Philips Koninklijke

AEX:PHIA, NL0000009538
46,330 17:35
-0,285 (-0,61%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 17.932,0018.209,0019.637,0019.658,00
Operationele kosten 10.701,0010.690,0012.197,0018.937,00
Afschrijvingen 1.025,001.089,001.402,001.520,00
BedrijfsResultaat 2.401,001.447,001.679,001.542,00
Resultaat voor belastingen 1.376,001.503,001.529,001.500,00
Belastingen 349,00193,00337,00284,00
CashFlow -1.274,00-898,00-237,001.856,00
Nettowinst 1.657,001.090,001.167,001.187,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 1.591,001.712,002.866,002.682,00
Immateriële activa 11.053,0010.215,0012.120,0011.011,00
Financiële activa 729,00604,00481,00240,00
Vaste activa 15.198,0016.447,0017.557,0016.486,00
Voorraden 2.353,002.674,002.773,002.993,00
Debiteuren 3.609,003.805,004.280,003.928,00
Overige vorderingen 109,00147,00177,00150,00
Liquide middelen 1.939,001.688,001.425,003.226,00
Vlottende activa 10.117,009.572,009.459,0011.227,00
Totaal activa 25.315,0026.019,0027.016,0027.713,00
Gewoon kapitaal 11.999,0012.088,0012.625,0011.870,00
Preferent kapitaal 384,82548,76679,65-340,00
Aandeel van derden 24,0029,0028,0031,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 6.426,005.959,007.413,008.077,00
Kortlopende schulden 6.866,007.943,006.978,007.735,00
Totaal passiva 25.315,0026.019,0027.016,0027.713,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 73.95177.40080.49581.592
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 940.910926.200896.730907.720
Winst per aandeel 1,781,191,311,31
Dividend per aandeel 0,800,850,850,85
Cashflow per aandeel 1,991,922,262,96
Intrinsieke waarde per aandeel 11,9612,2113,2312,23
Koers-winstverhouding 17,7225,9933,2233,42
Dividend rendement (%) 2,542,751,951,94
Rendement eigen vermogen (%) 13,819,029,249,97
Koers einde boekjaar 31,5430,9343,5243,78