Wolters Kluwer

AEX:WKL, NL0000395903
69,660 10:27
-0,100 ( -0,14% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 4.297,004.422,004.260,004.612,00
Operationele kosten 1.686,001.731,001.692,001.860,00
Afschrijvingen 360,00396,00395,00475,00
BedrijfsResultaat 748,00857,00951,00897,00
Resultaat voor belastingen 655,00765,00891,00858,00
Belastingen 165,0094,00234,00189,00
CashFlow -161,00471,00-581,00240,00
Nettowinst 489,00670,00657,00669,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 101,0094,0095,00
Immateriële activa 5.581,005.785,005.694,00
Financiële activa 27,0051,0047,00
Vaste activa 5.802,006.055,006.299,00
Voorraden 95,0075,0073,00
Debiteuren 1.083,001.018,001.087,00
Overige vorderingen 9,0035,0022,00
Liquide middelen 1.020,00783,00899,00
Vlottende activa 2.684,002.275,002.476,00
Totaal activa 8.486,008.330,008.775,00
Gewoon kapitaal 2.321,002.267,002.380,00
Preferent kapitaal -116,84148,43242,24
Aandeel van derden 4,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.643,002.716,002.586,00
Kortlopende schulden 3.518,003.347,003.809,00
Totaal passiva 8.486,008.330,008.775,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 18.91018.98218.68718.883
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 301.900290.320279.720273.020
Winst per aandeel 1,702,382,422,51
Dividend per aandeel 0,790,850,981,18
Cashflow per aandeel 3,073,243,344,04
Intrinsieke waarde per aandeel 7,937,177,157,56
Koers-winstverhouding 20,2518,2721,3525,90
Dividend rendement (%) 2,301,951,901,81
Rendement eigen vermogen (%) 18,6628,8728,9828,11
Koers einde boekjaar 34,4243,4851,6665,02