NBZ « Terug naar discussie overzicht

Forum Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) geopend

153 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 » | Laatste
IEX - Forummoderator
0
NBZ is opgericht als beursgenoteerd beleggingsfonds dat investeert in diverse typen zeeschepen, van drogeladingbulkcarriërs tot gastankers waardoor het een aantrekkelijke risico spreiding kan realiseren.

NBZ Management heeft in 2006 van de AFM een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen verkregen en valt onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). De jaarverslagen zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant. NBZ is een financier van schepen en reders en is dus indirect afhankelijk van de scheepsmarkt.

De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen belegt uitsluitend in bestaande zeeschepen met langdurige huurcontracten (ca. 3 jaar) waardoor er een grote mate van zekerheid omtrent de cashflow bestaat.

NBZ streeft naar een dividendrendement voor de belegger van 7-10% per jaar.

Meer info op IEX:

www.iex.nl/Column/141762/Schuitje-var...

Groet Henk
twinkletown
0
Scheepsinvesteerder NBZ keert kwartaaldividend uit

Amsterdam, 8 februari 2018 - Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 3,90 (8 februari 2018) komt dit overeen met circa 9,9 procent op jaarbasis.

De directie van NBZ en Raad van Commissarissen hebben besloten om over het vierde kwartaal van 2017 een dividend van USD 12 cent per aandeel uit te keren. Het dividend van USD 12 cent komt overeen met EUR 9,67 cent. Na inhouding van 15% dividendbelasting wordt netto EUR 8,22 cent uitbetaald op aandelen A en participaties A. Op de uitkering van participaties B zal in verband met deelnemingsvrijstelling geen dividendbelasting worden ingehouden.

NBZ is een US dollar fonds en stelt het dividend derhalve in US dollars vast. Aangezien bijna alle aandeelhouders en participanten wél een euro- maar geen dollarrekening hebben en een dollaroverboeking ook relatief hoge kosten met zich meebrengt, zal het dividend in euro’s worden uitbetaald. Houders van girale aandelen krijgen het dividend op hun effectenrekening bijgeschreven. Participanten (participaties A en B) krijgen hun dividend overgemaakt naar de eurorekening die zij aan NBZ hebben opgegeven.

NBZ zal op maandag 12 februari ex-dividend gaan, waarna het dividend op woensdag 14 februari zal worden uitbetaald.

Over NBZ
De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het eerste beleggingsfonds in schepen. Beleggen in schepen was daarvoor alleen mogelijk via een scheepvaart-cv. NBZ onderscheidt zich door te investeren in vaste inkomensstromen door het financieren van bestaande zeeschepen. Daarbij spreidt NBZ het risico door te investeren in niet één, maar in meerdere schepen, die bovendien op verschillende markten actief zijn.

In een periode waarin de wereld één van de grootste financiële en scheepvaartcrises meemaakte en menig scheeps-cv kopje onder ging, wist NBZ zich staande te houden. De geslonken vloot is intussen weer uitgebreid naar 11 schepen in 6 verschillende sectoren. NBZ maakt winst en het fonds is cashflow positief.
twinkletown
0
Scheepsinvesteerder NBZ keert kwartaaldividend uit

Amsterdam, 3 mei 2018 - Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,75 (3 mei 2018) komt dit overeen met circa 8,4 procent op jaarbasis.

De directie van NBZ en Raad van Commissarissen hebben besloten om over het eerste kwartaal van 2018 een dividend van USD 12 cent per aandeel uit te keren. Het dividend van USD 12 cent komt overeen met EUR 9,93 cent. Na inhouding van 15% dividendbelasting wordt netto
EUR 8,44 cent uitbetaald op aandelen A en participaties A.

Op de uitkering van participaties B zal in verband met deelnemingsvrijstelling geen dividendbelasting worden ingehouden. Voor het in stand houden van de voor participanten B ingerichte feederstructuur betalen zij een bijdrage van USD 5 cent per aandeel per jaar, af te houden van de eerste interim dividendbetaling. Dit betekent dat participanten B dit eerste kwartaal een dividend van USD 7 cent zullen ontvangen, hetgeen overeen komt met EUR 5,80 cent per participatie B.

NBZ is een US dollar fonds en stelt het dividend derhalve in US dollars vast. Aangezien bijna alle aandeelhouders en participanten wél een euro- maar geen dollarrekening hebben en een dollaroverboeking ook relatief hoge kosten met zich meebrengt, zal het dividend in euro’s worden uitbetaald. Houders van girale aandelen krijgen het dividend op hun effectenrekening bijgeschreven. Participanten (participaties A en B) krijgen hun dividend overgemaakt naar de eurorekening die zij aan NBZ hebben opgegeven.

NBZ zal op maandag 7 mei ex-dividend gaan, waarna het dividend op woensdag 9 mei zal worden uitbetaald.

Over NBZ
De Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het eerste beleggingsfonds in schepen. Beleggen in schepen was daarvoor alleen mogelijk via een scheepvaart-cv. NBZ onderscheidt zich door te investeren in vaste inkomensstromen door het financieren van bestaande zeeschepen. Daarbij spreidt NBZ het risico door te investeren in niet één, maar in meerdere schepen, die bovendien op verschillende markten actief zijn.

In een periode waarin de wereld één van de grootste financiële en scheepvaartcrises meemaakte en menig scheeps-cv kopje onder ging, wist NBZ zich staande te houden. De geslonken vloot is intussen weer uitgebreid naar 11 schepen in 6 verschillende sectoren. NBZ maakt winst en het fonds is cashflow positief.

Annexum Beheer BV
twinkletown
0
Eerste kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

Amsterdam, 14 juni 2018

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste drie maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 87.000, hetgeen in lijn is met de verwachtingen. Het herstel in de droge ladingmarkt houdt stand, in de chemicalien en gas tankermarkt hebben zich in de verslagperiode geen noemenswaardige ontwikkelingen voorgedaan.

Het volledige kwartaalbericht kunt u hier downloaden:
www.nbzfonds.nl/
twinkletown
0
NBZ keert kwartaaldividend uit

17-07-2018

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,04 (17 juli 2018) komt dit overeen met circa 10,2 procent op jaarbasis.

Lees hier het bericht:
www.nbzfonds.nl/nieuws/405/nbz-keert-...
twinkletown
0
NBZ Halfjaarbericht 2018

20-08-2018

Scheepsbelegger NBZ heeft in het eerste halfjaar van 2018 een positief resultaat behaald van USD 0,70 per aandeel. Het resultaat kwam fors hoger uit in vergelijking met dezelfde verslagperiode vorig jaar dankzij herwaarderingen van een aantal deelnemingen in schepen. Dat staat in het vandaag uitgekomen halfjaarbericht.

Lees hier het volledige bericht:
www.nbzfonds.nl/
[verwijderd]
0
Hallo Twinkletown,

Ik zit even naar NBZ te kijken (ik had er echt nog nooit van gehoord....) en verbaas mij over de ontzettend lage waardering. Nog los van het torenhoge dividendrendement zou de intrinsieke waarde bijna 10 euro zijn en zitten er geen schulden in. Weet jij wat de reden daarvan is?
twinkletown
0
quote:

HappyOne schreef op 28 augustus 2018 20:18:

Hallo Twinkletown,

Ik zit even naar NBZ te kijken (ik had er echt nog nooit van gehoord....) en verbaas mij over de ontzettend lage waardering. Nog los van het torenhoge dividendrendement zou de intrinsieke waarde bijna 10 euro zijn en zitten er geen schulden in. Weet jij wat de reden daarvan is?
@HappyOne: Eigenlijk geef je zelf het antwoord al; Onbekend maakt onbemind. Ik zie dat er stukken worden aangeboden op 4,15 en 4,20 euro, een koopje! Ook leuk om te lezen: www.iex.nl/Column/141762/Schuitje-var...
twinkletown
0
NBZ Persbericht 2018

Amsterdam, 20 september 2018

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 7% genomen in Parchem III AS , de eigenaar van 3 chemicaliën tankers, de MT Caribe Ilse, de MT Caribe Christina en de MT Caribe Maria. Het verwachte rendement bedraagt circa 12-16%.

www.nbzfonds.nl/index/2/home
twinkletown
0
quote:

HappyOne schreef op 28 augustus 2018 20:18:

Hallo Twinkletown,

Ik zit even naar NBZ te kijken (ik had er echt nog nooit van gehoord....) en verbaas mij over de ontzettend lage waardering. Nog los van het torenhoge dividendrendement zou de intrinsieke waarde bijna 10 euro zijn en zitten er geen schulden in. Weet jij wat de reden daarvan is?
Dividendrendement bedraagt nu 11%:

Dividenduitkeringen 4 x per jaar 0,12 USD = 0,48 USD
Koers 3,81 EUR
Bij een EUR/USD van 1,1375 bedraagt het rendement precies 11%

Intrinsieke waarde per aandeel is 11,133 USD
Geen schulden
Er staan slechts 474.426 aandelen uit

Zie ook:
www.nbzfonds.nl/

twinkletown
0
Bericht 5-nov-2018

Scheepsbelegger NBZ keert een kwartaaldividend uit van USD 12 cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,10 (5 november 2018) komt dit overeen met circa 10,2 procent op jaarbasis.

Het volledige persbericht kunt u hier downloaden:
www.nbzfonds.nl/nieuws/414/nbz-keert-...
IkWilVanIEXAf
0
MT Caribe Christina moet zijn MT Caribe Cristina. Anders vind je de locatie van het schip niet terug op marinetraffic.com, seascanner.com oid. De schepen moeten aan de eisen van de vlagstaat voldoen en die zijn in Liberia en Panama onbetwist de laagste wereldwijd. Ik hoop dat ze goed verzekerd zijn...
twinkletown
0
NBZ Persbericht 2018
Amsterdam, 13 november 2018

Scheepsbelegger NBZ heeft een belang van 3% genomen in Thor Dahl Container DIS , de eigenaar van 2 containerschepen, de MS Thorswind en de MS Thorsky. Het verwacht rendement bedraagt ca. 10-15 procent.
twinkletown
0
Derde kwartaalbericht NBZ gepubliceerd

29-11-2018

Scheepsinvesteerder NBZ laat over de eerste negen maanden van dit jaar een positief resultaat zien van USD 306.000 (2017: USD 137.000). De stijging van de Amerikaanse rente heeft een licht negatief effect op de waardering van de portefeuille. Er is een correctie van USD 29.000 negatief doorgevoerd op de waardering van de deelname in Nordic Handyzise (MS AS Elbia en MS AS Elenia). Zonder deze correctie zou dit 3e kwartaal met een kleine winst zijn afgesloten. In vergelijking met het vorig jaar is het resultaat nog steeds uitstekend, met een meer dan verdubbelde winst als gevolg van verbeterde marktomstandigheden.

Het volledige kwartaalbericht:
www.nbzfonds.nl/files/Persberichten/2...

De intrinsieke waarde bedraagt: 9,63 EUR (bij een USD van 1,1385)
Beurskoers: 4,00 EUR
twinkletown
0
NEDERLANDSE BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ZEESCHEPEN NV

PERSBERICHT

Scheepsinvesteerder NBZ keert kwartaaldividenduitAmsterdam, 15maart2019-

Scheepsbelegger NBZ keerteen kwartaaldividend uit van USD12cent per aandeel. Tegen de huidige beurskoers van € 4,35(15maart2019) komt dit overeen met circa 9,7 procentop jaarbasis.De directie van NBZ en Raad van Commissarissen hebben besloten om over het vierdekwartaal van 2018 een dividend van USD12 cent per aandeel uit te keren. Het dividendvan USD12cent komt overeen met EUR10,60cent. Na inhouding van 15% dividendbelasting wordt netto EUR 9,01cent uitbetaaldop aandelen A en participatiesA. Op de uitkering van participaties B zal in verband met deelnemingsvrijstelling geen dividendbelasting worden ingehouden. NBZ is een US dollar fonds en stelt het dividend derhalve in US dollars vast. Aangezien bijna alle aandeelhouders en participanten wél een euro-maar geen dollarrekening hebben en een dollaroverboeking ook relatief hoge kosten met zich meebrengt, zal het dividend in euro’s worden uitbetaald.Houders van girale aandelen krijgen het dividend op hun effectenrekening bijgeschreven. Participanten (participaties A en B) krijgen hun dividend overgemaakt naar de eurorekening die zij aan NBZ hebben opgegeven.NBZ zal op dinsdag 19maartex-dividend gaan, waarna het dividend opdonderdag21maartzal worden uitbetaald.Over NBZDe Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen NV (NBZ) introduceerde in 2006 het eerste beleggingsfonds in schepen. Beleggen in schepen was daarvoor alleen mogelijk via een scheepvaart-cv. NBZ onderscheidt zich door te investeren in vaste inkomensstromen door hetfinancieren van bestaande zeeschepen. Daarbij spreidt NBZ het risico door te investeren in niet één, maar in meerdere schepen, die bovendien op verschillende markten actief zijn.In een periode waarin de wereld één van de grootste financiële en scheepvaartcrises meemaakte en menig scheeps-cv kopje onder ging, wist NBZ zich staande te houden. De geslonken vloot is intussen weer uitgebreid naar 16schepen in 7verschillende sectoren. NBZ maakt winst en het fonds is cashflow positief.

www.nbzfonds.nl/files/Persberichten/2...
twinkletown
0
Amsterdam, 10 april 2019

Aandeelhouders en participanten van de naamloze vennootschap Nederlandse Beleggingsmaatschappij voor Zeeschepen (NBZ) worden opgeroepen tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 23 mei 2019 om 20.00 uur, in Engels Conference Center, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam.

Het jaarverslag 2018 en de agenda zijn vanaf heden beschikbaar via de NBZ-website:
www.nbzfonds.nl/
twinkletown
0
NBZ in gesprek met nieuwe investeerder

www.nbzfonds.nl/files/Persbericht%20N...

24-05-2019, Samenvatting:

Scheepsbelegger NBZ is in gesprek met een investeerder, die overweegt een minderheidsbelang te nemen in NBZ gekoppeld aan de inbreng van activa. Dit is op de AVA van 23 mei 2019 bekendgemaakt.
Voorts werd aangekondigd om met ingang van 2020 over te gaan naar een nieuw dividendstelsel.
153 Posts, Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 25 nov 2022 11:30
Koers 5,900
Verschil -0,050 (-0,84%)
Hoog 5,900
Laag 5,900
Volume 200
Volume gemiddeld 0
Volume gisteren 39

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront