Brunel International

AEX:BRNL.NL, NL0010776944
10,360 17:35
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 790,09914,581.041,12892,57
EBITDA (mln.) 23,1140,0740,4549,64
Bedrijfs resultaat (mln.) 15,1232,6916,8528,82
Resultaat voor belasting (mln.) 14,5832,4516,4428,51
Netto winst (mln.) 7,6420,573,8215,59
Winst per aandeel 0,150,410,080,31
Koers winst verhouding 101,3326,63112,6323,55
Dividend per aandeel 0,150,250,300,30
Dividend rendement 0,99%2,29%3,33%4,11%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 7,807,267,9944,98
Immateriële activa 21,6721,5919,5616,97
Vaste activa 41,2443,2888,9379,36
Debiteuren 139,80160,83173,75130,65
Overige vorderingen 7,252,282,842,63
Liquide middelen 125,67106,0284,63149,98
Vlottende activa 337,68352,24348,55346,68
Totaal activa 378,92395,52437,48426,04
Gewoon kapitaal 268,83282,77278,23272,64
Preferent kapitaal 175,89174,53186,749,11
Aandeel van derden 0,140,67-4,392,14
Langlopende schulden 4,776,2033,0831,58
Kortlopende schulden 105,18105,88130,57119,69
Totaal passiva 378,92395,52437,48426,04

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 11.08613.49913.67710.751
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 50.43050.57050.57050.570
Cashflow per aandeel 0,32-0,120,401,83
Intrinsieke waarde per aandeel 5,185,345,205,09
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,932,041,731,43
Rendement eigen vermogen (%) 2,847,271,375,72
Koers einde boekjaar 15,2010,929,017,30