KPN Koninklijke

AEX:KPN, NL0000009082
2,708 17:35
-0,045 (-1,63%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 6.806,006.499,005.638,005.702,00
Operationele kosten 5.922,005.616,004.851,004.660,00
Afschrijvingen 1.545,001.424,001.397,001.536,00
BedrijfsResultaat 1.203,00909,00767,00958,00
Resultaat voor belastingen 466,00642,00513,00663,00
Belastingen 96,00157,00233,0049,00
CashFlow -397,00-325,00-240,00154,00
Nettowinst 793,00483,00270,00626,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 5.969,005.811,005.641,005.432,00
Immateriële activa 3.250,003.341,003.169,002.995,00
Financiële activa 2.231,00209,00228,00
Vaste activa 12.602,0010.449,009.970,0010.351,00
Voorraden 47,0061,0058,00
Debiteuren 373,00379,00343,00
Overige vorderingen 0,001,000,00
Liquide middelen 1.179,00856,00594,00766,00
Vlottende activa 2.134,003.081,002.207,001.953,00
Totaal activa 14.736,0013.530,0012.177,0012.304,00
Gewoon kapitaal 3.848,003.358,001.945,002.507,00
Preferent kapitaal 1.000,19798,89-315,112.338,89
Aandeel van derden 0,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 8.507,008.290,007.835,007.132,00
Kortlopende schulden 2.628,001.882,002.396,002.634,00
Totaal passiva 14.736,0013.530,0012.177,0012.304,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 13.53013.27512.66912.600
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 4.270.2504.202.8404.202.8404.202.840
Winst per aandeel 0,190,120,060,15
Dividend per aandeel 0,100,110,120,12
Cashflow per aandeel 0,450,460,470,48
Intrinsieke waarde per aandeel 0,780,670,34
Koers-winstverhouding 14,8124,2342,6717,54
Dividend rendement (%) 3,553,784,694,56
Rendement eigen vermogen (%) 20,6114,3813,8824,97
Koers einde boekjaar 2,812,912,562,63