arGEN-X » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

arGEN-X

BRU:ARGX, NL0010832176
131,500 17:35
-1,300 ( -0,98% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 17,15 41,26 29,23 0
Operationele kosten 13,43 23,66 45,3 0
Afschrijvingen 0,33 0,44 0,49 0
BedrijfsResultaat -21,44 -23,1 -67,22 0
Resultaat voor belastingen -21,37 -22,93 -65,85 0
Belastingen 0 0 0,79 0
CashFlow 54,41 106,76 83,29 0
Nettowinst -21,37 -22,93 -66,64 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0,77 0,68 0,82 0
Immateriële activa 0,02 0,01 0,06 0
Financiële activa 6,81 168,91 283,53 0
Vaste activa 3,98 4,1 6,02 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 1,97 2,84 2,89 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 89,9 190,87 281,04 0
Vlottende activa 101,79 366,8 572,44 0
Totaal activa 105,77 370,91 578,46 0
Gewoon kapitaal 63,37 344,93 538,4 0
Preferent kapitaal 7,5 11,76 30,95 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0,02 40,06 0
Kortlopende schulden 42,4 25,95 40,06 0
Totaal passiva 105,77 370,91 578,46 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 57 72 132 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 20130 32180 35980 0
Winst per aandeel -1,06 -0,71 -1,85 0
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 0,53 -1,14 -1,5 0
Intrinsieke waarde per aandeel 3,14804 10,71877 14,96387 0
Koers-winstverhouding -15,03774 -73,97183 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -33,73 -6,65 -12,38 0
Koers einde boekjaar 15,94 52,52 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding