Forum Miko geopend

14 Posts
IEX - Forummoderator
0
Miko is gespecialiseerd in de verstrekking van koffie en bijbehorende dispensers aan bedrijven, winkels, openbare instellingen, enz. Het concern ontwikkelt tevens een activiteit op het gebied van de productie van plastic verpakking. De omzet per activiteit is voornamelijk als volgt onderverdeeld:

verstrekking van koffie en de bijbehorende apparatuur (50,2%): verkoop van koffie van het eigen merk (door het concern gebrande, gemalen en verpakte koffie) en merken van derden en de verwerving en installatie in bruikleen of verhuur van drankautomaten (koffiezetapparaten, espressoapparaten, waterkoelers, automaten voor warme en koude dranken, snoepgoed en snacks). Miko ontwerpt en produceert een eigen assortiment percolatoren onder licentie van Brewmatic;

plastic verpakkingsmaterialen (49,8%): voornamelijk bestemd voor de voedingsmiddelensector (borden voor kant-en-klaarmaaltijden, dozen voor roomijs, enz.).

De geografische verdeling van de omzet is als volgt: België (18,8%), Duitsland (19,6%), Verenigd Koninkrijk (15,8%), Frankrijk (9,7%), Nederland (9,1%), Denemarken en Zweden (8,3%), Polen (7,3%) en andere (11,4%).

Groet Henk
RT2014
0
Turnhout, 22 maart 2018 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, toonde in 2017 een omzet van 204,8 miljoen euro, 7,0 % meer dan in 2016. De nettowinst bedroeg 11,3 miljoen euro, een stijging met 27,3 %. De EBIT en EBITDA gingen respectievelijk vooruit met 1,7 en 6,4 %.
GECONSOLIDEERDE RESULTATEN
De omzet in 2017 steeg met 7,0 % ten opzichte van vorig jaar, van 191,5 miljoen euro tot 204,8 miljoen euro. Ruim driekwart van de groepsomzet werd gerealiseerd in het buitenland.
De EBIT (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten en belastingen) bedroeg 16,3 miljoen euro (+ 1,7 % tegenover 2016).
De EBITDA (winst uit operationele activiteiten vóór financiële kosten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) bedroeg 29 miljoen euro (+ 6,4 % in vergelijking met 2016).
De nettowinst bedroeg 11,3 miljoen euro, een stijging met 27,3 % ten opzichte van 2016. Een deel hiervan wordt verklaard door een éénmalige impact van de belastinghervorming. De Raad van Bestuur stelt aan de algemene vergadering voor om een dividend uit te keren van 1,7 euro bruto per aandeel, of 10,4 % meer dan vorig jaar.
SEGMENTINFORMATIE
Het koffiesegment zette in 2017 een omzet neer van 108,2 miljoen euro. Dit is een dubbelcijferige groei van 12 % ten opzichte van vorig jaar. De koffieserviceafdeling vertegenwoordigt 52,8 % in de groepsomzet. Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de koffieserviceafdeling ging met 71,1 % vooruit. De bedrijfscashflow (EBITDA) steeg met 40,5 %. De investeringen in het koffiesegment bedroegen 5,7 miljoen euro in 2017.
Deze sprong voorwaarts is de resultante van degelijke prestaties in alle 12 thuislanden markten waar Miko eigen koffieservice dochterondernemingen heeft. De strategische focus richting Scandinavië waartoe een paar jaar geleden werd besloten, werpt zijn vruchten af. Miko is er nu goedvertegenwoordigd in Zweden, Denemarken en Noorwegen. Gezamenlijk wordt er nu al 20 % van de omzet van de koffieserviceafdeling gehaald. Mooi meegenomen was een grote deal die in 2017 werd afgesloten in Denemarken. Ook bezorgen de lokale munteenheden de Kronen een betere spreiding van het wisselkoersrisico.
Het kunststofsegment haalde een omzet van 96,6 miljoen euro, een stijging met 1,8 % tegenover vorig jaar. Dit segment is daarmee goed voor 47,2 % van de totale omzet. De bedrijfswinst (EBIT) en bedrijfscashflow (EBITDA) van de kunststofverpakkingsafdeling namen met respectievelijk 37,8 % en 18,7 % af. De investeringen in het kunststofsegment bedroegen 10,6 miljoen euro.
Abstractie makend van een éénmalig megacontract bij dochteronderneming Innoware in Indonesië in 2016, zou binnen deze afdeling de EBIT en EBITDA zijn toegenomen met respectievelijk 26 % en 18,5 %. In België en Polen werd een stevige groei neergelegd in het segment van de schaaltjes voor kant-en-klaar maaltijden. Tevens kwam er een nieuw roomijs concept op de markt, waarbij Miko Pac, als co-ontwikkelaar en producent van de verpakking ervan, hoge ogen gooide.
BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN
Een derde mijlpaal die in 2017 werd overschreden betreft de duurzame Puro koffie. Puro koffie maakt de People -pijler waar doordat het een fairtrade koffie is. De Planet -pijler staat voor de 2 % van de omzet die wordt aangewend voor de aankoop en eeuwige bescherming van regenwoud. In 2017 werd de symbolische kaap van 100 miljoen m2 beschermd regenwoud ruimschoots overschreden. Met Puro koffie conserveert Miko er nu 120 miljoen m2 tropische wouden.
Binnen de kunststofverwerkingsafdeling werd eind 2016 de eerste spade in de grond gestoken in Jakarta Indonesië. Nu staat er een volledig functionele green field fabriek bij dochteronderneming Innoware. Dit creëert niet alleen extra ruimte voor groei, het schept ook heel wat mogelijkheden om de efficiëntie te verhogen. Ook in Polen liggen er nieuwe bouw- en uitbreidingsplannen klaar om extra capaciteit vrij te maken.
Miko en de familie Michielsen mochten dit jaar ook de nominatie tot de Family Business Award of Excellence (*) ontvangen. Deze bekroning richt zich op familiebedrijven die uitmunten op vlak van deugdelijk bestuur binnen zowel de familie als in het bedrijf, en dit in de visie, het behoud van de familiewaarden, en in het maatschappelijk engagement.
VOORUITZICHTEN
Frans Van Tilborg, CEO van de Miko-groep commentarieert : 2017 werd een recordjaar. Heel wat mijlpalen werden overschreden. Wij waren in staat onze zeilen te draaien om optimaal mee te varen met de gunstige wind die waait binnen de economie. Voor 2018 zullen we alert zijn voor alle mogelijke uitdagingen. Met een investeringsbudget van 15,8 miljoen euro bevestigen wij alvast ons vertrouwen in de toekomst.
RT2014
0
Ik heb vanochtend de koers wat hoger gezet na de mooie cijfers ;-) Afgezien van de eenmalige belastingmeevaller, viel mij op dat de marges bij de koffieactiviteiten sterk zijn verbeterd. Ook voor 2018 kan een vervolg van de groei worden verwacht mede gelet op overnames en investeringen die Miko heeft gedaan. Bij de huidige koers van €120 bij een winst van ruim €9 per aandeel is dit bedrijf schappelijk gewaardeerd.
RT2014
0
Miko (KBC Securities: "Opbouwen" - koersdoel 142 euro)
Volgens analist Guy Sips was 2017 voor Miko een recordjaar: de omzet steeg met 7% op jaarbasis tot een mooie 204,8 miljoen euro (vs. prognose KBCS 199,3 mln). Meer dan drie vierde van de omzet werd overigens buiten België gerealiseerd. Op het niveau van de divisies boekte het Coffee-segment een omzetstijging met 12% tot 108,2 miljoen euro (vs. prognose KBCS 105,3 mln), terwijl de EBITDA tot om en bij de 16 miljoen euro steeg (+40,5%), goed voor een EBITDA-marge van 15,8%. De stijging is het gevolg van solide prestaties in alle 12 landen, waarbij Miko beklemtoont dat de strategische focus op Scandinavië vruchten begint af te werpen: Zweden, Denemarken en Noorwegen zijn nu al goed voor ca. 20% van de omzet van het Coffee Service-departement. De divisie Plastics wist ook een omzetstijging te realiseren (+1,8%) tot 96,6 mln euro, maar de EBITDA daalde met 18,7% tot 13,2 miljoen euro. Merk op dat die EBITDA in 2016 werd beïnvloed door een eenmalig megacontract dat Miko voor dochter Innoware in Indonesië afsloot. Afgezien van dat contract zou de REBIT met 26% gestegen zijn. Het Plastics-segment kent onder meer een sterke groei in België en Polen wat betreft schotels voor kant-en-klare maaltijden. De totale EBITDA steeg met 6,4% op jaarbasis tot 29 miljoen euro, wat resulteert in een stabiele EBITDA-marge van 14,2%. Door een eenmalige impact t.g.v. de belastinghervorming lag de nettowinst met 11,3 miljoen euro 27,3% hoger dan vorig jaar.De winst per aandeel stijgt daardoor van 7,13 euro in 2016 naar 9,08 euro in 2017. Miko stelt een brutodividend van 1,7 euro per aandeel voor (+10,4% t.o.v. het dividend over 2016). Volgens Guy Sips had Miko al aangekondigd dat het een recordjaar achter de rug had waarbij het ook de prognoses wist te verslaan. Toch kreeg het ook een duwtje in de rug van de belastinghervorming. Met een investeringsbudget van 15,8 miljoen euro voor 2018 gaat Miko de toekomst met vertrouwen tegemoet.
RT2014
0
Miko (advies KBC Securities: "Opbouwen" - koersdoel 135 euro)
Koffie- en kunststoffenspecialist Miko zag de halfjaaromzet met 0,6% stijgen. De omzet in het koffiesegment (48,7% van totaal) daalde 2,8% op jaarbasis, wat de bedrijfskasstroom (EBITDA) 11,9% lager zette. In het kunststoffensegmentsteeg de omzet met 4%, met dank aan Polen, Duitsland en de Indonesische halfdochter Innoware; wat de EBITDA 6,5% hoger duwde. Op groepsniveau daalde de bedrijfswinst (EBIT) en bedrijfscashflow (EBITDA) met 1,5% en 3,4%, maar steeg de nettowinst met 9,6% dankzij een lagere Belgische belastingvoet. Voor de rest van 2018 zal de overname van het quasi failliete Deense Maas op de cijfers wegen, terwijl het in 2017 getekende contract in Denemarken positief moet inwerken.
Na evaluatie van deze cijfers besloot KBC Securities analist Guy Sips zijn koersdoel voor Miko te verlagen van 142 naar 135 euro. Het “opbouwen”-advies laat hij ongemoeid.
JdeFL
0
• Miko gaat zijn afdeling kunststofverpakkingen verkopen aan de Duitse verpakkingsgroep Paccor. Na goedkeuring door de mededingingsautoriteiten kan de deal in het tweede kwartaal rond zijn. Paccor zet jaarlijkse 600 miljoen euro om met 3.000 medewerkers. Met de verkoop vervelt Miko tot een pure speler van koffiediensten, een positie die vorige week nog versterkt werd met een belang van 25% in de Nederlandse specialist in koffieautomaten (Maas). KBCS schat de verkoopprijs op 105 miljoen euro ondernemingswaarde (7x genormaliseerde EBITDA van 15 miljoen euro), wat de nieuwe geschatte waarde per aandeel op 168 euro brengt. Het koersdoel stijgt van 120 naar 140 euro en het advies stijgt van “Opbouwen” naar “Kopen”.
• (Boreo)

Dat is dan van koffie, over koffie in plastic filters naar lepeltjes en ander bestek voor o.m. vliegtuigen helemaal terug naar de core business. Een beetje pech, al dat vlieggeweld dat aan de grond staat.....
GalacticNuke
0
quote:

JdeFL schreef op 31 maart 2021 12:25:


• Miko gaat zijn afdeling kunststofverpakkingen verkopen aan de Duitse verpakkingsgroep Paccor. Na goedkeuring door de mededingingsautoriteiten kan de deal in het tweede kwartaal rond zijn. Paccor zet jaarlijkse 600 miljoen euro om met 3.000 medewerkers. Met de verkoop vervelt Miko tot een pure speler van koffiediensten, een positie die vorige week nog versterkt werd met een belang van 25% in de Nederlandse specialist in koffieautomaten (Maas). KBCS schat de verkoopprijs op 105 miljoen euro ondernemingswaarde (7x genormaliseerde EBITDA van 15 miljoen euro), wat de nieuwe geschatte waarde per aandeel op 168 euro brengt. Het koersdoel stijgt van 120 naar 140 euro en het advies stijgt van “Opbouwen” naar “Kopen”.
• (Boreo)

Dat is dan van koffie, over koffie in plastic filters naar lepeltjes en ander bestek voor o.m. vliegtuigen helemaal terug naar de core business. Een beetje pech, al dat vlieggeweld dat aan de grond staat.....


Zie je dit nu als iets positief? Ga je kopen dan?
JdeFL
0
Heb het geplaatst omdat ik het vroeger wel volgde. Niet echt een business die me nog interesseert. Geschorst nu, voorlopige opening à 114 (+13€), veel vet is dan toch al van de soep. En KBC, tja, dikwijls veel te hoge koersdoelen.
www.mikogroup.be/wp-content/uploads/2...
Heb je ook niets aan.
Verkoopprijs, als we dat wisten, en wat ze met die som zouden willen doen....
Als je op de ring van Turnhout, richting Arendonck afdraait, effe binnenwippen en gaan vragen....
JdeFL
0
14:55
Miko vangt 110 miljoen voor verpakkingstak
Aansluitend op het persbericht van vanmorgen waarin de verkoop van de kunststofverpakkingstak werd aangekondigd, komt Miko met een tweede persbericht. Daarin wordt gespecifieerd voor welk bedrag Miko Pac wordt verkocht aan het Duitse Paccor. Op basis van in de markt gebruikelijke multiples op de ebitda van de kunststofverpakkingsafdeling bedraagt de bedrijfswaarde circa 110 miljoen euro.
Als de geplande transactie groen licht krijgt van de mededingingsautoriteiten, zal de nettocashpositie van Miko dus met 110 miljoen euro toenemen. Wat met dat geld zal gebeuren, daarover heeft de raad van bestuur nog geen beslissing genomen. ‘Het spreekt echter weliswaar voor zich dat toekomstige investeringsnoden in de koffieserviceafdeling de nodige aandacht zullen (blijven) krijgen’, aldus het persbericht. (Tijd.be)
Kojo2
0
Dat Miko zich voortaan uitsluitend op de koffiebranche richt, dat is goed voor de focus. Maar de kunststoffendivisie zorgde er in 2020 wel voor dat de abominabele resultaten van de divisie koffie enigszins een beetje gecompenseerd werden. Anderzijds maakt Miko de kunststoffendivisie te gelde op een moment dat die mooie resultaten boekt. Dat zorgt voor een goede verkoopprijs.

Of de investeringen van Miko voor de thuisconsumptie van koffie zullen renderen, betwijfel ik. Het is allemaal mooi en wel om de koffiecultuur thuis in de kijker te zetten, het zal toch vooral de horeca en de consumptie in de bedrijven zijn die voor een herstel van de omzet zal zorgen. En daar zijn we vooralsnog niet aan toe. Sowieso zal thuiswerk een blijver zijn en zal de consumptie in de bedrijven daar blijvend onder lijden.

Met 110 miljoen euro extra in kas kan Miko uiteraard uitkijken naar interessante overnames, maar de balans wat opschonen zou niet misstaan. Niet alleen is de schuldgraad vrij hoog, ook het aandeel immaterieel vast actief is verhoudingsgewijs hoog.

Ik snap dan ook niet dat KBC het advies zo spectaculair optrekt. Mocht Miko de balans opschonen en een bedrijf worden dat voldoende winsten genereert om wat dividend uit te keren, ja dan wel. Maar nu 140 euro als koersdoel voorop stellen, dat is pure waanzin.
JdeFL
0
De handel van de gewone aandelen MIKO op EURONEXT BRUSSELS zal onder de volgende voorwaarden
worden hervat:
MIKO
Voortzetting van de handel op 31/03/2021 16:30
Reden Op verzoek van de FSMA na publicatie van een pers
bericht
JdeFL
0
Voorlopige opening nu al 126, maar drempelwaarde van Euronext 111, zal nog effe duren.
Nou ja, als je bij een marktkap. van 125M (aan koers 101) 110M cash binnenkrijgt, kan ik wel aannemen dat de koers hoger kan. Als ik KBC goed begrijp schatten zij de koffiebranche op 63M. (hun cijfers 168-105).
Maar lijkt er mij toch op alsof ze de kroonjuwelen verkocht hebben, en dan doet het me direct aan Agfa denken. Niet interessant om volgen, ga hier dan ook terug afhaken.
de dromer
0
Als we van het principe uitgaan, duur verkopen en goedkoop kopen, dan denk ik dat dit
een geweldige zet is. Ik heb Miko gekocht in volle coronacrisis. Het management zal wel weten
wat er op de markt zal komen. Ik denk dat er veel bedrijven op hun tandvlees zitten zodat er
koopjes te doen zijn. I.v.m de goodwill weet ik niet wat aanvaardbaar is voor de sector.
Kbc waardeert in het algemeen conservatief, dus hier heb ik wel vertrouwen in.
Ik vraag mij af of een kapitaalverhoging of een converteerbare lening geen bijkomende
middelen kan creëren om de groeistrategie te ondersteunen. Ik hoop ze vroeg of laat op
de continu markt te zien
TS01
0
quote:

de dromer schreef op 1 april 2021 17:22:


Als we van het principe uitgaan, duur verkopen en goedkoop kopen, dan denk ik dat dit
een geweldige zet is. Ik heb Miko gekocht in volle coronacrisis. Het management zal wel weten
wat er op de markt zal komen. Ik denk dat er veel bedrijven op hun tandvlees zitten zodat er
koopjes te doen zijn. I.v.m de goodwill weet ik niet wat aanvaardbaar is voor de sector.
Kbc waardeert in het algemeen conservatief, dus hier heb ik wel vertrouwen in.
Ik vraag mij af of een kapitaalverhoging of een converteerbare lening geen bijkomende
middelen kan creëren om de groeistrategie te ondersteunen. Ik hoop ze vroeg of laat op
de continu markt te zien


110mln€ voor hun kunststoffendivisie = 88,5€ per aandeel. Tel daarbij eigen vermogen van 78,5€ per aandeel, doe er evt. de schulden af (56€ per aandeel) dan kom je aan 110,71€ cash per aandeel (!).
Anderzijds kan je ook zeggen dat de kunststoffendivisie ong. de helft van de omzet is.
Dus 160€ lijkt inderdaad geen foute waardering.
Goodwill op de balans bedraagt 33€ per aandeel, een pak minder dan bij inbev maar geen idee waar je dit moet verrekenen, is er bij eigen vermogen al af denk ik ?

14 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 jun 2021 16:33
Koers 123,000
Verschil -1,000 (-0,81%)
Hoog 123,500
Laag 123,000
Volume 700
Volume gemiddeld 892
Volume gisteren 329