TKH Group

AEX:TWEKA.NL, NL0000852523
50,600 17:35
+1,200 (+2,43%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 1.484,461.630,831.489,641.289,37
EBITDA (mln.) 179,15214,59244,19172,46
Bedrijfs resultaat (mln.) 116,16144,83143,8070,90
Resultaat voor belasting (mln.) 109,30138,4089,3562,92
Netto winst (mln.) 87,32108,55114,0547,52
Winst per aandeel 2,042,532,661,14
Koers winst verhouding 25,9516,0918,7634,68
Dividend per aandeel 1,201,401,501,00
Dividend rendement 2,27%3,44%3,01%2,53%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 229,21245,39230,94297,26
Immateriële activa 392,15544,10596,40577,33
Financiële activa 13,7814,3028,6425,54
Vaste activa 656,98820,90959,66916,32
Voorraden 233,63254,96238,80236,71
Debiteuren 266,03225,48176,54130,39
Overige vorderingen 2,801,081,591,78
Liquide middelen 87,7283,1878,98121,65
Vlottende activa 628,33706,39652,26645,04
Totaal activa 1.285,311.527,291.611,921.565,96
Gewoon kapitaal 594,07646,46704,52661,82
Preferent kapitaal 154,34177,74205,13132,41
Aandeel van derden 8,441,190,300,09
Langlopende schulden 253,83312,72498,36479,56
Kortlopende schulden 428,96566,91408,74424,49
Totaal passiva 1.285,311.527,291.611,921.565,96

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 5.9006.5335.9805.583
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 42.83042.83042.83041.730
Cashflow per aandeel 3,732,964,254,50
Intrinsieke waarde per aandeel 14,87
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,66
Rendement eigen vermogen (%) 14,7016,7916,197,18
Koers einde boekjaar 52,9340,7049,9039,54