JUST EAT TAKEAWAY

AEX:TKWY, NL0012015705
103,050 17:29
-1,100 ( -1,06% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 111,64166,48240,04426,84
Operationele kosten 140,79206,78271,57493,70
Afschrijvingen 3,764,977,9537,56
BedrijfsResultaat -25,96-37,66-35,18-76,08
Resultaat voor belastingen -27,27-37,64-35,37-88,10
Belastingen 3,624,39-21,3627,38
CashFlow 130,16-44,83-0,19-40,76
Nettowinst -30,89-42,02-14,02-115,49

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 3,083,967,0536,37
Immateriële activa 88,3086,37255,011.472,66
Financiële activa 0,881,121,857,03
Vaste activa 92,2691,46291,541.521,72
Voorraden 0,811,644,133,97
Debiteuren 4,848,698,9139,37
Overige vorderingen 0,000,000,507,02
Liquide middelen 134,5989,7989,5649,76
Vlottende activa 145,04106,46125,55136,97
Totaal activa 237,30197,91417,091.658,69
Gewoon kapitaal 187,75149,78138,831.132,70
Preferent kapitaal 1,311,804,5640,01
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 6,935,9627,61282,74
Kortlopende schulden 42,6242,17250,66243,25
Totaal passiva 237,30197,91417,091.658,69

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 7201.1712.6725.423
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 43.18043.18043.22061.210
Winst per aandeel -0,72-0,97-0,32-1,89
Dividend per aandeel 0,000,000,000,00
Cashflow per aandeel -0,08-0,84-0,06-1,04
Intrinsieke waarde per aandeel 4,353,473,2118,51
Koers-winstverhouding -32,64-52,45-183,75-43,49
Dividend rendement (%) 0,000,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) -16,45-28,06-10,10-10,20
Koers einde boekjaar 23,5050,8858,8082,20