Alfen N.V. » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Alfen N.V.

AEX:ALFEN, NL0012817175
10,000 17:35
-0,080 ( -0,79% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Omzet 50,55 61,52 74,34 101,89
Operationele kosten 49,21 59,92 71,92 101,97
Afschrijvingen 0,92 1,2 1,6 2,73
BedrijfsResultaat 1,34 1,61 2,42 -0,08
Resultaat voor belastingen 1,3 1,53 2,29 -0,28
Belastingen 0,31 0,39 0,57 -0,02
CashFlow -0,71 0,07 -2,64 -5,85
Nettowinst 0,98 1,14 1,72 -0,26

Balans (x 1.000.000)

  2015 2016 2017 2018
Materiële activa 1,58 3,16 4,43 7,19
Immateriële activa 2,41 3,09 3,95 9,16
Financiële activa 0 0 0 0
Vaste activa 4,45 6,66 8,83 16,53
Voorraden 2,41 3,76 3,49 9,52
Debiteuren 9,39 11,1 17,54 28,75
Overige vorderingen 0 0 0 0,58
Liquide middelen 1,34 1,41 0 0,85
Vlottende activa 13,14 16,27 21,03 39,7
Totaal activa 17,59 22,93 29,86 56,22
Gewoon kapitaal 3,94 5,08 6,81 6,94
Preferent kapitaal -1 -0,85 -0,26 -0,26
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 1,87 2,71 2,71 8,78
Kortlopende schulden 11,77 15,14 20,34 40,51
Totaal passiva 17,59 22,93 29,86 56,22

Overige Data

  2015 2016 2017 2018
Aantal werknemers 152 186 207 352
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 20000 20000 20000 20000
Winst per aandeel 0,05 0,06 0,09 -0,01
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel 0,16 0,14 0,07 -0,08
Intrinsieke waarde per aandeel 0 0 0 0
Koers-winstverhouding 0 0 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) 24,94 22,32 25,29 -3,79
Koers einde boekjaar 0 0 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding