Umicore » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Umicore

BRU:UMI14, BE0974320526
36,440 17:29
0,000 ( 0,00% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2013 2014 2015 2016
Omzet 9895,487 8884,941 9755,715 10503,3
Operationele kosten 9634,96 8656,922 9532,483 10254,3
Afschrijvingen 169,862 182,187 218,842 192,3
BedrijfsResultaat 260,527 228,019 223,232 249
Resultaat voor belastingen 237,165 224,6 224,896 197,8
Belastingen 52,386 46,506 47,736 56,4
CashFlow -32,675 -18,427 -55,852 71,2
Nettowinst 179,029 170,602 169,225 130,8

Balans (x 1.000.000)

  2013 2014 2015 2016
Materiële activa 998,563 1061,735 1022,591 1070,4
Immateriële activa 218,251 266,073 251,79 305,3
Financiële activa 340,347 382,694 339,823 351,7
Vaste activa 1557,161 1710,502 1614,204 1727,4
Voorraden 1106,259 1182,946 1053,669 1188,8
Debiteuren 716,405 826,989 829,805 844,3
Overige vorderingen 33,227 41,14 457,911 300,7
Liquide middelen 99,245 89,791 74,486 84,5
Vlottende activa 1955,136 2140,866 2415,871 2418,3
Totaal activa 3512,297 3851,368 4030,075 4145,7
Gewoon kapitaal 1677,141 1704,551 1698,721 1829
Preferent kapitaal 0 0 0 0
Aandeel van derden 46,287 45,582 52,577 58,4
Groepsvermogen 1723,428 1750,133 1751,298 1887,4
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 402,097 461,583 424,594 379,6
Langlopende schulden 67,469 61,582 365,052 258,8
Kortlopende schulden 1319,303 1578,07 1489,131 1619,9
Totaal passiva 3512,297 3851,368 4030,075 4145,7

Overige Data

  2013 2014 2015 2016
Aantal werknemers 14057 14074 13730 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 445029 432248 432248 437307
Winst per aandeel 0,4 0,39 0,39 0,3
Dividend per aandeel 0,25 0,25 0,3 0,33
Cashflow per aandeel 0,78064 0,81324 0,89456 0,73884
Intrinsieke waarde per aandeel 3,76861 3,94346 3,92997 4,18242
Koers-winstverhouding 42,44 42,7 49,57 90,25
Dividend rendement (%) 1,47 1,5 1,55 1,22
Rendement eigen vermogen (%) 10,7 10 10 7,2
Koers einde boekjaar 16,98 16,65 19,33 27,08

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding