UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

AEX:URW1, FR0013326246
120,700 17:29
+1,250 ( +1,05% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 1789,8 1838,7 2363 0
Operationele kosten 273,5 252,3 459,4 0
Afschrijvingen 2,2 2,2 1,9 0
BedrijfsResultaat 3355,5 3024,7 1688,1 0
Resultaat voor belastingen 3100,6 2796,7 1356,5 0
Belastingen 283,2 74,2 113,6 0
CashFlow 87,7 168,2 -225,1 0
Nettowinst 2409 2439,5 1031,1 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 219,8 216,3 292,2 0
Immateriële activa 769,3 694,6 4157,9 0
Financiële activa 38496,2 40718 58341,5 0
Vaste activa 39509,3 41650,8 62818,5 0
Voorraden 0 0 95,2 0
Debiteuren 369 416,5 550,6 0
Overige vorderingen 217,7 216,2 285,7 0
Liquide middelen 400,1 574,7 369,9 0
Vlottende activa 1235,8 1590,2 1708,7 0
Totaal activa 40745 43241 64527,2 0
Gewoon kapitaal 17465,3 18916,2 26176,1 0
Preferent kapitaal -192,27 -209,18 -192,44 0
Aandeel van derden 3554,4 3777 3976,4 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 16209,9 16851,6 26399,2 0
Kortlopende schulden 3515,4 3696,2 5486,7 0
Totaal passiva 40745 43241 64527,2 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 1990 2012 3606 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 99390 99860 138290 0
Winst per aandeel 24,24 24,43 7,46 0
Dividend per aandeel 10,2 10,8 10,8 0
Cashflow per aandeel 15,68 14,89 12,97 0
Intrinsieke waarde per aandeel 165,5247 178,27078 178,4842 0
Koers-winstverhouding 9,35437 8,59599 0 0
Dividend rendement (%) 4,49835 5,14286 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 13,79 12,9 3,94 0
Koers einde boekjaar 226,75 210 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding