SIGNIFY NV

AEX:LIGHT.NL, NL0011821392
42,560 17:36
0,000 (0,00%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 6.965,006.358,006.247,006.514,00
EBITDA (mln.) 728,00639,00691,00748,00
Bedrijfs resultaat (mln.) 441,00408,00403,00416,00
Resultaat voor belasting (mln.) 398,00367,00360,00362,00
Netto winst (mln.) 294,00263,00262,00325,00
Winst per aandeel 2,112,092,082,58
Koers winst verhouding 14,509,7913,3913,38
Dividend per aandeel 1,251,301,40
Dividend rendement 4,08%6,35%4,05%

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 492,00431,00644,00708,00
Immateriële activa 2.256,002.264,002.386,003.026,00
Financiële activa 33,0031,0060,0012,00
Vaste activa 3.306,003.211,003.541,004.334,00
Voorraden 924,00878,00874,00885,00
Debiteuren 1.311,001.167,001.159,00
Overige vorderingen 39,0035,0048,0039,00
Liquide middelen 942,00676,00847,001.137,00
Vlottende activa 3.372,002.969,003.174,003.376,00
Totaal activa 6.678,006.181,006.715,007.710,00
Gewoon kapitaal 2.242,002.041,002.181,002.196,00
Preferent kapitaal -85,43-37,28-1,28
Aandeel van derden 79,0078,00142,00124,00
Langlopende schulden 2.140,002.091,002.236,003.123,00
Kortlopende schulden 2.216,001.970,002.155,002.266,00
Totaal passiva 6.678,006.181,006.715,007.710,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 32.13029.23732.00537.926
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 143.000128.340128.340126.220
Cashflow per aandeel 3,042,974,677,06
Intrinsieke waarde per aandeel 14,4614,6316,9916,00
Koers Intrinsieke waarde verhouding 2,121,401,642,16
Rendement eigen vermogen (%) 13,1112,8912,0114,00
Koers einde boekjaar 30,6020,4727,8634,53