Philips Koninklijke

AEX:PHIA, NL0000009538
43,590 10:08
-0,140 (-0,32%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 24.584,0017.932,0018.209,0019.637,00
Operationele kosten 15.212,0010.701,0010.690,0012.197,00
Afschrijvingen 1.267,001.025,001.089,001.402,00
BedrijfsResultaat 2.079,002.401,001.447,001.679,00
Resultaat voor belastingen 1.402,001.376,001.503,001.529,00
Belastingen 327,00349,00193,00337,00
CashFlow 317,00-1.274,00-898,00-237,00
Nettowinst 1.448,001.657,001.090,001.167,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 2.155,001.591,001.712,002.866,00
Immateriële activa 12.450,0011.053,0010.215,0012.120,00
Financiële activa 525,00729,00604,00481,00
Vaste activa 18.228,0015.198,0016.447,0017.557,00
Voorraden 3.392,002.353,002.674,002.773,00
Debiteuren 4.992,003.609,003.805,004.280,00
Overige vorderingen 154,00109,00147,00177,00
Liquide middelen 2.334,001.939,001.688,001.425,00
Vlottende activa 14.075,0010.117,009.572,009.459,00
Totaal activa 30.976,0025.315,0026.019,0027.016,00
Gewoon kapitaal 12.601,0011.999,0012.088,0012.625,00
Preferent kapitaal 1.280,07384,82548,76679,65
Aandeel van derden 907,0024,0029,0028,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 8.322,006.426,005.959,007.413,00
Kortlopende schulden 10.473,006.866,007.943,006.978,00
Totaal passiva 30.976,0025.315,0026.019,0027.016,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 114.73173.95177.40080.495
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 929.640940.910926.200896.730
Winst per aandeel 1,571,781,191,31
Dividend per aandeel 0,800,800,850,85
Cashflow per aandeel 2,051,991,922,26
Intrinsieke waarde per aandeel 12,7611,9612,2113,23
Koers-winstverhouding 18,4717,7225,9933,22
Dividend rendement (%) 2,762,542,751,95
Rendement eigen vermogen (%) 11,4913,819,029,24
Koers einde boekjaar 29,0031,5430,9343,52