FASTNED

AEX:FAST.NL, NL0013654809
51,200 17:39
-1,300 (-2,48%)

Kerncijfers

  2017201820192020
Omzet (mln.) 0,792,306,146,92
EBITDA (mln.) -2,95-3,20-6,90-3,87
Bedrijfs resultaat (mln.) -4,12-4,68-9,30-8,01
Resultaat voor belasting (mln.) -5,02-6,27-12,03-12,40
Netto winst (mln.) -5,02-6,27-12,03-12,40
Winst per aandeel -0,35-0,42-0,81-0,84
Koers winst verhouding -16,79-54,88

Balans (mln.)

  2017201820192020
Materiële activa 14,4423,5930,6640,48
Immateriële activa 0,130,342,99
Financiële activa 1,181,251,001,37
Vaste activa 15,6224,9735,5044,84
Debiteuren 0,110,341,210,96
Liquide middelen 16,319,9019,6633,85
Vlottende activa 17,3915,6822,1335,44
Totaal activa 33,0140,6557,6380,28
Gewoon kapitaal 3,102,79-7,53-18,07
Preferent kapitaal 0,130,340,43
Langlopende schulden 26,6336,5162,7893,46
Kortlopende schulden 3,271,352,394,89
Totaal passiva 33,0140,6557,6380,28

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 24334654
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 14.15014.77014.78014.850
Cashflow per aandeel -0,29-0,77-0,49-0,46
Intrinsieke waarde per aandeel 0,220,19-0,51-1,22
Koers Intrinsieke waarde verhouding -26,69-37,89
Rendement eigen vermogen (%) -161,88-224,94159,7568,62
Koers einde boekjaar 13,6046,10