Lucas Bols

AEX:BOLS, NL0010998878
10,750 17:37
+0,150 (+1,42%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 80,4992,1986,9883,98
Operationele kosten 47,7949,8454,0252,29
Afschrijvingen 0,470,461,431,63
BedrijfsResultaat 18,2423,6419,6417,73
Resultaat voor belastingen 15,3120,1115,7314,39
Belastingen 0,25-0,29-0,755,18
CashFlow 4,974,151,217,55
Nettowinst 15,0620,4016,489,20

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 1,911,9910,3710,31
Immateriële activa 306,50306,92306,84307,35
Financiële activa 8,447,968,197,92
Vaste activa 316,85316,87325,40325,57
Voorraden 7,958,7210,8810,56
Debiteuren 21,0621,2523,3324,92
Overige vorderingen
Liquide middelen 8,3612,4221,2233,11
Vlottende activa 37,6942,4455,4368,70
Totaal activa 354,54359,30380,82394,27
Gewoon kapitaal 170,84183,58192,15193,70
Preferent kapitaal 15,0521,1722,3719,92
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 162,98155,77164,3999,56
Kortlopende schulden 20,7219,9624,28101,02
Totaal passiva 354,54359,30380,82394,27

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 70737471
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 12.48012.48012.48012.480
Winst per aandeel 1,211,641,320,74
Dividend per aandeel 0,570,600,600,35
Cashflow per aandeel 1,471,541,131,42
Intrinsieke waarde per aandeel 13,1214,1114,7915,17
Koers-winstverhouding 14,2110,9812,1210,41
Dividend rendement (%) 3,313,333,754,55
Rendement eigen vermogen (%) 8,8111,118,574,75
Koers einde boekjaar 17,2018,0016,007,70