arGEN-X » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

arGEN-X

BRU:ARGX, NL0010832176
125,600 19:28
+1,700 ( +1,37% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 13,06 17,15 41,26 29,23
Operationele kosten 8,47 13,43 23,66 45,3
Afschrijvingen 0,2 0,33 0,44 0,49
BedrijfsResultaat -15,39 -21,44 -23,1 -67,22
Resultaat voor belastingen -15,31 -21,37 -22,93 -65,85
Belastingen 0 0 0 0,79
CashFlow 3,15 54,41 106,76 83,29
Nettowinst -15,31 -21,37 -22,93 -66,64

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 0,77 0,68 0,82 0
Immateriële activa 0,02 0,01 0,06 0
Financiële activa 6,81 168,91 283,53 0
Vaste activa 3,98 4,1 6,02 0
Voorraden 0 0 0 0
Debiteuren 1,97 2,84 2,89 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 89,9 190,87 281,04 0
Vlottende activa 101,79 366,8 572,44 0
Totaal activa 105,77 370,91 578,46 0
Gewoon kapitaal 63,37 344,93 538,4 0
Preferent kapitaal 7,5 11,76 30,95 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 0 0,02 40,06 0
Kortlopende schulden 42,4 25,95 40,06 0
Totaal passiva 105,77 370,91 578,46 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 37 57 72 132
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 15800 20130 32180 35980
Winst per aandeel -0,97 -1,06 -0,71 -1,85
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -0,88 0,53 -1,14 -1,5
Intrinsieke waarde per aandeel 2,35949 3,14804 10,71877 14,96387
Koers-winstverhouding -11,49485 -15,03774 -73,97183 -46,05405
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -41,08 -33,73 -6,65 -12,38
Koers einde boekjaar 11,15 15,94 52,52 85,2

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding