UCB

BRU:UCB, BE0003739530
106,700 12:13
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 4.178,004.530,004.632,004.913,00
Operationele kosten 1.398,001.445,001.510,001.533,00
Afschrijvingen 232,00234,00288,00313,00
BedrijfsResultaat 853,001.088,001.116,001.070,00
Resultaat voor belastingen 764,00988,001.015,00961,00
Belastingen 199,00218,00200,00146,00
CashFlow -523,00297,00231,0042,00
Nettowinst 520,00753,00800,00792,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182019
Materiële activa 673,00805,00840,00
Immateriële activa 5.655,005.940,005.898,00
Financiële activa 197,00159,00175,00
Vaste activa 7.240,007.564,007.786,00
Voorraden 597,00647,00780,00
Debiteuren 575,00616,00686,00
Overige vorderingen 12,0081,0059,00
Liquide middelen 1.049,001.262,001.293,00
Vlottende activa 2.677,002.950,003.295,00
Totaal activa 9.917,0010.514,0011.081,00
Gewoon kapitaal 5.813,006.310,007.039,00
Preferent kapitaal -254,52-355,52-161,52
Aandeel van derden -77,00-55,00-30,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2.232,002.107,001.678,00
Kortlopende schulden 1.949,002.152,002.394,00
Totaal passiva 9.917,0010.514,0011.081,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 7.5637.4787.4957.606
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 194.510194.510194.510194.510
Winst per aandeel 2,764,004,234,20
Dividend per aandeel 1,151,181,211,24
Cashflow per aandeel 2,204,775,604,53
Intrinsieke waarde per aandeel 27,5928,7431,2734,99
Koers-winstverhouding 22,0716,5516,8616,88
Dividend rendement (%) 1,891,781,701,75
Rendement eigen vermogen (%) 9,3112,9512,6811,25
Koers einde boekjaar 60,9166,1871,3070,90