Ageas » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Ageas

BRU:AGS, BE0974264930
52,840 19:28
+0,040 ( +0,08% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 0 0 0 0
Operationele kosten 1596,1 1594,8 1568,3 1484,6
Afschrijvingen 749,4 748,8 742,9 675,3
BedrijfsResultaat 0 0 0 0
Resultaat voor belastingen 1165,6 434,7 1108,2 1249,7
Belastingen 226 211,9 258,2 252,8
CashFlow -145,8 -182,8 377,4 372,5
Nettowinst 770,2 27,1 623,2 809,1

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0 0 0 0
Immateriële activa 0 0 0 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 0 0 0 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 0 0 0 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 0 0 0 0
Vlottende activa 0 0 0 0
Totaal activa 104293,5 103340,8 101686,3 0
Gewoon kapitaal 9560,6 9610,9 9411,4 0
Preferent kapitaal 3254,08 2644,84 2635,33 0
Aandeel van derden 644,4 551,3 2108,2 0
Groepsvermogen 10205 10162,2 11519,6 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0 0 0
Kortlopende schulden 0 0 0 0
Totaal passiva 104293,5 103340,8 101686,3 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 11919 12080 11260 11009
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 223780 216570 209400 203020
Winst per aandeel 3,63 0,13 3,13 4,16
Dividend per aandeel 1,65 2,1 2,1 2,2
Cashflow per aandeel -1,4 1,87 -3,46 4,24
Intrinsieke waarde per aandeel 49,2708 42,15445 43,90158 44,25081
Koers-winstverhouding 11,79063 289,30769 13,00799 9,44712
Dividend rendement (%) 3,85514 5,58362 5,1578 5,59796
Rendement eigen vermogen (%) 6,77 0,28 6,48 8,6
Koers einde boekjaar 42,8 37,61 40,715 39,3

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding