Forum: Nyrstar » Nyrstar 2019: is de bodem van de ZINKput in zicht..?? » Pagina: 8 | DeBeurs.nl

Nyrstar 2019: is de bodem van de ZINKput in zicht..??

170 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
Guus_Geluk
0
Revised Offer Received for Nyrstar's 2% Shareholding in the Nyrstar Group

24 October 2019 at 19.00 CEST

Nyrstar NV ("Nyrstar" or the "Company") today announces that further to discussions that it has been having with the Trafigura Group, a revised offer has been received for the Company's 2% shareholding in the Nyrstar Group which was retained under the restructuring that was completed on 31 July 2019 (the "Revised Offer"). Under the terms of the Revised Offer, the Trafigura Group is offering to pay EUR 22.5 million for the one B Ordinary Share held by Nyrstar in NN2 Newco Limited. The Revised Offer represents an increase of EUR 0.5 million compared to the original offer that was received on 10 October 2019 (the "Original Offer"). As per the terms of the Original Offer, the Revised Offer is set to expire at 17.00 CET on 6 November 2019.

The Nyrstar Board is currently reviewing the Revised Offer and is seeking input from an independent equity valuation assessment. Nyrstar will further update the market in due course.
voda
0
PERSBERICHT: Nyrstar: Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Nyrstar NV te houden op 9 december 2019

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Nyrstar
0,168 0,00 0,00 % Euronext Brussel

Gereglementeerde Informatie

Nyrstar: Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van Nyrstar NV
te houden op 9 december 2019

8 november 2019 om 07.00 CET

Nyrstar NV (de "Vennootschap") nodigde vandaag de houders van aandelen
uitgegeven door de Vennootschap uit om op 9 december 2019 een
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering (de "Tweede BAV") bij te
wonen, om te beraadslagen over de punten op de agenda van de
buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 5 november
2019 ("Eerste BAV"), aangezien het aanwezigheidsquorum vereist voor de
punten op de agenda van de Eerste BAV werd niet bereikt. De Tweede BAV
zal starten om 13u00 CET, te BluePoint, Filip Williostraat 9, 2600
Antwerpen.

De volledige oproeping met inbegrip van de agenda, voorstellen tot
besluit en toelichting kan worden geraadpleegd op de website van
Nyrstar:
www.globenewswire.com/Tracker?data=bn...
www.nyrstar.be/nl/investors/share-and...


Over Nyrstar

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing
van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de
Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder
het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar:
www.globenewswire.com/Tracker?data=fO...
www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of Investor Relations T: +41 44 745 8157
M: +41 79 722 2152
www.globenewswire.com/Tracker?data=vT...
anthony.simms@nyrstar.com

Bijlage

-- Nyrstar - 09 12 2019 EGM - Press release (Dutch)
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
makyjo
0
Ik vrees dat de doodstrijd bij Nyrstar definitief is ingezet en aangezien men bij Nyrstar tegen beter weten in wil 'strijden' tegen het bod van Trafigura ivm overname 2% rest
makyjo
0
…. 2% restant van hun kapitaal, zal men deze vreselijke strijd laten begaan om dan toe te slaan bij een koers van 0,001 € /aandeel.
Ik vermoed dat er vanaf Nieuwjaar geen sprake meer zal zijn van Nyrstar op de Brusselse beurstabel.
Wat een intriest beursverhaal die hélém
DeZwarteRidder
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 2 februari 2019 10:12:


Als de schulden omgewisseld gaan worden in aandelen kunnen we een koers van 5 cent of minder verwachten.

.....
DeZwarteRidder
0
quote:

DeZwarteRidder schreef op 28 januari 2019 13:41:


De obligatiehouders kunnen alleen gedwongen worden om ze om te wisselen in aandelen, als de overgrote meerderheid daar voor stemt of als er een soort faillissement plaats vindt.

Het betekent hoe dan ook dat de aandeelhouders hun geld kwijt raken.

.....
voda
0
PERSBERICHT: Nyrstar: Kortgedingsprocedure ingesteld door groep van minderheidsaandeelhouders

FONDS KOERS VERSCHIL VERSCHIL % BEURS
Nyrstar
0,1462 -0,0158 -9,75 % Euronext Brussel

Nyrstar: Kortgedingsprocedure ingesteld door groep van
minderheidsaandeelhouders

11 november 2019 om 20.00 CET

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Vennootschap") bevestigt dat zij op
vrijdagavond 8 november 2019 een dagvaarding heeft ontvangen om te
verschijnen voor de Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank in Antwerpen
op initiatief van een groep minderheidsaandeelhouders van de
Vennootschap (de "Minderheidsaandeelhouders"). De
Minderheidsaandeelhouders vragen onder andere dat de beslissingen die
genomen werden door de Gewone Algemene Vergadering van de Vennootschap
op dinsdag 5 november 2019 worden geschorst en dat een voorlopig
bewindvoerder ad hoc wordt aangesteld met als opdracht een nieuwe Gewone
Algemene Vergadering bijeen te roepen om opnieuw te stemmen over alle
beslissingen.

Nyrstar beklemtoont en bevestigt dat de Gewone Algemene Vergadering van
de Vennootschap op dinsdag 5 november 2019 geldig werd gehouden en
afgesloten na een periode van meer dan 10 uur. De bestuurders en de
commissaris van Nyrstar hebben veel schriftelijke en mondelinge vragen
ontvangen en zij hebben nagenoeg de volledige vergadering gewijd aan het
beantwoorden van deze vragen. De bestuurders en commissaris van Nyrstar
bleven beschikbaar voor verdere vragen, maar bepaalde
Minderheidsaandeelhouders gaven er zelf de voorkeur aan om de
vergadering te verlaten. Nyrstar is dan ook van mening dat de
vorderingen van de Minderheidsaandeelhouders in de dagvaarding tot de
procedure in kortgeding ongegrond en tergend zijn.

De Vennootschap benadrukt nogmaals dat de herstructurering van de
Nyrstar groep meerdere internationale insolventieprocedures heeft
vermeden en voltooid werd in het belang van alle stakeholders. In het
bijzonder heeft de herstructurering voor het behoud van de
tewerkstelling van ongeveer 4.100 werknemers in de wereldwijde smelt- en
mijnbouwactiviteiten van Nyrstar gezorgd, het risico op milieuschade op
de Nyrstar sites vermeden die het gevolg had kunnen zijn van de
beëindiging van de activiteiten naar aanleiding van
insolventieprocedures en aanzienlijk meer herstel voor zowel de
schuldeisers als de aandeelhouders verwezenlijkt in vergelijking met een
insolventie. De Vennootschap zal zich daarom krachtig verdedigen tegen
de ongegronde vorderingen van de Minderheidsaandeelhouders.

Over Nyrstar

De Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiing
van de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in de
Nyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onder
het symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar:
www.globenewswire.com/Tracker?data=3y...
www.nyrstar.be.

Neem voor meer informatie contact op met:

Anthony Simms - Head of Investor Relations T: +41 44 745 8157
M: +41 79 722 2152
www.globenewswire.com/Tracker?data=-x...
anthony.simms@nyrstar.com

Bijlages

-- Writ of summons NL 11112019 FINAL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

-- Writ of summons NL FINAL FINAL
ml-eu.globenewswire.com/Resource/Down...

(END) Dow Jones Newswires
Guus_Geluk
0
Nyrstar: Interim proceedings initiated by a group of minority shareholders

11 November 2019 at 20.00 CET

Nyrstar NV ("Nyrstar" or the "Company") confirms that on the evening of Friday 8 November 2019 it received a writ of summons to appear before the President of the Commercial Court in Antwerp at the request of a group of minority shareholders of the Company (the "Minority Shareholders"). Amongst other matters, the Minority Shareholders are seeking that the decisions that were taken by the Annual General Meeting of the Company on Tuesday 5 November 2019 are suspended and that a provisional administrator be appointed and tasked to convene a further Annual General Meeting of the Company to re-run the voting of all the proposals.

Nyrstar emphasizes and confirms that the Annual General Meeting of the Company on Tuesday 5 November 2019 was validly held and concluded over a period of more than 10 hours. Nyrstar's directors and its auditor had received many written and oral questions and they dedicated the quasi-totality of the meeting to responding to those questions. Nyrstar's directors and auditors remained available for further questions but certain Minority Shareholders themselves preferred to leave the meeting. Nyrstar believes that the claims by the Minority Shareholders in the interim proceedings application are therefore unfounded and vexatious.

The Company emphasizes again that the restructuring of the Nyrstar group avoided multiple international insolvencies and was completed for the benefit of all stakeholders. In particular, the restructuring maintained the employment of approximately 4,100 workers across Nyrstar's global smelting and mining operations, avoided the potential for environmental harm at Nyrstar's sites that could have arisen from an insolvency-driven closure of operations and achieved significantly better recoveries for both creditors and shareholders compared to an insolvency. The Company will therefore vigorously defend itself against the unfounded claims of the Minority Shareholders.

About Nyrstar
The Company is incorporated in Belgium and, following completion of the recapitalisation/restructuring has a 2% shareholding in the Nyrstar group. The Company is listed on Euronext Brussels under the symbol NYR. For further information please visit the Nyrstar website: www.nyrstar.be

For further information contact:

Anthony Simms - Head of Investor Relations T: +41 44 745 8157 M: +41 79 722 2152 anthony.simms@nyrstar.com

dewarry
0
Nystar bevestigt claims van minderheidsaandeelhouders
(ABM FN) Nyrstar heeft bevestigd dat het afgelopen vrijdag een dagvaarding ontving van de ondernemingsrechtbank in Antwerpen op verzoek van een groep minderheidsaandeelhouders. Dit maakte de zinkspecialist maandagavond bekend.

De minderheidsaandeelhouders eisen volgens Nyrstar onder meer dat de beslissingen die zijn genomen tijdens de algemene jaarvergadering van het bedrijf op 5 november worden teruggedraaid en dat er een nieuwe vergadering komt om opnieuw te kunnen stemmen over alle agendapunten.

Nystar kan zich hier niet in vinden en stelt dat de vergadering volgens de regels is verlopen en bovendien meer dan tien uur duurde. "De bestuurders en accountants van Nyrstar kregen vele vragen en hebben er alles aan gedaan om deze te beantwoorden. Bovendien bleven zij ook na de vergadering beschikbaar voor vragen, maar bepaalde minderheidsaandeelhouders besloten om de bijeenkomst vroegtijdig te verlaten. Als gevolg is Nyrstar van mening dat de aantijgingen en eisen van de minderheidsaandeelhouders ongegrond zijn", aldus de zinkspecialist.

Nystar zegt nog steeds achter de herstructureringsplannen van het bedrijf te staan en is onverminderd van mening dat deze plannen alle aandeelhouders ten goede komen. "We zullen ons flink verzetten tegen de ongegronde claims van de minderheidsaandeelhouders", aldus het bedrijf.

Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.
Vanja
0
Wát gebeurd er nu met de 2% aandeelhouders als ze niet verkopen blijven ze de aandelen dan gewoon houden en wat gebeurd er met de obligate houders
DeZwarteRidder
0
quote:

Vanja schreef op 14 november 2019 11:28:


Wát gebeurd er nu met de 2% aandeelhouders als ze niet verkopen blijven ze de aandelen dan gewoon houden en wat gebeurd er met de obligate houders

Er zijn geen 2%-aandeelhouders: Nyrstar Holding is eigenaar van 2% van Nyrstar-Trafigura Ltd.
voda
0
Gereglementeerde informatie

Eerste halfjaarresultaten 2019

29 november 2019 om 07u00 CET

Nyrstar NV ("Nyrstar" of de "Vennootschap") deelt mee dat omwille van
technische problemen de geconsolideerde rekeningen over het eerste
halfjaar van 2019 vandaag niet kunnen worden gepubliceerd. De
Vennootschap doet er alles aan om de geconsolideerde rekeningen zo snel
mogelijk te beëindigen en verwacht deze te kunnen publiceren op de
website van Nyrstar (
www.globenewswire.com/Tracker?data=x9...
www.nyrstar.be) uiterlijk op vrijdag 13 december 2019. Belangrijk om
weten is dat op 30 juni 2019 de activa en passiva eerst zullen worden
geklassificeerd als activa en passiva aangehouden voor verkoop. en, in
overeenstemming met IFRS 5 ("non-current assets held for sale and
discontinued operations"), zal de winst- en verliesrekening een
gedetailleerd overzicht geven van de resultaten van de voortgezette
bedrijfsactiviteiten en afzonderlijk het resultaat van de
beëindigde bedrijfsactiviteiten. De informatie op pagina 2 van dit
persbericht biedt het geaggregeerde resultaat voor de onderneming (dwz
zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten).

Etc.
Cobalt-47
0
DeZwarteRidder
0
Zinksmelter Nyrstar in rode cijfers

Gepubliceerd op 29 nov 2019 om 08:05 | Views: 365

Nyrstar 28 nov
0,19 0,00 (0,00%)

BRUSSEL (AFN) - De Belgische zinksmelterij Nyrstar heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies geleden op een lagere omzet. Nyrstar werd eerder dit jaar overgenomen door grootaandeelhouder en grondstoffenhandelaar Trafigura.

Het nettoverlies bedroeg 207 miljoen euro, tegen een min van 49 miljoen euro een jaar eerder. Nyrstar had te maken met hogere operationele verliezen, herstructureringslasten en adviesvergoedingen voor bestuurders. Onderliggend werd er bij het bedrijfsresultaat nog een klein plusje van 3 miljoen euro geboekt. De omzet kromp met 18 procent tot 1,6 miljard euro. Dat was het gevolg van lagere zink-, lood-, zilver- en goudprijzen en gedaalde productievolumes bij de groep.

Trafigura kwam Nyrstar eerder dit jaar financieel te hulp en is nu vrijwel volledig eigenaar van het bedrijf. Nyrstar ging gebukt onder een zware schuldenlast. Bij de grootste zinksmelter van Europa werken 4000 mensen.
Guus_Geluk
0
quote:

Drillbit schreef op 30 november 2019 15:36:


Herbekijk buy and sell van okt 2014 op kanaal z...
Hilarisch !


Heb je een link?
170 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 » | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 21 feb 2020 17:35
Koers 0,170
Verschil +0,005 (+3,03%)
Hoog 0,170
Laag 0,165
Volume 47.602
Volume gemiddeld 208.731
Volume gisteren 227.618