Uitstappen? Is het echt never sell Shell?

Oilbarron
0
Oh ja en passant wordt ook nog even vermeld dat de laadpalen het verlies niet op gaan vangen....maar je wordt ontvangen door een gastvrouw en hopelijk gaan mensen elkaar dan ook zakelijk ontmoeten in het Shell Café....

Denk er sterk over na al mijn 15.000 aandelen morgen nog de deur uit te doen. Schandalig stuk uit de mond van Shell zelf. Het wordt mij nu duidelijk waarom dit aandeel maar niet vooruit te branden is....
upsidedown
0
quote:

Oilbarron schreef op 10 mei 2021 00:11:


"AMSTERDAM - De ruim 4000 Nederlandse tankstations zetten afgelopen jaar €18,5 miljard om. Maar over 15 jaar is de omzet uit fossiele brandstoffen met 40% geslonken, voorziet Shell. Daarbij zijn laadpalen een stuk minder rendabel."

Ze doen er bij Shell inmiddels alles aan om de koers maar naar beneden te praten. Wat een tenenkrommend slecht stuk in de Telegraaf....en dan is het plan om deze derving van inkomsten op te vangen middels het omtoveren van de tankstations naar en soort café want zegt Van Doolen (verantwoordelijk voor alle tankstations) ....de markt van koffie groeit nog steeds......

Ongehoord wat een blamage....

Dus shell stapt over van olie naar koffie. Hahaha wat een grap. Ja nee ze moeten een samenwerkingsverband aangaan om waterstofauto's te gaan produceren.
upsidedown
1
Shell op weg naar een toekomst zonder olie

Door Jilles van den Beukel op 16 februari 2021 10:00
Views: 46.441
Shell op weg naar een toekomst zonder olie

De afgelopen eeuw was Shell groot in olie. De komende dertig jaar zal het daar grotendeels vanaf gaan. Donderdag 11 februari presenteerde Shell zijn visie op hoe dat moet gaan gebeuren.

Centraal staat het omlaag brengen van de uitstoot van broeikasgassen die producten die Shell verkoopt met zich meebrengen. Daarbij tellen zowel de productie en verwerking als de consumptie van deze producten mee. In 2030 moet deze uitstoot per eenheid verkochte energie 20% lager liggen dan in 2016. In 2035 moet dat zijn opgelopen tot maar liefst 45% En in 2050 moet er, netto, helemaal geen uitstoot meer plaatsvinden.
Minder olie, meer gas
Shell verwacht dat de olieproductie tot 2030 elk jaar met 1 tot 2% zal verminderen. Wereldwijd wil het concern de olieproductie verder concentreren in negen kerngebieden. Het zoeken naar nieuwe olievelden, om de terugloop van de productie in bestaande velden enigszins te compenseren, zal vooral in de diepzeebodem plaatsvinden.

Olie krijgt in het komend decennium binnen Shell meer nog dan vroeger de functie van cash cow. Met beperkte investeringen hoopt het concern de bestaande assets zoveel mogelijk uit te melken. Het management mikt op relatief lage break-evenkosten van rond de $30 per vat.

In tegenstelling tot bij olie verwacht Shell dat de productie van gas, en met name van LNG (liquid natural gas), voorlopig zal stijgen. Dit is in lijn met de voorlopig toenemende wereldwijde vraag naar gas, waarbij de omschakeling van kolen naar gas in landen als China de grote aanjager is.

De komende tien tot twintig jaar is gas het hart van het bedrijf. Daaromheen staan olie als cash cow (waarvoor een hoger rendement is vereist), en voor Shell relatief nieuwe energiedragers als elektriciteit en waterstof (waarvan Shell een lager rendement accepteert).

De lange termijn: elektriciteit en waterstof
Terwijl gas relatief dicht bij de bestaande oliebusiness staat, is er voor de langere termijn een veel grotere omslag in gang gezet. Ook gas heeft nog slechts een beperkte toekomst. Het concern gaat zich richten op elektriciteit, synthetische en biobrandstoffen en waterstof.

In tegenstelling tot de andere Europese majors (BP, Total en Equinor) geeft Shell aan zich voor elektriciteit meer te richten op de handel en verkoop dan de productie ervan. Klaarblijkelijk schrikt het concern terug voor de lage marges die het ziet aankomen voor de opwekking van stroom uit zon en wind. Dat wordt een vechtmarkt waarin de huidige hoge marktwaarderingen voor de vroege instappers als Ørsted misschien niet houdbaar zijn.

Van de zon- en windprojecten die Shell opzet wil het slechts een beperkt belang aanhouden en een groot gedeelte van de stroom via PPA’s (Power Purchase Agreements) vroegtijdig verkopen, om zo het risico en het benodigde kapitaal te verminderen.

Daarnaast zal Shell zich, om de CO2-uitstoot bij het verbruik van door Shell verkochte olie- en gasproducten te compenseren, meer gaan richten op bosbouw en CCS-projecten om CO2 af te vangen en ondergronds op te slaan.

Langs lijnen van geleidelijkheid
De koers van Shell wordt op korte termijn niet radicaal gewijzigd. Dit is eerder een continuering van de ontwikkelingen die in het afgelopen decennium reeds waren ingezet: een verschuiving van olie naar gas en, op de lange duur, elektriciteit.

De koerswijziging van BP is groter. Dit concern mikt op snelle verhoging van de elektriciteitsproductie uit zon en wind en verwacht een 40% lagere olieproductie in 2030.

Marktleider in LNG
Van de majors heeft Shell zich ontwikkeld tot markleider in LNG. Dat brengt risico’s met zich mee. De concurrentie op de LNG-markten zal met de uitbreidingsplannen van gasgigant Qatar alleen maar groter worden. Maar het biedt ook kansen. Bij de recente piek van de gasprijzen in Azië werden wereldwijd LNG-carriers naar Azië gedirigeerd, met name ook door Shell, om van die hoge prijzen te profiteren.

De doelstellingen op het gebied van de CO2-uitstoot van Shell-producten vereisen tot 2030 geen substantiële vermindering van de totale olie- en gasproductie. Met een shift van olie naar gas voor de eigen productie, toename van de verkoop van elektriciteit en mogelijke afname van de verkoop van olie die door derden is geproduceerd komt Shell een heel eind. Dat laatste is niet denkbeeldig, gezien de verwachte afname van de raffinagecapaciteit.

Fusies en overnames?
De Wall Street Journal meldde onlangs dat ExxonMobil en Chevron vorig jaar gepraat hebben over een mogelijke fusie. Veel analisten schatten de kans op een dergelijke fusie, ook voor de Europese majors, echter laag in. Ongetwijfeld zouden dit soort fusies moeten leiden tot de gedwongen verkoop van een groot aantal assets; iets waarvoor de markt op dit moment niet goed is.

Binnen de Amerikaanse schalieolie-industrie lijken de kansen op fusies en overnames veel groter. Hier zijn meer mogelijkheden voor kostenverlagingen door schaalvergroting.

Met de huidige lage waarderingen (niet onbegrijpelijk na jaren van kapitaalvernietiging door deze sector) zouden de blue chips in deze sector, bedrijven als EOG en Pioneer met de laagste kosten per vat olie, voor beleggers weer interessant kunnen worden.

Ook Chinese bedrijven zouden overnames kunnen doen. Tussen 2008 en 2014 waren bedrijven als Sinopec en CNOOC zeer actief met overnames die, mede door de hoge prijzen die ze indertijd bereid waren om te betalen, meestal niet goed zijn uitgepakt.

Intussen zijn deze Aziatische bedrijven kritischer geworden. Ook zij zijn nu vooral geïnteresseerd in velden met relatief lage kosten en een lage carbon footprint. Het lozen van minder aantrekkelijke assets aan Aziatische bedrijven is voor de majors nu geen optie meer.

Olietekort
Bij de presentatie van de jaarcijfers, vorige week, gaf Total aan dat een tekort aan olie rond 2025 een reëel scenario is. De relatief geringe investeringen door de olie-industrie, gekoppeld aan herstel van de olievraag, liggen aan deze verwachting ten grondslag.

Terwijl vrijwel alle publiciteit zich tegenwoordig richt op klimaatverandering en de energietransitie, is voor dit soort overwegingen nauwelijks meer belangstelling. Veel oliebedrijven voelen zich ook niet geroepen om er de aandacht op te vestigen, gezien de noodzaak om aan een groen imago te werken.

Welk aandeel is favoriet?
Van de grote olie- en gasbedrijven blijft Total voor mij het favoriete aandeel (iets dat het sinds 2017 is). Met de laagste gearing (schuldratio) van de Europese majors en relatief lage break-evenkosten ($26 per vat, voor dividend) is het als enige Europese major in staat gebleken het dividend niet te verlagen.

Ook Total is serieus bezig met de energietransitie, maar met bewezen olie- en gasreserves van 12 maal de jaarlijkse productie heeft het voorlopig meer ruimte om aan olie en gas te verdienen dan Shell (waar deze verhouding op 8 ligt).

Shell lijkt bij de huidige waardering wel een aantrekkelijker aandeel dan ExxonMobil of BP. ExxonMobil heeft een kostenprobleem: dit concern heeft zich te lang gericht op het volume van de reserves, in plaats van op de waarde ervan. BP heeft een schuldenprobleem (voor een groot deel veroorzaakt door 'Macondo' - de olieramp in de Golf van Mexico - die leidde tot meer dan $60 miljard aan boetes), waardoor het van alle majors de hoogste financieringskosten heeft.
------
Tsja als er niet meer geinvesteerd wordt in t vinden van nieuwe olie- en gasvelden dan gaan de prijzen hiervan naar recordhoogtes. Er zal dan veel geld binnenstromen. Ik denk niet dat t tempo vh gas- en olieverbruik zo rap gaat afnemen als sommigen wel denken.
upsidedown
0
De toekomst van Shell ligt niet bij olie
22 JULI 2016
We zijn meer een gasbedrijf dan een oliebedrijf’, dat zegt Royal Dutch Shell CEO Ben van Beurden. De globale energiemarkt verandert in snel tempo waarbij fossiele brandstoffen het onderspit moeten delven. Waar ligt dan de toekomst van bedrijven zoals Shell? Van Beurden zet vooral in op aardgas. Deze strategie werd kracht bijgezet door de overname van BG Group voor $54 miljard die in februari werd afgerond. Deze overname speelt een cruciale rol in de toekomst van Shell. Inclusief BG Group beschikt Royal Dutch Shell over gasvelden en LNG installaties over heel de wereld. Het Nederlands-Brits bedrijf heeft 20% van de globale LNG markt in handen, dubbel zoveel als zijn dichtste concurrent ExxonMobil.

Royal Dutch Shell en hernieuwbare energie
Aardgas wordt aanzien als de belangrijkste grondstof in de transitie tussen fossiele brandstoffen (steenkool en olie) naar hernieuwbare energie. Gasinstallaties zijn groener dan steenkool, ze zijn goedkoper in aanbouw en gemakkelijk aan en af te zetten waardoor ze complementair zijn met zonne- en windenergie. Royal Dutch Shell werkt ook aan een markt voor voertuigen die rijden op aardgas, vooral schepen en vrachtwagen waarvan men verwacht dat deze niet op elektriciteit zullen gaan rijden. Volgens Ben van Beurden is aardgas dan ook geen transitiegrondstof maar een interessant onderdeel van een goede energiemix.

Verkeerde gok?
Analist Jim Chanos, een notoir shorter, verwacht echter een overaanbod aan LNG. Vooral door de groeivertraging in de Oosterse landen is er minder vraag naar LNG terwijl het aanbod stijgt. De prijs voor LNG Noordoost Azië daalde de afgelopen 12 maanden al 30%. Maar ook de opmars van groene energie zal het niet evident maken voor aardgas om de wereld te veroveren. Investeringen in hernieuwbare energie liggen dubbel zo hoog als investeringen in fossiele brandstoffen en de technologie om energie op te slaan met batterijen neemt sterk toe.


De transformatie naar hernieuwbare energie gaat sneller dan de meeste oliebedrijven beseffen, zegt Mark Moody-Stuart, voormalig bestuurslid bij Royal Dutch Shell en nu in de raad van bestuur bij oliegigant Aramco.

Royal Dutch Shell heeft echter een traditie om trends te herkennen voor anderen dat doen. Het erkende ook meer dan anderen de noodzaak om de uitstoot van CO2 te verlagen en te investeren in groene energie. Dit jaar creëerde Shell een onderdeel dat zich richt tot hernieuwbare energie. De toekomst van Royal Dutch Shell ligt dus allerminst bij olie maar de grootste uitdaging ligt bij de opmars van hernieuwbare energie.
------
Tsjonge jonge shell is dus eigenlijks een gasbedrijf. En dat lees ik nu pas! Ja nee. Ik moet ophouden met beleggen/speculeren...
Help!!!!
0

Industrie krijgt ruim 2 miljard euro subsidie voor CO2-opslag onder Noordzee
Industrie krijgt ruim 2 miljard euro subsidie voor CO2-opslag onder Noordzee
09-05-21 22:04
Update: 2 uur geleden
0 reacties
Delen via Whatsapp Delen via Facebook Delen via Twitter
Het megaproject om CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven op te slaan in een leeg gasveld onder de Noordzee, is een stap dichterbij gekomen. De betrokken bedrijven hebben subsidie toegekend gekregen die kan oplopen tot ruim 2 miljard euro, zo bevestigt een woordvoerder van Shell zondag na berichtgeving door de NOS.

Advertentie
Podcast: Als je niet meer beter wordt
Masja (47) vertelt aan Remona de Hond hoe zij omgaat met haar ongeneeslijke kanker. 'Ik ben nog niet toe aan een laatste wens.'

Gesponsord door:
KWF KankerbestrijdingKWF Kankerbestrijding
Luister hier
Shell is met de raffinaderij in Pernis de grootste deelnemer aan het project Porthos. Ook ExxonMobil, Air Liquide en Air Products doen daaraan mee.

De bedrijven willen met de ondergrondse CO2-opslag, zo'n 20 kilometer uit de kust, voorkomen dat het broeikasgas in de atmosfeer terechtkomt en bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Die techniek heet carbon capture and storage (CCS).

Met de toekenning van de subsidie is volgens Shell "een cruciale hobbel genomen". Een volgende belangrijke stap is het krijgen van de benodigde vergunningen. "Als we die begin volgend jaar binnen hebben, kan de schop de grond in", laat de woordvoerder van het olie- en gasbedrijf weten.

De planning is dat vanaf 2024 daadwerkelijk CO2 zal worden opgeslagen.

Subsidiebedrag nog niet helemaal rond
Het uiteindelijke subsidiebedrag staat nog niet vast. De overheid legt alleen het deel bij dat onrendabel is voor bedrijven. Normaal moeten zij geld betalen om CO2 te mogen uitstoten. Momenteel ligt de prijs voor die zogeheten emissierechten, die verhandelbaar zijn in de EU, op circa 50 euro per ton.

Het opslaan van CO2 in de grond gaat volgens schattingen zo'n 80 euro per ton kosten. Dat is dus duurder dan het de lucht in laten gaan. De overheid legt het verschil bij en zorgt er zo voor dat de techniek rendabel is.

Als de prijs van uitstootrechten verder zal stijgen, wat wel de verwachting is, wordt het verschil steeds kleiner. "Uiteindelijk wordt waarschijnlijk veel minder uitgekeerd", aldus Shell.

Greenpeace spreekt van 'schijnoplossing'
CO2-opslag kent ook tegenstanders. Milieuorganisatie Greenpeace vindt het "een schijnoplossing" voor de klimaatcrisis en noemde Porthos eerder een "megalomaan, duur en risicovol project". Milieudefensie is ook geen fan van CCS, maar die organisatie is niet principieel tegen de techniek en vindt dat het in sommige sectoren "een overbruggingsoptie" kan zijn.

De subsidie komt uit de zogeheten SDE++-regeling van het ministerie van Economische Zaken. Voluit heet die regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie. Geld uit deze pot wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld windparken te subsidiëren.
De moeder van Juul
3
Shell krijgt honderden miljoenen subsidie. Dit is FANTASTISCH nieuws voor shell! ik ga maandag flink bijkopen!
Oilbarron
0
quote:

De moeder van Juul schreef op 10 mei 2021 01:30:


Shell krijgt honderden miljoenen subsidie. Dit is FANTASTISCH nieuws voor shell! ik ga maandag flink bijkopen!Je mag die van mij kopen met korting want ik ben het vertrouwen volledig kwijt
De moeder van Juul
0
quote:

Oilbarron schreef op 10 mei 2021 02:12:


[...]


Je mag die van mij kopen met korting want ik ben het vertrouwen volledig kwijt

nou, dump ze morgen bestens en de mazzel.
olie staat inmiddels op $69. Breakevenprijs shell is $30.

Shell verdient bakken en bakken met geld nu! Ze gaan straks een superdividend uitkeren!
Hendrik65
1
De grootste Aziatische oliebedrijven kleuren donkergroen, stijgingen vanaf 2%. CNOOC ruim boven de 3% ... op het moment van schrijven. Succes!
Marco1962
3
quote:

Oilbarron schreef op 10 mei 2021 02:12:


[...]


Je mag die van mij kopen met korting want ik ben het vertrouwen volledig kwijt


En dat door een stukje in de Telegraaf.
Da's snel. Ik heb al eerder gezegd ze moeten naar een andere CEO kijken.
Eentje die niet in een slachtoffer rol gaat zitten en met trots het bedrijf gaat leiden.
Yes we can
1
quote:

Oilbarron schreef op 10 mei 2021 00:21:


Oh ja en passant wordt ook nog even vermeld dat de laadpalen het verlies niet op gaan vangen....maar je wordt ontvangen door een gastvrouw en hopelijk gaan mensen elkaar dan ook zakelijk ontmoeten in het Shell Café....

Denk er sterk over na al mijn 15.000 aandelen morgen nog de deur uit te doen. Schandalig stuk uit de mond van Shell zelf. Het wordt mij nu duidelijk waarom dit aandeel maar niet vooruit te branden is....

Beleg jij 15000 aandelen in een bedrijf waarin je niet gelooft ? Zeer zeer vreemd. Als ik zoveel aandelen koop van een bedrijf zou ik mijn huiswerk grondig maken en mijn strategie niet herzien omwille van wat krante-artikeltjes.
Cornel1959
0
quote:

Oilbarron schreef op 10 mei 2021 00:11:


"AMSTERDAM - De ruim 4000 Nederlandse tankstations zetten afgelopen jaar €18,5 miljard om. Maar over 15 jaar is de omzet uit fossiele brandstoffen met 40% geslonken, voorziet Shell. Daarbij zijn laadpalen een stuk minder rendabel."

Ze doen er bij Shell inmiddels alles aan om de koers maar naar beneden te praten. Wat een tenenkrommend slecht stuk in de Telegraaf....en dan is het plan om deze derving van inkomsten op te vangen middels het omtoveren van de tankstations naar en soort café want zegt Van Doolen (verantwoordelijk voor alle tankstations) ....de markt van koffie groeit nog steeds......

Ongehoord wat een blamage....


Ik snap denk ik je frustratie. Aan de andere kant is het wel de taak van een bedrijf en de ceo om de marktomstandigheden nu en voor de toekomst te beschrijven. En hoe ze daar mee om denken te gaan. En graag een eerlijk beeld schetsen en geen onzin verhaal. Snap heel goed dat dat beeld teleurstellend is. Maar geen onzin verhaal ophangen nu om de koersen op dit moment omhoog te praten. Don’t shoot the messenger.
Ik heb nog wel vertrouwen in shell als energie leverancier. Maar word een langzame transitie met behoorlijk wat opstakels. En dus een bescheiden koersontwikkeling de komende tijd.
hkdl
0
juist geen negatief verhaal. shell is bezig met de toekomst. we weten allemaal dat de fossiele brandstoffen minder nodig zullen zijn. goed dat ze nu al inspelen op een nieuwe toekomst. komende jaren zal er nog goed geld worden verdiend die gebruikt kan worden voor nieuwe opbrengstbronnen ter compensatie van de huidige.
eds zit ook goed in gas en dat zal nog zeker een hele lange periode nodig zijn.
laten we op het forum niet doen alsof wij het allemaal zo goed weten. we hebben niet de kennis en informatie om goed te kunnen oordelen over waar rds mee bezig is. ik lees steeds meer berichten waarin rds juist inspeelt op wat gaat komen. dit is niet al morgen. RDS wordt geleid door diverse intelligente mensen met kennis van de markt en wij hebben die als kleine aandeelhouder niet. ik geloof waarin ze mee bezig zijn.
je kan natuurlijk ook beleggen in tech fondsen met hun enorme waarderingen van vele malen de winst en nog erger kapitaalwaarden van vele malen hun jaaromzet en dat is dus de niet de winst. intrinsieke waardes, eigen vermogen per aandeel, veel lager als de aandelenkoers. nauwelijks of geen dividend. sommige fondsen staan sky high en maken verlies want de aandeelhouder laat ze meeslepen door de toekomstverwachtingen die soms al jaren niet worden waargemaakt.
RDS is goedkoop als je hier naar kijk.
Eagle1959
0
Als ik dit zo lees moeten mijn Shell aandeeltjes eruit. Dat ga ik ook doen, maar pas dan als we de 25,- koers gepasseerd zijn. Met deze oliekoersen kan Shell over een jaar of 7 schulden vrij zijn...., cashflow is giga en zal het 2e kwartaal nog hoger zijn. Koersverwachting AEX dit jaar naar 800! las ik. Daarin zal olie een winnaar zijn,.
voda
1
Miljardensubsidie Den Haag voor opslag CO2 - media
Shell en Exxon betrokken bij project.

(ABM FN-Dow Jones) Nederland stelt ongeveer 2 miljard euro beschikbaar voor een groot project voor CO2-opslag. Dit meldde de NOS zondag, na bevestiging door de Haven van Rotterdam en Royal Dutch Shell.

Naast Shell nemen ook Exxon Mobil en Air Liquide en Air Products volgens Reuters deel aan het project.

De opslag van CO2 afgevangen in de Rotterdamse Haven moet gebeuren in lege gasvelden in de Noordzee.

Vanaf 2024 moet er jaarlijks 2,5 megaton CO2 worden afgevangen en opgeslagen. Shell Pernis neemt daarvan met 1,1 megaton bijna de helft voor zijn rekening, aldus NOS.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
Marco1962
0
quote:

Eagle1959 schreef op 10 mei 2021 07:49:


Als ik dit zo lees moeten mijn Shell aandeeltjes eruit. Dat ga ik ook doen, maar pas dan als we de 25,- koers gepasseerd zijn. Met deze oliekoersen kan Shell over een jaar of 7 schulden vrij zijn...., cashflow is giga en zal het 2e kwartaal nog hoger zijn. Koersverwachting AEX dit jaar naar 800! las ik. Daarin zal olie een winnaar zijn,.

De komende 5 tot 10 jaar zit je nog prima in Shell. Om de gehele transitie wereldwijd door te zetten is er een behoorlijke plas olie nodig. Daarnaast is er nog het reguliere gebruik. Maar dan???????????

Dat men daar nu nog geen concrete plannen voor heeft kan ik wel in komen. Een vorm is er maar laat de tijd ook zijn werk doen. Ontwikkelingen staan niet stil en de wetgeving ook niet. Het is wel zaak dat het bedrijf goed vertaald wordt naar de buiten wereld. En met alle respect dat gebeurd nu niet.
Oilbarron
0
quote:

Yes we can schreef op 10 mei 2021 07:32:


[...]
Beleg jij 15000 aandelen in een bedrijf waarin je niet gelooft ? Zeer zeer vreemd. Als ik zoveel aandelen koop van een bedrijf zou ik mijn huiswerk grondig maken en mijn strategie niet herzien omwille van wat krante-artikeltjes.


Dit is niet zo maar een krantje artikeltje maar een interview met de verantwoordelijken binnen Shell waarin zij vermelden dat ze hopen de omzetderving van 40% ad 18 miljard van 4000 tankstations goed te maken door deze te veranderen in cafés....

Dit is een zeer slecht stuk uit de mond van Hilmar van den Dool, verantwoordelijk voor alle stations van Shell in de Benelux en Frankrijk!!!!! En klap in het gezicht van de aandeelhouders , niet bewust maar uit pure incompetentie !!
Betweter
1
We zijn nog lang niet af van olie en gas.
De wereld kan niet draaien op alleen zon- en windenergie. Daar zijn de groen gekkies inmiddels ook wel achter.
Grondstoffen om alles elektrisch te laten rijden zijn er simpelweg niet.
Kernenergie is een optie maar een centrale kost 10 miljard en duurt nog wel even voordat die gebouwd is.
Doordat oil majors minder investeren in olie- en gasvelden zal de prijs gaan exploderen. De majors weten dat maar al te goed en zullen daarvan gaan profiteren.
Tegelijkertijd zal de energietransitie rustig doorgaan.
De rode draad is dus dat zeer hoge energieprijzen de aankomende jaren die transitie gaan bekostigen. In andere woorden: het is politiek nu onverkoopbaar om burgers op te laten draaien voor die transitie dus zal dezelfde burger via hoge energieprijzen uiteindelijk toch de rekening gaan betalen. Dit gaat heel geleidelijk.
Korte termijn beleggers, daghandelaren ( ik ook in alle eerlijkheid) etc kijken alleen maar naar korte koerswinsten. Er zit echter een veel groter verhaal achter dit alles.
Oilmajors zoals Shell werken nauw samen met de overheid. Zij hebben elkaar nodig. De miljarden subsidie voor opslag CO2 is daar een voorbeeld van.

Ik houd het op een koers bandbreedte tussen de 17,50 en 19 euro de aankomende tijd.
Hendrik65
0
Het zal me niet verbazen als de openingskoers vandaag rond de 16,80 ligt. De olieprijs lijkt redelijk stabiel, de grote Chinese oliejongens kennen stijgingen tot 3,7%.
Blub
0
Goedemorgen,

Wordt een mooie dag. Buiten hier in Noord Holland wat minder, dan maar wat handelen.

Succes allemaal,
Blub
134.389 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 5247 5248 5249 5250 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 ... 6716 6717 6718 6719 6720 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 17 sep 2021 17:39
Koers 17,182
Verschil -0,118 (-0,68%)
Hoog 17,466
Laag 17,106
Volume 17.070.604
Volume gemiddeld 10.711.591
Volume gisteren 12.808.190