Avantium » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Avantium

AEX:AVTX, NL0012047823
2,455 17:29
-0,035 ( -1,41% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 10,27 10,49 12,65 11,28
Operationele kosten 9,32 10,39 16,51 28,49
Afschrijvingen 0,62 0,77 0,88 1,8
BedrijfsResultaat -13,3 -4,62 -16,14 -68,31
Resultaat voor belastingen -3,35 -6,86 -16,76 -68,38
Belastingen 0 0 0 0
CashFlow -4,37 14,69 86,01 -16,93
Nettowinst -13,18 -6,86 -16,76 -68,38

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 4,72 8,81 15,19 0
Immateriële activa 0,81 0,83 0,72 0
Financiële activa 54,23 48,2 4,25 0
Vaste activa 59,75 57,84 20,16 0
Voorraden 1,19 1,24 1,16 0
Debiteuren 4,77 2,31 4,75 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 14,22 100,24 83,3 0
Vlottende activa 26,4 110,97 93,77 0
Totaal activa 86,16 168,81 113,93 0
Gewoon kapitaal 47,14 158,36 91,16 0
Preferent kapitaal 4,95 8,25 9,33 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 3,83 0 0 0
Kortlopende schulden 35,18 10,45 22,77 0
Totaal passiva 86,16 168,81 113,93 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 127 96 139 169
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 25760 25760 25760 25830
Winst per aandeel -0,51 -0,27 -0,65 -2,65
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -0,09 -0,12 -0,23 -0,35
Intrinsieke waarde per aandeel 0,36335 1,82997 6,14752 3,52923
Koers-winstverhouding 0 0 -13,76923 -0,97925
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -140,82 -14,55 -10,58 -75,01
Koers einde boekjaar 0 0 8,95 2,595

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding