Ease2pay « Terug naar discussie overzicht

Docdata: de onbekende parel met een grote toekomst

1.522 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 73 74 75 76 77 » | Laatste
[verwijderd]
0
do 21 jul 2011, 07:58
Docdata ziet omzet stijgen
WAALWIJK (AFN) - Internetdienstverlener en technologiebedrijf Docdata heeft in het afgelopen halfjaar de omzet met 13 miljoen euro zien stijgen tot 59 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend.

DOCdata 21-07-2011 (09:26)
11,88 EUR +3,80% +0,435

De nettowinst daalde in het eerste halfjaar van 2011 licht, namelijk van 2,6 tot 2,5 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat steeg met 0,3 miljoen euro tot 3,5 miljoen euro.
Met name het e-commercebedrijf deed het goed. Hier steeg de omzet autonoom met 59 procent. Daarnaast steeg de omzet met nog eens 5,2 miljoen euro door de overname van Dohmen Solutions in april 2010. In oktober verwacht Docdata een gedeelte van het nieuwe logistiek centrum in Waalwijk in gebruik te nemen.
Focus
Bij de technologietak IAI daalde de omzet, zoals aangekondigd. Met een daling van 4,9 miljoen kwam deze uit op 5,4 miljoen euro. Dit komt vooral door een kleiner aantal opdrachten. Het orderboek per eind juni is goed voor een omzetwaarde van 9,1 miljoen euro. Het grootste deel hiervan zal volgens Docdata nog dit jaar worden geboekt. Het bedrijf verwacht over heel 2011 voor IAI een lagere omzet en resultaten te boeken dan in 2010, toen de omzet ruim 18 miljoen euro bedroeg.
De focus in 2011 zal blijven op groei, zowel autonoom als door middel van overnames, aldus Docdata. Met het e-commercebedrijf wil het de mogelijkheden verkennen om op andere Europese markten buiten de Benelux, Duitsland en Groot-Brittannië actief te worden. Het bedrijf neemt tot het eind van het jaar de tijd voor een strategische studie in samenwerking met een externe partij.
[verwijderd]
0
quote:

exact schreef op 21 juli 2011 10:29:

Het bedrijf neemt tot het eind van het jaar de tijd voor een strategische studie in samenwerking met een externe partij.
Anders gezegd: er nu serieus gedacht aan een opsplitsing, verkoop of overname van het geheel of van een deel van het bedrijf.
[verwijderd]
0
Belangrijkste aspecten van het eerste halfjaar van 2011
De omzet van DOCDATA N.V. is in het eerste halfjaar van 2011 met € 13,0 miljoen gestegen tot € 59,0 miljoen (+28%). De omzet van IAI industrial systems is, in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen, gedaald met € 4,9 miljoen (-/-48%) met name als gevolg van minder afleveringen van systemen. Docdata heeft met de commerce, payments en fulfilment services een omzetstijging gerealiseerd van € 20,7 miljoen (+69%), waarvan € 15,5 miljoen als autonome omzetstijging voornamelijk als gevolg van het met meer dan 30% ten opzichte van vorig jaar gestegen transactievolume. De activiteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep hebben in het eerste halfjaar van 2011 € 5,2 miljoen meer aan de omzet bijgedragen dan in het eerste halfjaar van 2010 (+40%), met name als gevolg van het feit dat deze activiteiten vorig jaar na de acquisitie per 16 april 2010 slechts 2,5 maand hebben bijgedragen aan de omzet. Tenslotte hebben de media replicatieactiviteiten gezorgd voor een omzetdaling van € 2,7 miljoen (-/-48%) als gevolg van de verkoop van alle aandelen in docdata media GmbH per 21 juli 2010, in combinatie met een verdere teruggang van de replicatieactiviteiten bij het enige op dit moment nog resterende replicatiebedrijf van Docdata in Tilburg.
In het eerste halfjaar van 2011 is een hogere brutowinst behaald van € 14,1 miljoen ten opzichte van € 12,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2010 (+11%). De brutowinstmarge over het eerste halfjaar van 2011 is uitgekomen op 24,0% ten opzichte van 27,6% in het eerste halfjaar van 2010, waarbij de brutowinstmarge voor beide ‘lines of business’ is gedaald. Voor Docdata is deze beperkt lagere brutowinstmarge vooral het gevolg van een hoger aandeel van doorbelaste transportkosten en hogere kosten voor de inkoop van bedrijfskleding ten behoeve van een klant. Bij IAI industrial systems is de daling van de brutowinstmarge direct het gevolg van een andere omvang en samenstelling van de afleveringen in beide vergelijkbare periodes, waarbij in het eerste halfjaar van 2010 de uitlevering van het tweede deel van de grote order voor decentrale personalisatie-systemen voor Bulgarije werd gerealiseerd.
In het eerste halfjaar van 2011 is een bedrijfsresultaat voor financieringsresultaat (EBIT) gerealiseerd van € 3,5 miljoen ten opzichte van € 3,2 miljoen in het eerste halfjaar van 2010. Het bedrijfsresultaat van het technologie bedrijf IAI industrial systems is met € 2,3 miljoen gedaald, voornamelijk als gevolg van een lagere omzet uit in het eerste halfjaar van 2011 afgeleverde systemen. Het bedrijfsresultaat van het e-commerce service bedrijf Docdata is echter fors gestegen met € 2,7 miljoen, waarbij in beschouwing moet worden genomen dat in de EBIT voor het eerste halfjaar van 2010 eenmalige kosten ten bedrage van € 1,3 miljoen waren verantwoord in de verkoop- en beheerskosten voor acquisitie- en advieskosten, aanloopverliezen en herstructureringskosten na acquisitie van de bedrijfsactiviteiten van de voormalige Dohmen Solutions Groep. In het eerste halfjaar van 2011 is voor dit soort eenmalige kosten een bedrag van € 0,2 miljoen verantwoord. Exclusief deze eenmalige kosten in beide vergelijkbare periodes is de (gecorrigeerde) EBIT bijna verdubbeld van € 1,7 miljoen in het eerste halfjaar van 2010 tot € 3,3 miljoen in het eerste halfjaar van 2011. Voor het tweede halfjaar van 2011 verwachten wij nog eens een bedrag van ongeveer € 0,2 miljoen aan herstructurerings-kosten voor deze bedrijfsactiviteiten

[verwijderd]
0
Waar vind je dat tegenwoordig nog in NL: een bedrijf met een autonome omzetstijging van meer dan 50%.....??
[verwijderd]
0
Vooruitzichten
In 2011 zal de focus blijven liggen op groei, zowel autonoom als door middel van overnames. Overnames zullen er vooral op gericht zijn om onze positie in markten waarin we actief zijn verder te verstevigen.
De focus van het e-commerce service bedrijf Docdata is gelegen op de verdere ontwikkeling van onze positie in de Benelux, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast zullen wij in het tweede halfjaar van 2011 de mogelijkheden analyseren om in andere Europese markten actief te worden. Op basis van onze huidige klantenbasis verwachten wij ook voor het tweede halfjaar van 2011 een verdere groei, waarbij de winst slechts in beperkte mate beïnvloed zal worden door incidentele (‘non-recurring’) kosten zoals dat in de afgelopen jaren 2009 en 2010 wel het geval was.
De focus voor het technologiebedrijf IAI industrial systems blijft liggen op het wereldwijd binnenhalen van orders in bestaande en specifiek gedefinieerde markten. Met het oog op het niveau van de orderportefeuille van IAI industrial systems op 30 juni 2011, in combinatie met de lange duur van de realisatieperiode vanaf het moment van het verkrijgen van een order tot het moment van daadwerkelijke aflevering en installatie van systemen bij de klant, verwachten wij ook voor het hele jaar 2011 lagere omzet en resultaten voor IAI industrial systems.
[verwijderd]
0
De belangrijkste trend die voor Docdata op dit moment relevant is, ligt op het vlak van ‘crossborder’ activiteiten binnen Europa van zowel consumenten als aanbieders. Hiervoor hebben wij concepten ontwikkeld waardoor wij zowel de uitgaande stroom van orders als de retourzendingen efficiënt kunnen verwerken. Consumenten kunnen hierdoor hun orders tijdig thuis ontvangen en retourzendingen kunnen snel worden afgehandeld. Voor onze klanten zorgen wij er ook steeds meer voor dat retourzendingen worden gecontroleerd en wederom geschikt worden gemaakt voor verkoop. In de tweede helft van 2011 zullen wij tevens onderzoeken of wij in andere (grote) geografische markten in Europa eigen vestigingen moeten hebben om deze dienstverlening lokaal aan te bieden of dit middels strategische partners gaan opzetten.
De huidige risico’s voor het e-commerce service bedrijf liggen voornamelijk op het vlak van de strategische keuze van klanten om bepaalde diensten wel of niet bij externe leveranciers af te nemen. In het geval dat een klant wordt overgenomen, vindt nagenoeg altijd een heroverweging hiervan plaats met de mogelijkheid om hierdoor klanten te verliezen. Vanwege de snelle ontwikkelingen in de e-commerce markt zijn onze klanten in beginsel niet bereid om lange termijn contracten aan te gaan. Het leveren van een zeer hoge kwaliteit van dienstverlening biedt de beste bescherming tegen dit risico.
[verwijderd]
0
Als Docdata op dit moment een IPO zou doen de USA, dan zou dat minstens een half miljard gaan opleveren.

Ik adviseer Docdata dus om een Nasdaq-notering aan te vragen en de notering hier te beëindigen.

[verwijderd]
0
Datum Naam Transactie Aantal Prijs Tot. waarde
26/07/11 M.E.T. Verstraeten
Verk. aandelen 15.000 11,900 EUR 178.500,00 EUR

26/07/11 M.E.T. Verstraeten
Uitoef. opties 18.000 6,830 EUR 122.940,00 EUR

26/07/11 M.F.P.M. Alting von Geusau
Verk. aandelen 10.000 11,900 EUR 119.000,00 EUR

26/07/11 M.F.P.M. Alting von Geusau
Uitoef. opties 10.000 6,830 EUR 68.300,00 EUR

17/06/11 M.E.T. Verstraeten
Aank. aandelen 2.000 10,850 EUR 21.700,00 EUR

17/06/11 M.F.P.M. Alting von Geusau
Aank. aandelen 3.840 10,850 EUR 41.664,00 EUR

26/05/11 M.E.T. Verstraeten
Verk. aandelen 15.000 11,300 EUR 169.500,00 EUR

26/05/11 M.E.T. Verstraeten
Uitoef. opties 18.000 6,480 EUR 116.640,00 EUR

18/05/11 M.F.P.M. Alting von Geusau
Verk. aandelen 30.000 11,030 EUR 330.900,00 EUR

18/05/11 M.F.P.M. Alting von Geusau
Uitoef. opties 30.000 6,480 EUR 194.400,00 EUR

04/04/11 M.E.T. Verstraeten
Verk. aandelen 13.500 10,830 EUR 146.205,00 EUR

04/04/11 M.E.T. Verstraeten
Uitoef. opties 15.000 8,100 EUR 121.500,00 EUR

04/04/11 M.F.P.M. Alting von Geusau
Verk. aandelen 30.000 10,830 EUR 324.900,00 EUR

04/04/11 M.F.P.M. Alting von Geusau
Uitoef. opties 30.000 8,100 EUR 243.000,00 EUR

01/04/11 M.F.P.M. Alting von Geusau
Verk. aandelen 4.500 11,000 EUR 49.500,00 EUR
[verwijderd]
0
M'n oude favoriet en (relatief) veilige haven in moeilijke tijden, staat weer vlakbij z'n historische hoogtepunt.

aextracker
0
Met de incidentele investeringslasten in nieuwe automated central warehosues , aanhoudende groei in E-commerce servicing en een "strategische heroerientatie" in de bestuurskamer aan de orde , wordt het een interessant jaar bij DD en diens aandeelhouders.

Een splitsing van E-Commerce en IAI acht ik niet uitgesloten. De som der delen is doorgaans meer waard dan de individuele onderdelen bij elkaar onder 1 dak.

Ben benieuwd en nog immer blij met mijn DD belegging (het ene jaar wat meer in porto dan het andere jaar).

Het management heeft daarbij ogenschijnlijk een goed gevoel voor "koop en verkoop" van eigen opties en aandelen.

Is bewezen en aardig om via de AFM-site in de gaten te houden en te volgen.

Tracker
[verwijderd]
0
De Bijenkorf verlengt contract Docdata met 3 jaar
September 13, 2011

Docdata verzorgt ook de komende jaren de fulfilment voor de webshop van De Bijenkorf. Beide partijen kwamen een contractverlenging van 3 jaar overeen. De Bijenkorf maakt ook gebruik van het e-commerce platform en de betalingsdienstverlening van Docdata.

Later dit jaar zal De Bijenkorf worden bediend vanuit het nieuwe ‘state-of-the-art’ logistieke centrum van Docdata, dat op dit moment in Waalwijk wordt gebouwd.

bron: www.docdata.nl
aextracker
0
Wat stof tot nadenken m.b.t. DD (mooi groei aandeel in barre tijden);

1.) State of the art logistiek centrum legt in 2011 druk op de winstgroei.
2.) Nieuwe centrale maakt DD klaar voor verdere efficiente groei in E-commerce en winstgroei in 2012.
3.) Vereist vlekkeloze opstart om incidenten uit te sluiten in 2011 en 2012.
4.) Als dat slaagt dan;
a.) Wordt 2012 het jaar van de "herstructurering van DD".
b.) Volgt focuss op acquisities in E-commerce (BRD, Frankrijk en UK).
c.) Wordt duidelijk op DD op 2 benen blijft lopen , danwel zich 100% gaat transformeren in een E-comm bizz en IAI verkoopt voordat acquisities plaatsvinden.
d.) Als dat slaagt dan is DD 2014 - 2015 gereed om overgenomen te worden door een grote E-comm giant tegen een floinke premie.

Uoteraard pure speculatie en aannames van een kleine aandeelhouder, maar aardig om eens over na te denken en tzt teug te lezen.

Tracker

s.lin
0
J. Kluft heeft zijn belang in DocData verkocht. Het belang van 5,02 procent dat Kluft sinds 28 december 2006 hield, is per 21 september verkocht. Dit blijkt uit melding in het kader van de Wet op het financieel toezicht.

Wet Financiële Toezicht

De melding valt onder de Wet melding zeggenschap, die sinds 1 januari 2007 onder de overkoepelende Wet Financieel Toezicht valt. Volgens deze wet moeten aandeelhouders met een belang groter dan 5 procent elke wijziging in hun belang melden.


Door: ABM Financial News.
aextracker
0
Lastig inschatten wat je aanmoet met de diverse "verkoopbesluiten" van grootaandeelhouders en of managers ?
Houden deze besluiten verband met de strategische herorientatie welke binnen DD plaatsvind, ziet het management minder hoge winst\aandeel ontstaan vanuit de investeringsbehoefte in het nieuwe logistieke centrum, droogt de pipeline van IAI op t.g.v. de algemene malaise in de europese economie , of is het simpelweg een kwestie van "tijdig incasseren" en valoriseren van een waardepapier, zonder voorkennis van winstverwachtingen ?

Nooit lekker als je ziet dat zittend management en DGA's haar belangen afbouwt. Van de Kluft is daarbij een "man van het eerste uur" qua aandeelhouderschap DD.

Verschil van inzicht in het te voeren beleid of gewoon de leeftijd om iets anders te willen doen met bezit ?

Tracker
harrysnel
0
J Kluft was iig ten tijde van dit persbericht eigenaar van pensioenverzekeraar Paerel Leven:
www.quotenet.nl/quote-500/jan-kluft-z...

Paerel bestaat nog en opvallend is dat Marco Kluft genoemd wordt als directeur vermogensbeheer:
www.paerel.nl/content/HoofdMenu/OverP...

Een reden voor verkoop belang zou kunnen zijn dat Kluft geld wil vrijmaken om Paerel te ondersteunen maar dat is puur speculatie mijnerzijds..
[verwijderd]
0
10.15 in de koers !! Ging net een pluk van 50k op euro 10 om....zal de verkoopdruk nu wegvallen. Op weer naar hogere regionen!
[verwijderd]
0
quote:

soepkip1972 schreef:

10.15 in de koers !! Ging net een pluk van 50k op euro 10 om....zal de verkoopdruk nu wegvallen. Op weer naar hogere regionen!
En weer een pluk van 25K op euro 10...nu al 80K omzet!
[verwijderd]
0
www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/docdat...

Persbericht om 17.08 uur.
Het lijkt erop dat iemand toch enige voorkennis had van dit goede persbericht.
Hoewel iedereen op z'n vingers kan natellen dat je zonder dit persbericht ook had kunnen weten dat Docdata aan de goede kant van de (online) markt zit.
1.522 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 ... 73 74 75 76 77 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 27 mei 2024 14:01
Koers 0,570
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 0,580
Laag 0,570
Volume 9.797
Volume gemiddeld 14.521
Volume gisteren 14.036

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront