UCB

BRU:UCB, BE0003739530
76,660 17:35
+1,020 (+1,35%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 4.530,004.632,004.913,005.442,00
Operationele kosten 1.445,001.510,001.533,003.155,00
Afschrijvingen 234,00288,00313,00354,00
BedrijfsResultaat 1.088,001.116,001.070,00971,00
Resultaat voor belastingen 988,001.015,00961,00880,00
Belastingen 218,00200,00146,00119,00
CashFlow 297,00231,0042,0030,00
Nettowinst 753,00800,00792,00732,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 673,00805,00840,001.035,00
Immateriële activa 5.655,005.940,005.898,007.937,00
Financiële activa 197,00159,00175,00
Vaste activa 7.240,007.564,007.786,009.737,00
Voorraden 597,00647,00780,00854,00
Debiteuren 575,00616,00686,00742,00
Overige vorderingen 12,0081,0059,0048,00
Liquide middelen 1.049,001.262,001.293,001.336,00
Vlottende activa 2.677,002.950,003.295,003.582,00
Totaal activa 9.917,0010.514,0011.081,0013.319,00
Gewoon kapitaal 5.813,006.310,007.039,007.271,00
Preferent kapitaal -254,52-355,52-161,52-413,00
Aandeel van derden -77,00-55,00-30,001,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.232,002.107,001.678,003.233,00
Kortlopende schulden 1.949,002.152,002.394,002.814,00
Totaal passiva 9.917,0010.514,0011.081,0013.319,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 7.4787.4957.6068.371
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 194.510194.510194.510189.040
Winst per aandeel 4,004,234,203,87
Dividend per aandeel 1,181,211,241,27
Cashflow per aandeel 4,775,604,535,72
Intrinsieke waarde per aandeel 28,7431,2734,9937,19
Koers-winstverhouding 16,5516,8616,8821,83
Dividend rendement (%) 1,781,701,751,50
Rendement eigen vermogen (%) 12,9512,6811,2510,07
Koers einde boekjaar 66,1871,3070,9084,48