Care Property Invest

BRU:CPINV, BE0974273055
25,450 17:35
-0,200 (-0,78%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet 15,6920,8525,3331,10
Operationele kosten 2,480,25-2,85-8,64
Afschrijvingen 1,83-0,35-3,58-9,95
BedrijfsResultaat 13,1019,2427,4932,74
Resultaat voor belastingen 8,2214,8921,8226,54
Belastingen 0,330,60-1,19-0,42
CashFlow -4,89-2,34-2,890,60
Nettowinst 7,9014,2923,0026,96

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa 89,51206,64280,56367,16
Immateriële activa 0,000,000,150,17
Financiële activa 156,94160,26173,34184,48
Vaste activa 258,29377,79467,28566,90
Voorraden
Debiteuren 0,030,580,960,84
Overige vorderingen 0,480,002,461,44
Liquide middelen 3,665,642,753,35
Vlottende activa 4,726,336,365,98
Totaal activa 263,02384,11473,64572,88
Gewoon kapitaal 108,70218,16230,41266,29
Preferent kapitaal 9,6615,6427,9040,78
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 125,07157,41170,79189,84
Kortlopende schulden 29,258,5572,43116,75
Totaal passiva 263,02384,11473,64572,88

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 77812
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 13.18019.32019.32020.390
Winst per aandeel 0,600,741,191,32
Dividend per aandeel 0,630,680,720,77
Cashflow per aandeel 0,930,340,700,86
Intrinsieke waarde per aandeel 7,6210,7411,2112,29
Koers-winstverhouding 34,0825,0716,9722,35
Dividend rendement (%) 3,083,663,562,61
Rendement eigen vermogen (%) 7,266,559,9810,12
Koers einde boekjaar 20,4518,5620,2029,50