heeft ELSH de kleine aandelenemissie van 30 december 2011 (25.000 euro) uitgebreid met 275.000 euro, zodat ELSH over voldoende middelen beschikt om aan de verplichtingen die met de beursnotering gepaard gaan (onder andere administratie, accountant en noteringskosten) te kunnen voldoen. Deze aandelen worden geplaatst bij JH Ultee Holding.

In het kader van de reverse listing draagt Value8 een deel van haar belang over aan JH Ultee Holding. Als gevolg van deze transactie zullen de aandeelhoudersverhoudingen wijzigen. Value8 zal een groot minderheidsbelang (37,7%) houden in het nieuwe beursfonds. JH Ultee Holding verwerft de meerderheid van de aandelen (50,4%).

Achtergrond Uvastgoed
De heer Ultee is een sedert 20 jaar onroerendgoed ondernemer en thans directeur eigenaar van Uvastgoed. Uvastgoed heeft ruime ervaring in het (her)ontwikkelen en investeren in onroerend goed. Uvastgoed beschikt over een brede portefeuille van onroerend goed met de nadruk op het herontwikkelen en optimaliseren van winkelpanden, woningen en kantoren. Uvastgoed beschikt over een solide portefeuille en kent gezonde vermogensverhoudingen. De beursnotering biedt nieuwe kansen in de huidige uitdagende onroerendgoedmarkt. De beoogde directie zal bestaan uit de initiatiefnemers van 1NOMij, de heren Ultee en Ollefers. Zij zien goede mogelijkheden om waardegroei te creëren door meerdere partijen bij elkaar te brengen. Die waardegroei kan worden bereikt door actief management en verstandig aankoopbeleid.

BAVA 16 februari 2012
Op 16 februari 2012 zal een buitengewone vergadering van aandeelhouders plaatsvinden, waarin onder andere deze transactie besproken aan de orde zal komen, evenals de voorgestelde wijzigingen in de samenstelling van de Raad van bestuur en Raad van Commissarissen. Tevens wordt voorgesteld om de naam van de vennootschap te wijzigen in 1ste Nederlandsche Onroerendgoed Maatschappij NV, ofwel 1NOMij. Op de aandeelhoudersvergadering van 23 december 2011 hebben aandeelhouders ELSH unaniem ingestemd met een reverse listing zonder bod op alle uitstaande aandelen. Op de vergadering van 16 februari a.s. zullen de heren Ultee en Ollefers een uitvoerige toelichting geven op de in te brengen activiteiten, hun strategische visie en het onderscheidende karakter van 1NOMij.

Toekomst en strategie
De huidige onroerendgoedmarkt wordt gekenmerkt door:

¦Aanhoudende verkoopdruk, veel verkopers nauwelijks kopers.
¦Overcapaciteit die – met name in de kantorenmarkt – leidt tot aanzienlijke leegstand.
¦Structurele dalingen van de taxatiewaarde.
¦Relatief sterke financiering met vreemd vermogen. Door de afboekingen wordt de loan-to-value verhouding vaak onhoudbaar hoog.
¦Onroerendgoed bedrijven die niet langer aan de met financiers overeengekomen convenanten voldoen.
¦(nog) relatief goede cashrendementen dankzij de lage rentestand.
In deze markt doen zich bijzondere kansen voor om waardegroei te realiseren, bijvoorbeeld door op marktconforme prijzen te kopen en/of door mogelijkheden van herontwikkeling van onroerendgoed.

1NOMij anders dan reguliere vastgoedfondsen
1NOMij onderscheidt zich door:

1.Actief management, herontwikkeling van bestaand onroerendgoed
2.Hands on management, actieve marktbenadering
3.Doelstelling: waardegroei en rendement in plaats van nadruk op dividend
Value8 is enthousiast over de reverse listing: “Wij zijn verheugd dat deze beursvennootschap een nieuw leven krijgt. Value8 heeft veel werk verzet om de beursnotering van ELSH te behouden en het is goed te zien dat een ondernemer pur sang deze vennootschap gaat uitbouwen en aandeelhouders nieuw perspectief biedt. Om die reden willen wij ook graag aandeelhouder blijven.”

De nieuwe directeur van 1NOMij, Vincent Ollefers, is eveneens positief: “De onroerendgoedmarkt is in problemen, maar in dat klimaat zijn er enorme kansen. Wij zijn trots om notering aan de Amsterdamse beurs te verkrijgen en willen die notering benutten om door samenwerking onroerend goed weer verhandelbaar te maken.”
arreno
0
Als ze op de BAVA met koersgevoelige info komen zal het nabeurs via een persbericht officieel naar buiten komen.
Maar je weet nooit of alle aanwezigen zwijgen tot 17.30 uur.
Ze hebben in elk geval al de meerderheid van aandelen in bezit. Destijds 50,4 % Toen was nog 11,9% vrij verhandelbaar.
Ik ga er vanuit dat Value 8 haar 37,7% aangehouden heeft
Vrij verhandelbaar circa 670.000 stuks
Hierbij vond ik onderstaand rijtje erg op vallend 3 rijtjes zijn open-slot-laag
Laatste kolom de volumes

09 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
10 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
11 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
12 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
13 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
16 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
17 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
18 jan 0,340 0,340 0,34 0,34 103.424
19 jan 0,340 0,340 0,34 0,34 103.424
Als deze opgekocht zijn door 1NOmij hebben ze al veel aandelen binnen. Misschien erg hypothetisch,
maar wel binnengehaald voor het spreekwoordelijke appel en een ei. Dan is straks het E.V. per aandeel erg hoog afhankelijk van de waarde van het bedrijf.
Straks nog een emissie om cash binnen te halen.
Gisteren nog wat binnengehaald aan 36 cent, ik geloof niet dat ik een miskoop heb gedaan

bart1805
0
quote:

arreno schreef op 8 februari 2012 09:46:

Als ze op de BAVA met koersgevoelige info komen zal het nabeurs via een persbericht officieel naar buiten komen.
Maar je weet nooit of alle aanwezigen zwijgen tot 17.30 uur.
Ze hebben in elk geval al de meerderheid van aandelen in bezit. Destijds 50,4 % Toen was nog 11,9% vrij verhandelbaar.
Ik ga er vanuit dat Value 8 haar 37,7% aangehouden heeft
Vrij verhandelbaar circa 670.000 stuks
Hierbij vond ik onderstaand rijtje erg op vallend 3 rijtjes zijn open-slot-laag
Laatste kolom de volumes

09 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
10 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
11 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
12 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
13 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
16 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
17 jan 0,270 0,270 0,27 0,27 9.001
18 jan 0,340 0,340 0,34 0,34 103.424
19 jan 0,340 0,340 0,34 0,34 103.424
Als deze opgekocht zijn door 1NOmij hebben ze al veel aandelen binnen. Misschien erg hypothetisch,
maar wel binnengehaald voor het spreekwoordelijke appel en een ei. Dan is straks het E.V. per aandeel erg hoog afhankelijk van de waarde van het bedrijf.
Straks nog een emissie om cash binnen te halen.
Gisteren nog wat binnengehaald aan 36 cent, ik geloof niet dat ik een miskoop heb gedaan

Aantal vrij verhandelbare aandelen op 670.000 is niet correct. Zie AFM voor geplaatst kapitaal en wijziging per 16 januari 2012.
Voor een appel en een ei? Wat denk je dan dat ze voor hun belang hebben betaald?
arreno
0

Daaraan kom ik met de volgende gegevens
Ego had 5.639.000 aandelen. 1NOmy 50,4% Value 8 37,7%
11,9% dacht ik is vrij verhandelbaar. Misschien zijn er nog meer grootaandeelhouders,
arreno
0
Met een appel en een ei neem ik een hypothetisch voorschotje op een koers die fors boven de euro uit zal komen
bart1805
0
quote:

arreno schreef op 8 februari 2012 12:22:

Daaraan kom ik met de volgende gegevens
Ego had 5.639.000 aandelen. 1NOmy 50,4% Value 8 37,7%
11,9% dacht ik is vrij verhandelbaar. Misschien zijn er nog meer grootaandeelhouders,
Nee, dat is info uit begin 2009 denk ik. Sindsdien heeft de aandelenpers flink staan draaien:

www.afm.nl/nl/professionals/registers...

Er zijn geen andere partijen die een belang boven de 5% hebben.
bart1805
0
quote:

arreno schreef op 8 februari 2012 12:24:

Met een appel en een ei neem ik een hypothetisch voorschotje op een koers die fors boven de euro uit zal komen
Gezien je eerdere posts op bijvoorbeeld het Homburg forum lijk je me een verstandig belegger. Dat de koers boven een euro uit zal komen, dat hoop je misschien. Het op deze manier verkondigen doet me denken aan iemand anders en is totale onzin. Ook jij weet niet wat er op de 16e wordt aangekondigd.
arreno
0
aantal aandelen is idd fors hoger, ik had de aantallen van Beursinfo RABO

In mijn post staat het woord hypothetisch, nou zal in de dikke van Dale daar geen totale onzin achter staan.
Ik ga er (hypothetisch) van uit dat ook met het hogere aantal aandelen er een behoorlijke waarde per aandeel. Ook ik weet niet wat er de 16de aangekondigd gaat worden. Maar ik heb er wel vertrouwen in en daar ook 2,5% van mijn te beleggen geld op ingezet.
Biobert
0
ELSH heeft het informatiememorandum n.a.v. het verzoek van de VEB vanavond op haar website geplaatst. Het voornemen van meneer Ultee is beloftevol. Wilt u meeprofiteren? Koop dan nu aandelen Ego-Lifestyle Holding.
bart1805
0
quote:

Biobert schreef op 13 februari 2012 23:07:

ELSH heeft het informatiememorandum n.a.v. het verzoek van de VEB vanavond op haar website geplaatst. Het voornemen van meneer Ultee is beloftevol. Wilt u meeprofiteren? Koop dan nu aandelen Ego-Lifestyle Holding.
LOL!
Jij had toch al geprofiteerd van de shuffle in december? Of heb je nog een partijtje en zoek je nu een koper?
arreno
0
Hier wordt momenteel de plank volledig misgeslagen
We zien wel als overname/reverselisting een feit is, wat de koers zal doen.
Pitmans
0
quote:

arreno schreef op 14 februari 2012 11:41:

Hier wordt momenteel de plank volledig misgeslagen
Hoe bedoelt u ? Qua koersontwikkeling, of slaan enkele forumgenoten de plank mis ?
arreno
0
bart1805
0
quote:

arreno schreef op 14 februari 2012 13:14:

volgens mij is de uitleg van het bericht hoe 1NOMIJ het gaat invullen te negatief.
Hoe gaat volgens jou dan de overname van het eerste deel van de vastgoedportefeuille gefinancierd worden? Ik neem toch aan dat je geen waarde hecht aan de voorspellingen dat een en ander gratis wordt ingebracht?
arreno
0
Als ze niks inbrengen, blijft het een lege huls.
Door aandelen in bezit te hebben, heb je een voorsprong op degene die later instappen. Er is nergens sprake van een emmissie, dus gratis?
De tijd zal het leren.
4.1 Eerste inbreng
1NOMij is voornemens om op termijn de portefeuille van Uvastgoed te verwerven. In de komende periode gaat het in eerste instantie om drie onroerend goed objecten van Uvastgoed te verwerven: een woningportefeuille, bedrijfsruimten en een kantorendeel. De gezamenlijke huursom bedraagt ruim 1,1 miljoen euro en de geschatte waarde bedraagt circa 14 miljoen euro. Deze geschatte waarde is gebaseerd op taxaties, referenties en WOZ-waarden. Bij inbreng zal de waarde van het onroerend goed onafhankelijk worden getaxeerd en – indien en voor zover betaling in aandelen plaatsvindt aan Uvastgoed - inbrengen tegen een waarde van minimaal 0,25 euro per aandeel."
bart1805
0
quote:

arreno schreef op 14 februari 2012 15:28:

Als ze niks inbrengen, blijft het een lege huls.
Door aandelen in bezit te hebben, heb je een voorsprong op degene die later instappen. Er is nergens sprake van een emmissie, dus gratis?
De tijd zal het leren.
4.1 Eerste inbreng
1NOMij is voornemens om op termijn de portefeuille van Uvastgoed te verwerven. In de komende periode gaat het in eerste instantie om drie onroerend goed objecten van Uvastgoed te verwerven: een woningportefeuille, bedrijfsruimten en een kantorendeel. De gezamenlijke huursom bedraagt ruim 1,1 miljoen euro en de geschatte waarde bedraagt circa 14 miljoen euro. Deze geschatte waarde is gebaseerd op taxaties, referenties en WOZ-waarden. Bij inbreng zal de waarde van het onroerend goed onafhankelijk worden getaxeerd en – indien en voor zover betaling in aandelen plaatsvindt aan Uvastgoed - inbrengen tegen een waarde van minimaal 0,25 euro per aandeel."

Het blijft geen lege huls. Ze verwerven in eerste instantie drie onroerend goed objecten van Uvastgoed. De waarde wordt daarvan getaxeerd (schatting 14 miljoen euro. Die 14 miljoen euro wordt afgerekend met Uvastgoed. Daarom nogmaals de vraag, hoe 1Nomij aan het geld komt om Uvastgoed te kunnen betalen.
78 Posts, Pagina: 1 2 3 4 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 24 mei 2024 15:12
Koers 1,270
Verschil +0,040 (+3,25%)
Hoog 1,270
Laag 1,260
Volume 77
Volume gemiddeld 690
Volume gisteren 77

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront