Ageas

BRU:AGS, BE0974264930
45,180 17:29
+0,400 ( +0,89% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015201620172018
Omzet
Operationele kosten 1.596,101.594,801.568,301.484,60
Afschrijvingen 749,40748,80742,90675,30
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 1.165,60434,701.108,201.249,70
Belastingen 226,00211,90258,20252,80
CashFlow -145,80-182,80377,40372,50
Nettowinst 770,2027,10623,20809,10

Balans (x 1.000.000)

  2015201620172018
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 104.485,80104.293,50103.340,80101.686,30
Gewoon kapitaal 11.376,109.560,609.610,909.411,40
Preferent kapitaal 3.601,543.254,082.644,842.635,33
Aandeel van derden 598,80644,40551,302.108,20
Groepsvermogen 11.974,9010.205,0010.162,2011.519,60
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 104.485,80104.293,50103.340,80101.686,30

Overige Data

  2015201620172018
Aantal werknemers 11.91912.08011.26011.009
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 223.780216.570209.400203.020
Winst per aandeel 3,630,133,134,16
Dividend per aandeel 1,652,102,102,20
Cashflow per aandeel -1,401,87-3,464,24
Intrinsieke waarde per aandeel 49,2742,1543,9044,25
Koers-winstverhouding 11,79289,3113,019,45
Dividend rendement (%) 3,865,585,165,60
Rendement eigen vermogen (%) 6,770,286,488,60
Koers einde boekjaar 42,8037,6140,7239,30