Novacyt

PSE:ALNOV, FR0010397232
2,875 17:35
-0,035 ( -1,20% )