Euronav

BRU:T20831, BE0003816338
7,696 17:35
+0,064 (+0,84%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Omzet 554,81646,99957,351.240,86
Operationele kosten 514,19660,53729,63729,27
Afschrijvingen 229,87273,69337,70319,75
BedrijfsResultaat 43,49-35,44212,06534,32
Resultaat voor belastingen 0,02-109,83112,83475,18
Belastingen -1,360,240,601,94
CashFlow -63,9230,72124,55-147,02
Nettowinst 1,38-110,07112,23473,24

Balans (x 1.000.000) (USD)

  2017201820192020
Materiële activa 2.336,833.522,013.179,533.127,09
Immateriële activa 0,070,100,040,16
Financiële activa 30,6043,1850,3251,70
Vaste activa 2.530,343.606,213.362,593.235,37
Voorraden 0,000,000,00
Debiteuren 32,7664,92105,92169,89
Overige vorderingen 0,190,280,220,14
Liquide middelen 143,65173,13296,95161,48
Vlottende activa 280,64521,14802,25451,87
Totaal activa 2.810,974.127,354.164,843.687,24
Gewoon kapitaal 1.846,362.260,522.311,862.311,79
Preferent kapitaal 0,57-2,29-4,28-6,52
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 805,871.579,711.536,941.171,86
Kortlopende schulden 158,74287,12316,05203,59
Totaal passiva 2.810,974.127,354.164,843.687,24

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 150162185186
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 159.210220.020220.020210.190
Winst per aandeel 0,01-0,500,522,25
Dividend per aandeel 0,120,120,351,40
Cashflow per aandeel 1,330,001,244,61
Intrinsieke waarde per aandeel 11,4810,1510,179,66
Koers-winstverhouding 921,54-12,4421,122,93
Dividend rendement (%) 1,301,933,1921,21
Rendement eigen vermogen (%) 0,07-4,874,8520,47
Koers einde boekjaar 9,226,2210,986,60