UCB » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

UCB

BRU:UCB, BE0003739530
71,100 17:45
-0,020 ( -0,03% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 4178 4530 4632 0
Operationele kosten 1398 1445 1510 0
Afschrijvingen 232 234 288 0
BedrijfsResultaat 853 1088 1116 0
Resultaat voor belastingen 764 988 1015 0
Belastingen 199 218 200 0
CashFlow -523 297 231 0
Nettowinst 520 753 800 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 678 673 0 0
Immateriële activa 6053 5655 0 0
Financiële activa 197 197 0 0
Vaste activa 7881 7240 0 0
Voorraden 578 597 0 0
Debiteuren 630 575 0 0
Overige vorderingen 5 12 0 0
Liquide middelen 761 1049 0 0
Vlottende activa 2331 2677 0 0
Totaal activa 10212 9917 0 0
Gewoon kapitaal 5584 5813 0 0
Preferent kapitaal -9,52 -254,52 0 0
Aandeel van derden -107 -77 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 2317 2232 0 0
Kortlopende schulden 2418 1949 0 0
Totaal passiva 10212 9917 0 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 7563 7478 0 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 194510 194510 0 0
Winst per aandeel 2,76 4 0 0
Dividend per aandeel 1,15 1,18 1,21 0
Cashflow per aandeel 2,2 4,77 0 0
Intrinsieke waarde per aandeel 27,59251 28,74356 0 0
Koers-winstverhouding 22,06884 16,545 0 0
Dividend rendement (%) 1,88803 1,78302 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 9,31 12,95 0 0
Koers einde boekjaar 60,91 66,18 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding