Ontex » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Ontex

BRU:ONTEX, BE0974276082
15,440 17:35
+0,170 ( +1,11% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 1689,3 1993 2355,4 2292,2
Operationele kosten 1459,7 1711,7 2065,3 2075,9
Afschrijvingen 33,3 43,2 53,7 56,9
BedrijfsResultaat 169 193,5 208,3 151,6
Resultaat voor belastingen 139,6 177,1 164,5 124,2
Belastingen 34,2 44,5 36,1 27,2
CashFlow 201,3 -24 -94,3 12,1
Nettowinst 98,6 119,7 128,4 97

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 455,5 578,3 599,9 0
Immateriële activa 1128,7 1214,2 1217 0
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 1593,2 1814,7 1848,5 0
Voorraden 254,2 327,2 365,9 0
Debiteuren 312,5 369,8 355,4 0
Overige vorderingen 10,6 7,1 12,5 0
Liquide middelen 212,8 118,5 130,6 0
Vlottende activa 855,8 904,8 941,1 0
Totaal activa 2449 2719,5 2789,6 0
Gewoon kapitaal 999,1 1178 1184,2 0
Preferent kapitaal -69,22 -187,29 -218,09 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 874,7 837,1 859,4 0
Kortlopende schulden 575,2 704,4 746 0
Totaal passiva 2449 2719,5 2789,6 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 5328 7770 11013 10750
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 72140 74860 82350 82350
Winst per aandeel 1,37 1,6 1,58 1,2
Dividend per aandeel 0,46 0,55 0,6 0,41
Cashflow per aandeel 2,5 2,61 2,06 2,06
Intrinsieke waarde per aandeel 11,3532 12,88619 13,71257 13,9779
Koers-winstverhouding 23,91241 17,65625 17,45253 14,91667
Dividend rendement (%) 1,40415 1,9469 2,17588 2,2905
Rendement eigen vermogen (%) 11,57 11,98 10,9 8,19
Koers einde boekjaar 32,76 28,25 27,575 17,9

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding