UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD

AEX:URW1, FR0013326246
138,500 17:29
+2,650 ( +1,95% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1746,2 1789,8 1838,7 2363
Operationele kosten 297 273,5 252,3 459,4
Afschrijvingen 2,2 2,2 2,2 1,9
BedrijfsResultaat 3221,1 3355,5 3024,7 1688,1
Resultaat voor belastingen 2921,6 3100,6 2796,7 1356,5
Belastingen 288,3 283,2 74,2 113,6
CashFlow -517,7 87,7 168,2 -225,1
Nettowinst 2334 2409 2439,5 1031,1

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 216,3 219,8 216,3 292,2
Immateriële activa 759,1 769,3 694,6 4157,9
Financiële activa 35601,4 38496,2 40718 58341,5
Vaste activa 36634,2 39509,3 41650,8 62818,5
Voorraden 268,8 0 0 95,2
Debiteuren 393,6 369 416,5 550,6
Overige vorderingen 159,6 217,7 216,2 285,7
Liquide middelen 342,6 400,1 574,7 369,9
Vlottende activa 1475,7 1235,8 1590,2 1708,7
Totaal activa 38109,8 40745 43241 64527,2
Gewoon kapitaal 16042,1 17465,3 18916,2 26176,1
Preferent kapitaal -62,87 -192,27 -209,18 -192,44
Aandeel van derden 3196,5 3554,4 3777 3976,4
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 15127,8 16209,9 16851,6 26399,2
Kortlopende schulden 3743,4 3515,4 3696,2 5486,7
Totaal passiva 38109,8 40745 43241 64527,2

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 1996 1990 2012 3606
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 98690 99390 99860 138290
Winst per aandeel 23,65 24,24 24,43 7,46
Dividend per aandeel 9,7 10,2 10,8 10,8
Cashflow per aandeel 14,34 15,68 14,89 12,97
Intrinsieke waarde per aandeel 152,85034 165,5247 178,27078 178,4842
Koers-winstverhouding 9,91121 9,35437 8,59599 0
Dividend rendement (%) 4,13823 4,49835 5,14286 0
Rendement eigen vermogen (%) 14,55 13,79 12,9 3,94
Koers einde boekjaar 234,4 226,75 210 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding