Novacyt

PSE:ALNOV.FR, FR0010397232
4,223 17:36
-0,557 (-11,65%)