Ontex » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Ontex

BRU:ONTEX, BE0974276082
13,450 17:37
+0,050 ( +0,37% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 1993 2355,4 2292,2 0
Operationele kosten 1711,7 2065,3 2075,9 0
Afschrijvingen 43,2 53,7 56,9 0
BedrijfsResultaat 193,5 208,3 151,6 0
Resultaat voor belastingen 177,1 164,5 124,2 0
Belastingen 44,5 36,1 27,2 0
CashFlow -24 -94,3 12,1 0
Nettowinst 119,7 128,4 97 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 455,5 578,3 599,9 0
Immateriële activa 1128,7 1214,2 1217 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 1593,2 1814,7 1848,5 0
Voorraden 254,2 327,2 365,9 0
Debiteuren 312,5 369,8 355,4 0
Overige vorderingen 10,6 7,1 12,5 0
Liquide middelen 212,8 118,5 130,6 0
Vlottende activa 855,8 904,8 941,1 0
Totaal activa 2449 2719,5 2789,6 0
Gewoon kapitaal 999,1 1178 1184,2 0
Preferent kapitaal -69,22 -187,29 -218,09 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 874,7 837,1 859,4 0
Kortlopende schulden 575,2 704,4 746 0
Totaal passiva 2449 2719,5 2789,6 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 7770 11013 10750 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 74860 82350 82350 0
Winst per aandeel 1,6 1,58 1,2 0
Dividend per aandeel 0,55 0,6 0,41 0
Cashflow per aandeel 2,61 2,06 2,06 0
Intrinsieke waarde per aandeel 12,88619 13,71257 13,9779 0
Koers-winstverhouding 17,65625 17,45253 0 0
Dividend rendement (%) 1,9469 2,17588 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 11,98 10,9 8,19 0
Koers einde boekjaar 28,25 27,575 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding