GBL

BRU:GBLB, BE0003797140
91,140 17:35
+1,280 (+1,42%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 4.925,705.201,305.037,905.915,90
Operationele kosten 4.314,805.032,504.738,505.609,50
Afschrijvingen 294,40313,30432,60538,20
BedrijfsResultaat 1.137,801.094,50916,60224,90
Resultaat voor belastingen 1.039,80210,80834,00510,10
Belastingen 148,7094,7065,1080,80
CashFlow -573,20528,60105,60
Nettowinst 705,40658,90704,70391,00

Balans (x 1.000.000)

  201720182020
Materiële activa 2.621,602.336,702.516,10
Immateriële activa 2.881,703.249,504.975,90
Financiële activa 15.390,3014.717,8018.314,80
Vaste activa 21.098,5020.529,3026.087,80
Voorraden 852,70901,90704,00
Debiteuren 728,00739,70912,30
Overige vorderingen
Liquide middelen 491,901.013,601.273,90
Vlottende activa 2.960,103.360,904.270,20
Totaal activa 24.058,6023.890,2030.358,00
Gewoon kapitaal 16.505,0015.918,7018.975,50
Preferent kapitaal 5.570,564.278,866.875,00
Aandeel van derden 1.431,401.710,901.492,50
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 3.773,904.832,607.520,50
Kortlopende schulden 2.348,301.428,002.369,40
Totaal passiva 24.058,6023.890,2030.358,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 41383847
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 161.360161.360161.360154.360
Winst per aandeel 4,534,154,372,53
Dividend per aandeel 3,003,073,152,50
Cashflow per aandeel 9,205,677,97
Intrinsieke waarde per aandeel 99,2995,59120,46
Koers-winstverhouding 19,8718,3321,5032,62
Dividend rendement (%) 3,334,043,353,03
Rendement eigen vermogen (%) 4,274,142,06
Koers einde boekjaar 89,9976,0893,9682,52