Wereldhave

AEX:WHA.NL, NL0000289213
11,770 17:37
-0,140 (-1,18%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 262,04230,56240,70220,40
Bedrijfs resultaat (mln.) 114,68-22,28352,21-174,20
Resultaat voor belasting (mln.) 84,4516,84323,39-195,70
Netto winst (mln.) 67,69-68,01-328,74-186,93
Winst per aandeel 1,68-1,69-8,17-4,65
Koers winst verhouding 23,81-16,09-2,46-2,31
Dividend per aandeel 3,082,521,760,50
Dividend rendement 7,70%9,27%8,75%4,65%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 3.775,823.282,332.912,715,42
Immateriële activa 1,160,900,520,27
Financiële activa 20,9027,9634,022.577,58
Vaste activa 3.800,113.311,182.948,082.600,03
Debiteuren 55,1052,7049,3924,47
Overige vorderingen 13,6513,6915,0111,03
Liquide middelen 13,58125,9220,8367,00
Vlottende activa 123,94199,2595,11139,52
Totaal activa 3.924,063.510,443.043,192.742,75
Gewoon kapitaal 1.928,641.744,491.319,601.124,30
Preferent kapitaal 177,33-6,81-431,69-627,01
Aandeel van derden 188,40231,35230,68210,39
Langlopende schulden 1.632,251.076,991.228,941.032,26
Kortlopende schulden 174,78457,61263,97375,81
Totaal passiva 3.924,063.510,443.043,192.742,75

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 189181170177
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 40.27040.27040.26040.210
Cashflow per aandeel 3,453,782,852,42
Intrinsieke waarde per aandeel 44,8140,8031,0227,46
Koers Intrinsieke waarde verhouding 0,890,670,650,39
Rendement eigen vermogen (%) 3,51-3,90-24,91-16,63
Koers einde boekjaar 40,0027,1920,1210,76