bpost » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

bpost

BRU:BPOST, BE0974268972
9,362 17:29
+0,160 ( +1,74% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 2425,2 3023,8 3850,2 0
Operationele kosten 1263,5 1558,1 1900,6 0
Afschrijvingen 90,3 105,1 177,7 0
BedrijfsResultaat 506,4 502,4 404,8 0
Resultaat voor belastingen 489,5 488,7 381 0
Belastingen 143,2 165,8 117,4 0
CashFlow -76,2 -69 211,7 0
Nettowinst 343,8 324,9 264,8 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 561,6 710,3 708 0
Immateriële activa 224,4 910,6 874,9 0
Financiële activa 373,7 329,2 251,2 0
Vaste activa 1216,8 1996,6 1895,7 0
Voorraden 36,7 39,1 36,9 0
Debiteuren 443,3 628,9 646 0
Overige vorderingen 2,6 1,6 5,7 0
Liquide middelen 538,9 466 680,1 0
Vlottende activa 1073,5 1226,7 1449,4 0
Totaal activa 2290,3 3223,3 3345,1 0
Gewoon kapitaal 776,3 773,5 699,7 0
Preferent kapitaal 2,6 -11,5 12,7 0
Aandeel van derden 3,1 4,3 2,5 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 477,3 467 1204,8 0
Kortlopende schulden 1033,6 1978,5 1438,1 0
Totaal passiva 2290,3 3223,3 3345,1 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 26987 33992 34074 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 200000 200000 200000 0
Winst per aandeel 1,72 1,62 1,32 0
Dividend per aandeel 1,31 1,31 1,31 0
Cashflow per aandeel 1,76 1,33 1,81 0
Intrinsieke waarde per aandeel 2,5715 2,5575 2,1885 0
Koers-winstverhouding 13,0814 15,66975 0 0
Dividend rendement (%) 5,82222 5,16053 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 44,29 42 37,84 0
Koers einde boekjaar 22,5 25,385 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding