Ageas

BRU:AGS, BE0974264930
37,210 11:33
+0,270 ( +0,73% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet
Operationele kosten 1.594,801.568,301.484,601.485,10
Afschrijvingen 748,80742,90675,30654,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 434,701.108,201.249,701.432,70
Belastingen 211,90258,20252,80254,50
CashFlow -182,80377,40372,50814,80
Nettowinst 27,10623,20809,10979,20

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 104.293,50103.340,80101.686,30109.448,70
Gewoon kapitaal 9.560,609.610,909.411,4011.221,30
Preferent kapitaal 3.254,082.644,842.635,333.134,94
Aandeel van derden 644,40551,302.108,202.259,40
Groepsvermogen 10.205,0010.162,2011.519,6013.480,70
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 104.293,50103.340,80101.686,30109.448,70

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 12.08011.26011.00910.742
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 216.570209.400203.020198.370
Winst per aandeel 0,133,134,165,14
Dividend per aandeel 2,102,102,200,27
Cashflow per aandeel 1,87-3,464,242,35
Intrinsieke waarde per aandeel 42,1543,9044,2556,31
Koers-winstverhouding 289,3113,019,4510,25
Dividend rendement (%) 5,585,165,600,51
Rendement eigen vermogen (%) 0,286,488,608,73
Koers einde boekjaar 37,6140,7239,3052,68