Ctac

AEX:CTAC, NL0000345577
3,880 17:29
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 86,2381,6083,0081,78
Operationele kosten 83,1777,9280,5879,72
Afschrijvingen 1,161,020,995,46
BedrijfsResultaat 2,963,592,341,84
Resultaat voor belastingen 2,873,502,301,82
Belastingen 0,260,700,580,56
CashFlow 1,00-0,471,881,74
Nettowinst 2,612,801,721,26

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 2,181,761,371,27
Immateriële activa 14,7216,0517,5717,56
Financiële activa 0,070,070,070,21
Vaste activa 18,0519,0220,2526,57
Voorraden
Debiteuren 15,0514,2613,5410,89
Overige vorderingen 0,210,00
Liquide middelen 0,000,000,381,86
Vlottende activa 21,7820,5920,1718,91
Totaal activa 39,8439,6240,4145,37
Gewoon kapitaal 15,4417,8819,1019,46
Preferent kapitaal 0,653,124,304,66
Aandeel van derden 0,020,020,020,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 1,030,980,383,70
Kortlopende schulden 23,3420,7320,9222,21
Totaal passiva 39,8439,6240,4145,37

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 435425418379
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 12.52012.52012.81012.930
Winst per aandeel 0,210,220,130,10
Dividend per aandeel 0,070,080,080,08
Cashflow per aandeel 0,200,170,420,63
Intrinsieke waarde per aandeel 1,161,351,411,42
Koers-winstverhouding 15,1414,8015,8520,90
Dividend rendement (%) 2,202,463,883,83
Rendement eigen vermogen (%) 16,9015,668,986,49
Koers einde boekjaar 3,183,262,062,09