KPN Koninklijke

AEX:KPN, NL0000009082
2,813 17:35
-0,012 (-0,42%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 6.499,005.638,005.702,005.302,00
Operationele kosten 5.616,004.851,004.660,004.391,00
Afschrijvingen 1.424,001.397,001.536,001.552,00
BedrijfsResultaat 909,00767,00958,00912,00
Resultaat voor belastingen 642,00513,00663,00649,00
Belastingen 157,00233,0049,0088,00
CashFlow -325,00-240,00154,00-172,00
Nettowinst 483,00270,00626,00560,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 5.811,005.641,005.432,006.279,00
Immateriële activa 3.341,003.169,002.995,003.238,00
Financiële activa 209,00228,0045,00
Vaste activa 10.449,009.970,0010.351,0010.469,00
Voorraden 61,0058,0047,00
Debiteuren 379,00343,00219,00
Overige vorderingen 1,000,001,00
Liquide middelen 856,00594,00766,00867,00
Vlottende activa 3.081,002.207,001.953,001.611,00
Totaal activa 13.530,0012.177,0012.304,0012.080,00
Gewoon kapitaal 3.358,001.945,002.507,002.621,00
Preferent kapitaal 798,89-315,112.338,89297,00
Aandeel van derden 0,000,001,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 8.290,007.835,007.132,007.250,00
Kortlopende schulden 1.882,002.396,002.634,002.209,00
Totaal passiva 13.530,0012.177,0012.304,0012.080,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 13.27512.66912.60010.102
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4.202.8404.202.8404.202.8404.196.850
Winst per aandeel 0,120,060,150,13
Dividend per aandeel 0,110,120,120,13
Cashflow per aandeel 0,460,470,480,49
Intrinsieke waarde per aandeel 0,670,340,49
Koers-winstverhouding 24,2342,6717,5419,13
Dividend rendement (%) 3,784,694,565,23
Rendement eigen vermogen (%) 14,3813,8824,9721,36
Koers einde boekjaar 2,912,562,632,49