Forum: BAM Groep » BAM februari 2020 | DeBeurs.nl

BAM februari 2020

1.393 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 65 66 67 68 69 70 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omlaag ↓
HenkdeV
0
quote:

RIZ schreef op 19 februari 2020 07:36:


Investeren in aandelen bouwbedrijven in algemene zin enerzijds of nu in BAM gezien Outlook en huidige koers anderZijds, zijn dus twee totaal verschillende discussies. Ik ben ook niet helemaal weg van business model met zulke dunne marges, tegelijkertijd ligt mijn focus nu op lage koers stand. Als BAM voor 2020 2-4% realiseert, dan past daar een koers bij van 4-6 euro, afhankelijk wat het exacte resultaat wordt.

Is misschien simpele benadering, maar zo zie ik het.


Bij 3% marge een winst per aandeel van 0,60 euro. Daar zou prima een koers van 5 euro bijpassen. Hangt er ook weer vanaf hoe de vooruitzichten op dat moment zijn.
OnoMatopee
0
Melding Substantieel Belang 17 feb 2020 Koninklijke BAM Groep N.V. door Norges Ban
Bron: AFM | Substantieel Belang AFM | Substantieel Belang
19 februari 2020,
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze is door de organisatie aan het AFM verstrekt.
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel Aantal aandelen Aantal stemmen Kapitaal­belang Stemrecht Wijze van beschikken Afwikkeling
Gewoon aandeel 4.718.318 4.718.318 Potentieel Potentieel Rechtstreeks Fysieke levering
Gewoon aandeel 3.471.152 3.471.152 Reëel Reëel Rechtstreeks
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel Totale deelneming Rechtstreeks reëel Rechtstreeks potentieel Middellijk reëel Middellijk potentieel
Kapitaal­belang 2,94 % 1,25 % 1,69 % 0 % 0 %
Stemrecht 2,94 % 1,25 % 1,69 % 0 % 0 %
OnoMatopee
0
nieuws
Rijkswaterstaat is nog lang geen aantrekkelijke opdrachtgever: ‘Contract geen wondermiddel’

infra
Rijkswaterstaat is nog lang geen aantrekkelijke opdrachtgever: ‘Contract geen wondermiddel’
De nieuwe zeesluis in IJmuiden [fotocredit Harold Versteeg | Hollandse Hoogte]

De infrasector heeft weinig vertrouwen in Rijkswaterstaat als aantrekkelijke opdrachtgever. De opdrachtenstroom droogt snel op en het actieplan geldt uitsluitend voor nieuwe projecten. “Alleen door snel ingrijpen op lopende projecten kan het vertrouwen herstellen”, reageert Bouwend Nederland op de ingezette koers.

Het stappenplan van Rijkswaterstaat dreigt in duigen te vallen door het ontbreken van concrete projecten, is de breed gedragen kritiek vanuit de infrasector. Het concept-rapport ‘Op weg naar een vitale gww-sector’ is niet openbaar en ligt nog bij minister Cora van Nieuwenhuizen. Toch zoemt het in de branche en de geluiden zijn niet optimistisch als het gaat om de route naar een ‘vitale’ sector.
Hakken in het zand?

Gaan de hakken in het zand of komt er beweging? Alles valt of staat met nieuwe projecten en de bereidheid van de infrasector om mee te bewegen met de nieuwe koers. Het is inmiddels een jaar geleden dat het kritische McKinsey-rapport de infrabranche in kaart bracht en constateerde dat bouwers te veel risico lopen bij de grote projecten. De markt toont zich positief over de bereidheid van Rijkswaterstaat om in te grijpen op de gww-markt, maar maakt zich grote zorgen over het tempo en de ambities. Rijkswaterstaat wil niet reageren totdat het definitieve plan naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Aanbesteden in de bouw
Aanbesteden in de bouw
'Meestal geen feestje'

“Het vertrouwen in Rijkswaterstaat als opdrachtgever is momenteel niet zo groot. Alleen door op korte termijn voldoende projecten op de markt te zetten, kunnen opdrachtnemers de voorgenomen structurele verbeteringen ook in praktijk gaan ervaren. Alleen als die verbeteringen ook zichtbaar terugkomen in de lopende projecten, is het vertrouwen weer terug te winnen”, reageert Joep Rats, directeur Beleid en Vereniging bij Bouwend Nederland namens veel bedrijven in de infra-branche. “Rijkswaterstaat moet inzetten op een meerjarige programmatische aanpak met veel meer ruimte voor innovatie, duurzaamheid en digitalisering.” Ook ontbreekt het volgens Bouwend Nederland nog aan afspraken over de verdeling en beheersing van risico’s bij de twee-fasen-contracten.
Twee-fasen-contract als heilige graal

Infradirecteur Theo Winter van Dura Vermeer vraagt zich af of Rijkswaterstaat wel de potentie van twee-fasen-contracten kan uitnutten. “In de meerjarenbegroting MIRT staat altijd een vast budget voordat de aanbesteding begint. Het idee van twee fases is om de prijs juist niet vooraf vast te pinnen. De knip tussen ontwerp en uitvoering kan helpen de technische risico’s vooraf duidelijk te hebben. Prima, zo’n aanpak. Het is alleen jammer dat twee fasen nu als heilige graal wordt omarmd, terwijl er echt veel meer oplossingen zijn om risico’s in te dammen.”

Nieuwe contracten moeten risico's indammen
Nieuwe contracten moeten risico's indammen
Interview met topvrouw Blom

Hij heeft ook nog een tip als Rijkswaterstaat de twee-fasen-aanpak doorzet. “Ik raad aan om naar het HoogWater Beschermings Programma (HWBP) te stappen en hun model te kopiëren. Die aanpak werkt namelijk al twee jaar prima voor meerdere dijkverhogingen en rivierverruimingen. Dat scheelt veel tijd en kan het tempo versnellen.” Winter constateert dat de oplossingen in het McKinsey-rapport vooral effectief zijn voor de korte termijn. “Terwijl voor de uitrol tien jaar wordt uitgetrokken. Het jaar 2030 is nog ver weg. Ik vraag me af of dat effectief werkt. Laten we vooral samen kijken hoe deze route sneller kan.”
Contract is geen wondermiddel

Contractenexpert Peter Kamminga, tevens docent aan de Universiteit Amsterdam en Harvard zet eveneens zijn vraagtekens bij de introductie van het twee-fasen-contract. “De voorliggende vraag is of de focus op nieuwe contracten moet liggen. Als je naar studies kijkt die gaan over projectsucces en succesfactoren dan is het contract zelden de bepalende factor. Het gaat meer om de combinatie van skills, tools en de omgang met elkaar.”

Is de gww nog de cashcow van de bouw
Is de gww nog de cashcow van de bouw
OnoMatopee
0
De rol van Rijkswaterstaat

Kamminga ziet een relatie tussen nieuwe contracten en de wil om te standaardiseren. “De behoefte om te uniformeren ligt ten grondslag aan het introduceren van steeds nieuwe contractmodellen. Het gevaar bestaat dat zo’n noviteit als wondermiddel wordt gezien. Vergelijk het met een orkest dat steeds nieuwe instrumenten krijgt. Het is de vraag of dan een goed en harmonisch geluid ontstaat. De verwachtingen van die mooie nieuwe instrumenten zijn vaak hooggespannen. De vertaling naar een goed eindresultaat is allesbehalve vanzelfsprekend. Het zijn niet de instrumenten, maar het gebruik ervan dat het succes bepaalt. De manier waarop je omgaat met het contract en de aanbestedingsprocedure is het probleem. Niet de procedure of het document zelf. Precies daarom is niet elk twee-fasen-contract, bouwteam of alliantie altijd een succes.”
Innovatie kan alleen met opdrachten

Bij BAM-Topman Rob van Wingerden leven vooral zorgen over de projectenstroom en de kansen voor innovatie. “Een van de uitgangspunten van het plan van aanpak is dat er grootschalige innovatie moet komen. Dit staat in schril contrast met de werkelijkheid. Kijk naar de prognoses van het EIB. Het aantal infraprojecten dat op de markt komt daalt sterk, alleen al voor het Rijk met 12 procent. Voldoende bouwproductie in een gezonde markt met de juiste risicobalans is noodzakelijk om te verbeteren en te innoveren.” Hij is het in grote lijnen eens met de kritiek van Bouwend Nederland, maar heeft het vertrouwen in Rijkswaterstaat niet verloren.
Stikstof is ook kans
Problemen gww-sector

Dynamiek in imperfecte markt stimuleert om risico’s niet in te prijzen.
Huidige opzet van contractering vermindert de aantrekkelijkheid om in te schrijven.
Calamiteiten bedreigen continuïteit bouwen andere bedrijven in de infrasector.
Rijkswaterstaat heeft de (ontwerp)kennis afgebouwd.
Arbeidsproductiviteit blijft structureel achter, met name bij bouwondernemingen.
Verschillende barrières houden innovaties tegen.
Samenwerken met andere sectoren nodig voor technologische innovatie.
Uitdagende arbeidsmarkt voor goed geschoold personeel.

Bron: Conceptversie Op weg naar een vitale infrasector

Ook bouwdirecteur Henri van der Kamp van Van Gelder wijst op het recente EIB-rapport en ziet de stikstofproblematiek als een van de grote stoorzenders om tot een vitale sector te komen. “De stilvallende opdrachtenstroom is onze grootste zorg. De rapporten van het EIB zijn duidelijk als het gaat om het inkrimpen van de markt. Toch zou het mooi zijn als we daardoor als infrasector de stap maken naar emissievrije bouwplaatsen. Daar moet de opdrachtgever dan wel de mogelijkheid voor geven in de tender. Zo’n stap moet wel worden betaald. Ik heb de indruk dat de top van Rijkswaterstaat echt wel is doordrongen van de noodzaak van verandering, maar dat vertaalt zich niet in een concreet stappenplan met een tijdpad.”
Chaos afgelopen tijd

Directeur Karst-Jan Beens van de Beens Groep mist eveneens de concrete uitwerking van het plan en pleit voor meer bewuste samenwerking. “Dit bewustzijn moet zowel tussen de oren van de mensen als in de contracten worden doorgevoerd. We zijn voor de twee-fasen-aanpak, maar zouden dat ook graag geborgd zien in de hele keten.” Beens vindt het hoog tijd voor transitie, “zeker gezien de chaos van de afgelopen jaren”. De waterbouwer vindt het jammer dat betrouwbaarheid en voorspelbaarheid de mogelijkheden inperken om duurzaam en circulair te werken.
Dit actieplan is niet genoeg

Voorzitter Philip van de Nieuwenhuizen van MKB-Infra hoopt dat Rijkswaterstaat de opdrachtenstroom zal opknippen en inzet op gelijkwaardige samenwerking in de keten. “Dit actieplan is een reactie op een rapport met de conclusie dat het beter moet. Als het beter kan, is de reactie per definitie te laat. Bedenk wel dat de gww-markt een unieke markt is met unieke producten en unieke marktdeelnemers. Die is niet vergelijkbaar met andere meer traditionele markten. Positief is dat Rijkswaterstaat ernst maakt van het doorvoeren van veranderingen. Er komt zelfs een speciale directeur voor de implementatie en doorlopende evaluatie, die het proces moet coördineren.” Toch leven ook bij MKB-Infra zorgen over de effecten op de lange termijn. “Kortom, het geheel aan ontwikkelingen wekt vertrouwen, maar we zijn er nog niet. Het is niet eenvoudig om gewoontes, regels en procedures aan te passen. Dat vereist een dynamisch, levend proces dat niet is afgerond met alleen dit actieplan en deze implementatie.”
Vragen Rijkswaterstaat & Antwoorden Markt

Welke veranderingen zijn nodig om de sector vitaler te maken en waarom?

Belangrijkste verandering: meer samen vanuit de inhoud werken aan de opgave
Speel in op de kansen die de digitalisering ons biedt
Rijkswaterstaat moet een inhoudelijke gesprekspartner zijn en blijven
Tijdig, eerlijk en open gesprekken over gezamenlijke, actieve verdeling van de risico’s
Durf echt te innoveren en stimuleer dat

Hoe kunnen deze veranderingen het beste worden gerealiseerd?

Primair door de manier waarop Rijkswaterstaat projecten in de markt zet
Loslaten van bestaande inkoopprocedures en aanvullen met nieuwe vormen zodat het palet groter wordt
Voldoende budget voor duurzaamheid en innovatie
Meer met MKB-organisaties samenwerken
Installeren topsector Infra, in analogie met topsector Water
Verandering houding en gedrag: lef en commitment van opdrachtgever en opdrachtnemer

Welk beeld leeft bij het twee-fasen-proces? Wat is nodig voor succes?

Meerderheid respondenten positief over twee-fasen
Genoemde voordelen: snellere trechtering, prijs meer naar de achtergrond, betere risicoverdeling en meer aandacht voor de samenwerking
Genoemde nadelen: risico opportunistisch gedrag eerste fase, einde integraal ontwerpen, lijkt ingewikkeld en administratieve rompslomp

Wat zijn andere punten om mee te geven in dit traject?

Online consultatie goede eerste stap, verdiepende gesprekken nodig
De bouwsector moet veranderen met de aanstaande vergrijzingsgolf en de steeds complexere bouwopgave. Dit dwingt tot keuzes en die gaan pijn doen
Er bestaat niet één generieke oplossing, een gedifferentieerde aanpak is gewenst
Los eventuele blokkerende interne vraagstukken eerst op, en val daarmee de markt niet onnodig lastig
Houding en gedrag zijn cruciaal om aan te pakken, zorg dat het gedachtegoed van De Marktvisie niet ‘van tafel valt’

Bron: Open consultatie ‘Op weg naar een vitale Infrasector’
Tartessos
0
Pokkertje
0
quote:

RIZ schreef op 19 februari 2020 07:36:


Investeren in aandelen bouwbedrijven in algemene zin enerzijds of nu in BAM gezien Outlook en huidige koers anderZijds, zijn dus twee totaal verschillende discussies. Ik ben ook niet helemaal weg van business model met zulke dunne marges, tegelijkertijd ligt mijn focus nu op lage koers stand. Als BAM voor 2020 2-4% realiseert, dan past daar een koers bij van 4-6 euro, afhankelijk wat het exacte resultaat wordt.

Is misschien simpele benadering, maar zo zie ik het.
er is volop woning tekort, er zal snel en veel gebouwd moeten worden, als je logisch denkt kan t toch haast niet anders dat Bam richting de E4,- zal gaan.
Tartessos
0
April 2019 stond BAM koers op 4,35 euro.
Toen was de situaties veel minder rooskleurig dan nu.

UGAZ
0
quote:

Tartessos schreef op 19 februari 2020 09:04:


April 2019 stond BAM koers op 4,35 euro.
Toen was de situaties veel minder rooskleurig dan nu.Behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
1.393 Posts, Pagina: « 1 2 3 4 5 6 ... 65 66 67 68 69 70 | Laatste
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Plaats een reactie

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 18 feb 2020 17:35
Koers 2,564
Verschil 0,000 (0,00%)
Hoog 2,624
Laag 2,562
Volume 1.694.856
Volume gemiddeld 1.716.626
Volume gisteren 1.694.856