Nedap « Terug naar discussie overzicht

Nedap 2021

126 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Huppelkatje
0
?De heer Van Bommel bekleedde onlangs de functie van CFO bij ??ASM International N.V.?? Hij is momenteel?
?lid van de Raad van Bestuur van SES S.A., een beursgenoteerd telecommunicatiebedrijf in Luxemburg. Daarnaast is?
?hij momenteel directeur bij de Bernhoven Foundation en voorzitter van?
?het curatorium van het EMFC-programma aan de Universiteit van Amsterdam. Tot voor kort was de heer Van Bommel lid van de?
?Raad van Commissarissen van Koninklijke KPN N.V. en ??Neways N.V.?

Service van Huppelkatje voor wie Engels net iets te moeilijk is ;-)
Mooie aanwinst voor Nedap overigens, behoorlijk zwaargewicht.
voda
0
GANNI kiest voor Nedap
Geen financiële details gemeld.

(ABM FN-Dow Jones) Het Deense modemerk GANNI heeft het Nedap iD Cloud-platform geselecteerd voor zijn voorraadbeheer. Dit maakte Nedap dinsdagochtend bekend, zonder financiële details te noemen.

Met behulp van de technologie van Nedap wil GANNI de beschikbaarheid van artikelen optimaliseren en meer efficiency realiseren.

Als volgende stap kunnen alle artikelen worden geconsolideerd in één gecentraliseerde voorraad.

"Hierdoor is er geen aparte voorraad meer nodig voor de afhandeling van web orders en winkelorders."

Het aandeel Nedap sloot maandag op 55,60 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
JoopVisser1
0
Waarom dit niet opgepikt werd door een persdienst begrijp ik niet; maar dit kwam naar buiten op 14 mei.

(Dit persbericht is alleen beschikbaar in het Engels)

Waikato Milking Systems, a leading developer and manufacturer of dairy technology, and Nedap, a global leader in dairy herd management technology, have formed a new partnership and today launch two new products.

Waikato Milking Systems is releasing its new cow monitoring system, CowTraQ, and its new TracHQ automation platform which will both be powered by Nedap.

“Our technology and partnership with Nedap begins a new era in dairy management,” says Jamie Mikkelson, Waikato Milking Systems Executive Chairman. “With the release of our smart CowTraQ collars, Waikato Milking Systems now offers the most comprehensive and accurate solution to identify cows and monitor their reproduction, health, location and more.

“The innovative, reliable and integrated identification, automation and monitoring solutions provided by the CowTraQ system and the TracHQ platform lead the way in helping dairy farmers become more profitable, sustainable and productive,” Jamie adds.

Helping dairy farmers to automate everyday tasks and make informed decisions
“Nedap’s widely proven and integrated platform drives herd management technology such as CowTraQ and TracHQ to automate everyday tasks and deliver complete and user-friendly insights to dairy farmers to help make informed decisions,” says Bertino Verstege, Nedap Livestock Management Managing Director.

“Advanced herd monitoring and management technologies have become vital tools for dairy farms throughout the world. That’s because the technology is easily harnessed to maximize herd performance and farm efficiency,” Verstege adds. Dairy farmers save time and labour and use the information generated by the technology to improve farm management at the tactical and strategic levels.

The CowTraQ system and TracHQ platform, powered by Nedap, offer dairy farmers industry leading advantages, including:

Transforming cow data into real-time and relevant alerts, to-do lists, reports and barn maps to help manage and control the herd. A single collar combines animal identification, heat detection, health monitoring, herd performance trends and cow locating to improve herd performance and offer producers peace of mind.
Seamless integration with other (Waikato Milking Systems) automation systems, herd management programs and software tools.
Dependable, robust technology proven across wide-ranging environmental conditions and farm management systems.
An industry-leading research and development team continually cultivating new tools including Augmented Reality.
Shared committed to excellence
“Waikato Milking Systems is excited to add these cow monitoring and herd management solutions to its broad portfolio of automation tools,” says Jamie.

“They will strengthen dairy farm management and animal care, provide farmers the assurance that proper animal care occurs in a timely manner and expand dairy farmer access to cutting-edge technology and dairy management capabilities.”

Verstege adds, “Nedap is proud to add Waikato Milking Systems to its valued distributor network of leading international dairy industry companies. We are committed to our shared vision of long-term investments to enhance dairy farming and to provide today’s and future farmers a profitable and sustainable future.”

Visit waikatomilking.com or nedap-livestockmanagement.com to learn more about cow monitoring systems and herd management technology.
Gaasp
0
quote:

JoopVisser1 schreef op 19 mei 2021 22:57:

Waarom dit niet opgepikt werd door een persdienst begrijp ik niet; maar dit kwam naar buiten op 14 mei.

Zo gaat het al een aantal maanden. De enige manier om op de hoogte te blijven is om af en toe op de site van Nedap te kijken.
Ik was trouwens verbaasd over het berichtje dat Voda op de 18e plaatste, want dat was nou weer wél via een persbureau geplaatst.
MicJo
0
quote:

JoopVisser1 schreef op 19 mei 2021 22:57:

Waarom dit niet opgepikt werd door een persdienst begrijp ik niet; maar dit kwam naar buiten op 14 mei.

(Dit persbericht is alleen beschikbaar in het Engels)

Het staat toch echt ook in het Nederlands op hun website (misschien later pas?):

Waikato Milking Systems en Nedap kondigen samenwerking en nieuwe technologie voor veestapelmanagement aan.

Waikato Milking Systems, een toonaangevende ontwikkelaar en fabrikant van zuiveltechnologie, en Nedap, een wereldleider in technologie voor melkveebeheer, zijn een nieuw partnerschap aangegaan en lanceren vandaag twee nieuwe producten.

Waikato Milking Systems brengt zijn nieuwe koemonitoringsysteem CowTraQ en zijn nieuwe TracHQ-automatiseringsplatform uit, die beide worden aangedreven door Nedap.

"Onze technologie en onze samenwerking met Nedap luiden een nieuw tijdperk in op het gebied van zuivelbeheer", zegt Jamie Mikkelson, uitvoerend voorzitter van Waikato Milking Systems. “Met de introductie van onze slimme CowTraQ-halsbanden biedt Waikato Milking Systems nu de meest uitgebreide en nauwkeurige oplossing om koeien te identificeren en hun voortplanting, gezondheid, locatie en meer te volgen.

"De innovatieve, betrouwbare en geïntegreerde identificatie-, automatiserings- en monitoringoplossingen van het CowTraQ-systeem en het TracHQ-platform zijn toonaangevend in het helpen van melkveehouders om winstgevender, duurzamer en productiever te worden", voegt Jamie toe.

Melkveehouders helpen om alledaagse taken te automatiseren en weloverwogen beslissingen te nemen
"Nedap's alom bewezen en geïntegreerde platform stimuleert veestapelbeheertechnologie zoals CowTraQ en TracHQ om alledaagse taken te automatiseren en complete en gebruiksvriendelijke inzichten te leveren aan melkveehouders om weloverwogen beslissingen te nemen", zegt Bertino Verstege, directeur Nedap Livestock Management.

“Geavanceerde technologie voor het monitoren en beheren van veestapels zijn essentiële instrumenten geworden voor melkveebedrijven over de hele wereld. Dat komt doordat de technologie gemakkelijk kan worden ingezet om de prestaties van de veestapel en de efficiëntie van het bedrijf te maximaliseren, ”voegt Verstege toe. Melkveehouders besparen tijd en arbeid en gebruiken de informatie die door de technologie wordt gegenereerd om het bedrijfsmanagement op tactisch en strategisch niveau te verbeteren.

Het CowTraQ-systeem en het TracHQ-platform, mogelijk gemaakt door Nedap, bieden melkveehouders toonaangevende voordelen, waaronder:

Koegegevens omzetten in realtime en relevante waarschuwingen, takenlijsten, rapporten en stalkaarten om de kudde te helpen beheren en controleren. Een enkele halsband combineert dieridentificatie, tochtdetectie, gezondheidsmonitoring, trends in kuddeprestaties en het lokaliseren van koeien om de kuddeprestaties te verbeteren en de producenten gemoedsrust te bieden.
Naadloze integratie met andere (Waikato Milking Systems) automatiseringssystemen, veestapelbeheerprogramma's en softwaretools.
Betrouwbare, robuuste technologie die zich heeft bewezen in uiteenlopende omgevingsomstandigheden en bedrijfsbeheersystemen.
Een toonaangevend onderzoeks- en ontwikkelingsteam dat voortdurend nieuwe tools cultiveert, waaronder Augmented Reality.
Gedeeld toegewijd aan uitmuntendheid
"Waikato Milking Systems is verheugd om deze oplossingen voor koemonitoring en veestapelbeheer toe te voegen aan zijn brede portfolio van automatiseringstools", zegt Jamie.

"Ze zullen het beheer van het melkveebedrijf en de dierenverzorging versterken, boeren de zekerheid bieden dat de juiste dierenzorg tijdig plaatsvindt en de toegang van melkveehouders tot geavanceerde technologie en mogelijkheden voor zuivelbeheer vergroten."

Verstege voegt eraan toe: “Nedap is er trots op Waikato Milking Systems toe te voegen aan haar gewaardeerde distributienetwerk van toonaangevende internationale zuivelbedrijven. We zijn toegewijd aan onze gedeelde visie van langetermijninvesteringen om de melkveehouderij te verbeteren en om de boeren van vandaag en de toekomst een winstgevende en duurzame toekomst te bieden. "

Bezoek waikatomilking.com of nedap-livestockmanagement.com voor meer informatie over koemonitoringsystemen en veestapelmanagementtechnologie.
MicJo
2
Add Value Fund besteedt in het maandbericht van mei uitgebreid aandacht aan Nedap.

Over de koers- en winstverwachting concludeert men het volgende:

"Nedap heeft naast een asset-light businessmodel een ijzersterke financiële structuur (geen schuld) waardoor een hoge dividend pay-out ratio mogelijk is. Tegen de huidige beurskoers van € 57,50 wordt 21,3x de verwachte winst 2021 van € 2,70 voor de aandelen Nedap betaald. Uitgaande van een pay-out ratio van 93% bedraagt het dividendrendement in dit scenario 4,3%.

Voor de langere termijn hebben wij er alle vertrouwen in dat de doelstellingen voor 2025 door de onderneming behaald zullen worden. Daarmee zou de winst per aandeel alsdan uitkomen op een kloeke € 4,75. Ondanks dat de beurskoers dicht tegen haar all-time high van € 61,- staat, is de waardering van 12,1x de verwachte winst 2025 erg bescheiden. De afgelopen vijf jaar lag de gemiddelde koers/winstverhouding van het aandeel Nedap namelijk op ruim 21.

Het verwachte dividendrendement op basis van de winst in 2025 komt bij de huidige beurskoers uit op 6,6%. Op basis van de historische gemiddelde koerswinstverhouding zou een beurskoers van € 100,- in het vat zitten. Daarmee is het verwachte totaal rendement (inclusief dividend) meer dan 100% over vier jaar."

Zie de bijlage voor het hele bericht.
Bijlage:
voda
0
Aandeelhouders Nedap akkoord met benoeming Peter van Bommel
Commissaris voor periode van vier jaar.

(ABM FN-Dow Jones) De aandeelhouders van Nedap zijn tijdens een buitengewone algemene vergadering akkoord gegaan met de benoeming van Peter van Bommel als commissaris. Dit meldde het bedrijf uit Groenlo donderdag na afloop van de Bava.

De benoeming van Van Bommel is voor een periode van 4 jaar en loopt tot na de afloop van de jaarlijkse algemene vergadering in 2025.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
MicJo
0
Uit het persbericht van Nedap:

Omzetstijging van 8%; operationele marge groeit naar 12,2%

Nederland, Groenlo, 22 juli 2021, 17:45 uur

Kernpunten
• De omzet in het eerste halfjaar 2021 steeg met 8% naar € 100,7 miljoen (H1 2020: € 93,5 miljoen),
ondanks de toenemende schaarste aan componenten, waarbij vrijwel alle marktgroepen bijdroegen aan
de stijging van de omzet.
• Recurring revenue steeg met 15% en bedraagt nu 27% van de omzet.
• Het bedrijfsresultaat nam met 61% toe tot € 12,3 miljoen (H1 2020: € 7,7 miljoen), gedreven door een
hogere omzet in combinatie met tijdelijk lagere kostenniveaus. De operationele marge verbeterde naar
12,2% (H1 2020: 8,2%).
• Het nettoresultaat bedroeg € 9,8 miljoen in het eerste halfjaar 2021 ten opzichte van € 6,2 miljoen in
het eerste halfjaar 2020.

Ruben Wegman, CEO van Nedap: “Ondanks uitdagende marktomstandigheden in het afgelopen jaar zijn we, in
lijn met ons strategisch plan ‘Step Up!’, blijven investeren in onze proposities en organisatie met toegenomen
concurrentiekracht en versterkte marktposities als gevolg. Dit heeft geleid tot robuuste resultaten over het
eerste halfjaar van 2021. Wel zien we dat de schaarste aan componenten wereldwijd toeneemt. Bij een aantal
marktgroepen heeft dat in het eerste halfjaar gezorgd voor vertragingen in leveringen en een opwaartse druk op
de kostprijs. Hoewel het mitigeren van deze effecten onze hoogste prioriteit houdt, schatten wij in dat de impact
van de schaarste aan componenten in de tweede helft van dit jaar verder zal toenemen. Evenwel verwachten we
over het gehele jaar 2021 een hogere omzet ten opzichte van 2020 te realiseren.”
RenBol
0
Massa
1
Jaarwinst per aandeel wellicht 3 euro en 2,75 dividend. Op huidige koers is dat 5,1 % rendement. Niet slecht voor een techaandeel met groeimogelijkheden en zeer sterke balans.
ischav2
1
redrooster
1
Al decennia een groeidiamant met een lange termijn oriëntatie. Veel respect voor dit bedrijf.
JoopVisser1
0
Zojuist het halfjaarverslag gelezen. Daar word je niet enthousiast van. Overige bedrijfskosten gaan weer stijgen het komende half jaar en tekorten aan elektronicacomponenten zullen ook leiden tot hogere kosten. De vraag is, kunnen ze veel nieuwe klanten binnenhalen het komende jaar en kunnen ze de stijging van de kosten doorberekenen.
Ik verwacht de komende 3 maanden weinig koersstijging en zie de koers eerder terugvallen naar een lager niveau.
Massa
0
Brede spreiding product markt combinaties. Veel ontwikkelkracht. Onderneming die inspeelt op vraag van de nieuwe digitale wereld. Sterk en steady trackrecord. Zie ze nog maar eens te vinden dit soort aandelen. Koersstijging of niet, ik heb vertrouwen in de onderneming.
Bowski
0
De techneuten daar zijn wel goed, maar je moet het zien te verkopen.
Er staan op dat gebied momenteel 4 a 5 vacatures open. Probleem is dus nog niet opgelost, maar er wordt aan gewerkt.
nedap.com/careers/vacancies/
voda
0
07:37
*Berenberg verhoogt koersdoel Nedap van 52,00 naar 64,00 euro
07:37
*Berenberg handhaaft Houden advies op Nedap
voda
0
Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Nedap flink
Naar 64,00 euro.

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft maandag het koersdoel voor Nedap verhoogd van 52,00 naar 64,00 euro met een onveranderd Houden advies.

Volgens Berenberg blijft Nedap beter presteren dan de bank verwacht, vooral op het vlak van de winstgevendheid. Afgelopen halfjaar was de winst het sterkst in meer dan een decennium, aldus Berenberg.

De analisten van Berenberg spraken dan ook van "indrukwekkende marges", maar in combinatie met een "voorzichtige outlook", nadat Nedap vorige week met een update kwam.

Berenberg verwacht dat Nedap dit jaar een omzet behaalt van 202 miljoen euro, wat goed zou moeten zijn voor een nettowinst van 17 miljoen euro. De komende jaren zal de omzet stijgen, naar 226 miljoen euro in 2023, denkt de bank.

Het aandeel Nedap sloot vrijdag op 60,70 euro

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
126 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 9 aug 2022 17:35
Koers 57,100
Verschil -0,400 (-0,70%)
Hoog 58,600
Laag 57,100
Volume 1.761
Volume gemiddeld 1.894
Volume gisteren 2.940

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront