UCB » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

UCB

BRU:UCB, BE0003739530
72,360 18:01
+0,020 ( +0,03% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 3876 4178 4530 4632
Operationele kosten 1418 1398 1445 1510
Afschrijvingen 252 232 234 288
BedrijfsResultaat 881 853 1088 1116
Resultaat voor belastingen 426 764 988 1015
Belastingen 111 199 218 200
CashFlow 769 -523 297 231
Nettowinst 623 520 753 800

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 678 673 0 0
Immateriële activa 6053 5655 0 0
Financiële activa 197 197 0 0
Vaste activa 7881 7240 0 0
Voorraden 578 597 0 0
Debiteuren 630 575 0 0
Overige vorderingen 5 12 0 0
Liquide middelen 761 1049 0 0
Vlottende activa 2331 2677 0 0
Totaal activa 10212 9917 0 0
Gewoon kapitaal 5584 5813 0 0
Preferent kapitaal -9,52 -254,52 0 0
Aandeel van derden -107 -77 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2317 2232 0 0
Kortlopende schulden 2418 1949 0 0
Totaal passiva 10212 9917 0 0

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 7788 7563 7478 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 194510 194510 194510 0
Winst per aandeel 3,31 2,76 4 0
Dividend per aandeel 1,1 1,15 1,18 1,21
Cashflow per aandeel 1,26 2,2 4,77 0
Intrinsieke waarde per aandeel 28,10652 27,59251 28,74356 0
Koers-winstverhouding 25,14502 22,06884 16,545 16,81604
Dividend rendement (%) 1,32164 1,88803 1,78302 1,69705
Rendement eigen vermogen (%) 10,98 9,31 12,95 0
Koers einde boekjaar 83,23 60,91 66,18 71,3

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding