Pharming Group » Research (Aandeel) | DeBeurs.nl

Pharming Group

AEX:PHARM, NL0010391025
1,158 17:35
+0,018 ( +1,58% )

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Omzet 15,87 89,62 135,13 0
Operationele kosten 16,36 39,7 58,8 0
Afschrijvingen 0,76 3,42 6,56 0
BedrijfsResultaat -17,43 -89,32 0,85 0
Resultaat voor belastingen -17,54 -89,4 0,86 0
Belastingen 0 -9,44 -24,14 0
CashFlow -0,14 28,92 18,65 0
Nettowinst -17,54 -79,96 24,99 0

Balans (x 1.000.000)

  2016 2017 2018 2019
Materiële activa 6,04 8,23 8,4 0
Immateriële activa 56,68 56,63 52,44 0
Financiële activa 0,25 1,34 1,2 0
Vaste activa 64,59 77,94 99,13 0
Voorraden 17,94 18,33 17,32 0
Debiteuren 6,28 8,9 15,34 0
Overige vorderingen 0 0 0 0
Liquide middelen 31,89 58,66 80,31 0
Vlottende activa 62,19 88,25 115,44 0
Totaal activa 126,78 166,19 214,57 0
Gewoon kapitaal 27,47 18,8 61,75 0
Preferent kapitaal 0,06 -0,94 1,65 0
Aandeel van derden 0 0 0 0
Groepsvermogen 0 0 0 0
Achtergestelde schulden 0 0 0 0
Voorzieningen 0 0 0 0
Langlopende schulden 47,94 88,86 70,22 0
Kortlopende schulden 51,38 58,53 82,6 0
Totaal passiva 126,78 166,19 214,57 0

Overige Data

  2016 2017 2018 2019
Aantal werknemers 94 127 156 0
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 455590 579010 621500 0
Winst per aandeel -0,04 -0,14 0,04 0
Dividend per aandeel 0 0 0 0
Cashflow per aandeel -0,02 0,07 0,06 0
Intrinsieke waarde per aandeel 0,0603 0,03247 0,09936 0
Koers-winstverhouding -5,425 -8,08571 0 0
Dividend rendement (%) 0 0 0 0
Rendement eigen vermogen (%) -63,84 -425,26 40,47 0
Koers einde boekjaar 0,217 1,132 0 0

Verwacht

 
Winst per aandeel
Cashflow per aandeel
Dividend per aandeel
Verwachte koers-winstverhouding