Ajax

AEX:AJAX, NL0000018034
16,500 16:40
0,000 (0,00%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  201720182019
Omzet 118,2291,95199,50
Operationele kosten 109,85105,16165,22
Afschrijvingen 3,183,183,79
BedrijfsResultaat 66,881,3868,82
Resultaat voor belastingen 67,021,7669,27
Belastingen 17,280,3317,53
CashFlow -7,69-52,1749,70
Nettowinst 49,461,1951,73

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 14,3920,3122,56
Immateriële activa 55,7689,05159,01
Financiële activa 27,4846,0739,38
Vaste activa 97,63155,43220,95
Voorraden 2,524,593,46
Debiteuren 52,6265,6768,18
Overige vorderingen
Liquide middelen 87,2836,1386,28
Vlottende activa 148,45116,89166,23
Totaal activa 246,08272,32387,18
Gewoon kapitaal 158,44158,30209,55
Preferent kapitaal 48,590,17-1,03
Aandeel van derden 0,430,640,45
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 15,0520,3255,41
Kortlopende schulden 72,1693,06121,77
Totaal passiva 246,08272,32387,18

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 402448441
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 18.33018.33018.330
Winst per aandeel 2,700,062,82
Dividend per aandeel 0,240,000,25
Cashflow per aandeel 1,23-1,342,64
Intrinsieke waarde per aandeel 8,588,6411,43
Koers-winstverhouding 4,18210,006,56
Dividend rendement (%) 2,120,001,35
Rendement eigen vermogen (%) 31,220,7524,69
Koers einde boekjaar 11,3012,6018,5015,22