Alfen N.V.

AEX:ALFEN, NL0012817175
67,200 17:35
+5,800 (+9,45%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 74,34101,89143,16189,01
Operationele kosten 71,92101,97134,52171,66
Afschrijvingen 1,602,735,276,49
BedrijfsResultaat 2,42-0,088,6417,35
Resultaat voor belastingen 2,29-0,287,8216,58
Belastingen 0,57-0,022,194,59
CashFlow -2,64-5,853,9555,47
Nettowinst 1,72-0,265,6211,99

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 4,437,1916,3624,06
Immateriële activa 3,959,1611,2213,60
Financiële activa 0,000,000,00
Vaste activa 8,8316,5327,7337,81
Voorraden 3,499,5214,4119,99
Debiteuren 17,5428,7533,8623,96
Overige vorderingen 0,000,580,49
Liquide middelen 0,000,850,1352,34
Vlottende activa 21,0339,7048,90108,75
Totaal activa 29,8656,2276,63146,55
Gewoon kapitaal 6,816,9413,0574,23
Preferent kapitaal -0,26-0,265,6211,99
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 2,718,7814,6418,43
Kortlopende schulden 20,3440,5148,9453,89
Totaal passiva 29,8656,2276,63146,55

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 207352464571
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 20.00020.00020.00020.890
Winst per aandeel 0,09-0,010,280,57
Dividend per aandeel 0,000,000,00
Cashflow per aandeel 0,07-0,080,700,96
Intrinsieke waarde per aandeel 0,340,350,653,55
Koers-winstverhouding -1.231,0058,71144,91
Dividend rendement (%) 0,000,000,00
Rendement eigen vermogen (%) 25,29-3,7943,1116,15
Koers einde boekjaar 12,3116,4482,60