WDP « Terug naar discussie overzicht

WDP 2023

15 Posts
voda
1
WDP houdt in februari buitengewone aandeelhoudersvergadering

Op 2 februari.

(ABM FN-Dow Jones) WDP houdt op 2 februari een buitengewone aandeelhoudersvergadering. Dit meldde het vastgoedfonds dinsdagochtend.

Aandeelhouders kunnen op de vergadering goedkeuring verlenen aan bepaalde machtigingen voor het bestuur, waaronder de machtiging om in de toekomst vers kapitaal op te kunnen halen.

De buitengewone aandeelhoudersvergadering wordt in de ochtend gehouden. De bijeenkomst start om 9.30 uur.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
0
14:04
*Bank of America verhoogt koersdoel WDP van 27,00 naar 29,00 euro
14:04
*Bank of America verlaagt advies op WDP van Kopen naar Neutraal
voda
0
Beursblik: Bank of America haalt WDP van kooplijst

Maar verhoogt wel koersdoel licht.

(ABM FN) Bank of America heeft het koersdoel voor WDP verhoogd van 27,00 naar 29,00 euro, maar verlaagde het koopadvies naar neutraal. Dit bleek woensdag uit een sectorrapport van de Amerikaanse bank.

Vorig jaar was 'apocalyptisch' voor vastgoed en 2023 moet wel beter worden, gezien de desinflatie die te verwachten is, maar voorlopig moeten vastgoedbedrijven de monetaire verkrapping en hogere rente nog verwerken. En dat kan moeilijk zijn en langer duren dan velen voorzien, denken de analisten.

Warehouses De Pauw zal nog vele jaren profiteren van inflatiegerelateerde groei. Met de behoudende schuldpositie en een stijgende winst per aandeel is het aandeel volgens Bank of America momenteel redelijk gewaardeerd.

Door: ABM Financial News.

pers@abmfn.be

Redactie: +32(0)78 486 481
voda
0
Beursblik: vooral outlook WDP van belang bij kwartaalupdate

Analisten positief gestemd.

(ABM FN-Dow Jones) Bij de resultaten die WDP vrijdag presenteert over het vierde kwartaal en het volledige boekjaar 2022, zal de aandacht vooral uitgaan naar de outlook voor 2023. Dit verwacht Kepler Cheuvreux.

Ook zullen beleggers letten op de waarde van de portefeuille.

Wat de recurrente winst in 2022 betreft, verwacht Kepler geen grote verrassingen. De resultaten van WDP zouden in lijn moeten liggen met de consensusverwachting, maar Kepler wijkt wel af van de consensus wat de herwaardering van de portefeuille betreft. De broker is minder optimistisch over de waardering voor het vierde kwartaal, maar optimistischer dan de consensus over de waardering voor 2023.

Verwacht wordt dat het bruto rendement op de portefeuille in 2022 is uitgekomen op 5,4 procent, wat in 2023 kan oplopen tot 5,65 procent.

De marktleider in de Benelux voor logistiek vastgoed zal tijdens de huidige cyclus kunnen blijven groeien dankzij zijn solide hefboomwerking, zijn vermogen om de inflatie door te berekenen aan de huurders en de aantrekkelijke verhouding tussen opbrengsten en kosten van de pijplijn, aldus Kepler.

Ook volgens Bank of America moet WDP nog jarenlang kunnen genieten van inflatiegerelateerde groei. De groei van de inkomsten van het bedrijf is versneld na de publicatie van de resultaten over de eerste negen maanden van 2022. Die versnelling moet ook voelbaar zijn geweest in het vierde kwartaal van 2022 en zal zich dankzij de huurindexering ook in het nieuwe boekjaar doorzetten, verwacht de Amerikaanse bank.

Bovendien moet ook rekening worden gehouden met het groeiplan 2022-25 van WDP. Over de eerste negen maanden van 2022 meldde het bedrijf een investeringsvolume van circa 430 miljoen euro, met over het derde kwartaal een bedrag van 170 miljoen euro. Deze investeringen hebben betrekking op zowel nieuwe projecten en gronden als op aankopen van bestaande gebouwen en op investeringen in de energietransitie.

WDP blijft gefocust op de winstgevendheid op lange termijn, in het groeiplan wordt uitgegaan van een EPRA-winst per aandeel van 1,50 euro in 2025, met een sterke klemtoon op rendabiliteit, een robuuste balans en een solide liquiditeitspositie. Dit tegen de achtergrond van een aantal negatieve externe factoren zoals een verhoogde marktvolatiliteit, een verzwakkende macro-economische outlook en een toegenomen kapitaalkosten.

Verwacht mag worden dat het management ook ditmaal de nodige aandacht zal besteden aan die externe factoren.

De cijfers zullen uiteraard getoetst worden aan de afgegeven vooruitzichten. WDP heeft voor 2022 een EPRA-winst per aandeel van 1,25 euro in het vooruitzicht gesteld, of een stijging met 14 procent tegenover 2021.

De EPRA-winst per aandeel bedroeg 0,95 euro over de eerst negen maanden van het boekjaar en dat was inderdaad een stijging met 14 procent.

WDP profiteerde na drie kwartalen in 2022 nog steeds van een fundamenteel gezonde marktdynamiek, ook in de huidige turbulente macro-economische en geopolitieke omgeving. De kans lijkt volgens de analisten klein dat het management die woorden zal intrekken. De logistieke sector blijft van cruciaal belang voor verschillende sectoren en mag bovendien fundamenteel gezond gezond genoemd worden met een aanhoudende vraag in de breedte.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
0
WDP meldt sterke winstgroei en handhaaft de winstdoelstellingen

Dividend van 1,00 euro per aandeel.

(ABM FN-Dow Jones) Warehouse De Pauw heeft met de cijfers over 2022 geen heel grote verrassingen laten zien. Dit bleek vrijdag uit de resultaten die WDP presenteerde.

De marktleider in de Benelux voor logistiek vastgoed boekte een sterke winstgroei, waarbij de EPRA-winst per aandeel uitkwam op 1,25 euro. Daarmee werd aan de verwachtingen voldaan. Ten opzichte van een jaar eerder steeg de winst per aandeel conform de verwachtingen met 13 procent.

Het dividend werd met 14 procent verhoogd tot 1,00 euro per aandeel. Ook dat was conform de verwachtingen.

In de toelichting op de cijfers werd verwezen naar de sterke balanspositie, en dat is niet onbelangrijk in een periode van stijgende rentes.

WDP verhoogde in oktober vorig jaar het kapitaal, waardoor de schuldgraad daalde tot circa 35 procent. Het grootste deel van die schulden is tegen een vaste rente, zodat het bedrijf afgeschermd is tegen de oplopende rente.

WDP rekent voor 2023 op een EPRA-winst per aandeel van 1,35 euro, of een stijging met 8 procent op jaarbasis. Tevens werd de doelstelling bevestigd van een EPRA-winst per aandeel van 1,50 euro in 2025.

Op basis van de huidige vooruitzichten wordt een dividend per aandeel van 1,08 euro bruto verwacht voor 2023.

WDP speelt in op de gewijzigde marktomstandigheden, dat wil zeggen hogere kapitaalkosten, hoge bouwprijzen en hoge inflatie, door de focus nog meer te leggen op winstgevendheid.

Concreet vertaalt dit zich in een grotere selectiviteit wat nieuwe projecten betreft, een grotere focus op autonome groei, vooral door indexatie van de huren, en een versnelde uitrol van WDP ENERGY met het oog op de energietransitie.

De logistieke sector blijft volgens WPD fundamenteel gezond, zelfs tegen de achtergrond van de huidige uitdagende macro-economische omstandigheden.

CEO Joost Uwents merkte vrijdag op dat WDP er in slaagde om blijvend sterke winstgroei te realiseren door zich tijdig aan te passen.

De sterke cash flow generatie en de solide balans bieden voldoende slagkracht om te spelen op kansen binnen de markt, aldus Uwents. WDP zit zodoende nog steeds op koers om de doelstellingen voor 2025 te halen.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
0
Beursblik: ING tevreden over outlook WDP

Koopadvies gehandhaafd.

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koopadvies op WDP gehandhaafd, na een update van de specialist in logistiek vastgoed, die blijk gaf van gezonde onderliggende operationele trends in combinatie met een sterke omzetstijging.

Analist Francesca Ferragina herhaalde ook haar koersdoel van 35,00 euro voor WDP.

Zowel de EPRA winst per aandeel, die met 13 procent steeg, als het dividend per aandeel van 1,00 euro lagen in de lijn met de verwachtingen van Ferragina.

Het rendement op de portefeuille steeg met 50 basispunten. Ferragina had 40 basispunten verwacht, en de afschrijvingen bedroegen in totaal 124 miljoen euro ofwel 2 procent op jaarbasis.

De vooruitzichten voor 2023 klinken iets beter dan de consensus en ook dan de prognoses van ING zelf. WDP raamt de EPRA winst per aandeel op 1,35 euro. Dat is een stijging van 8 procent op jaarbasis. ING rekende op 1,30 euro en de consensus lag op 1,33 euro.

Het dividend zal 1,08 euro per aandeel bedragen, tegenover een consensus van 1,07 euro. Met deze resultaten op zak kan WDP 2023 met een gerust hart tegemoet zien, zo concludeert de bank.

Bovenop de ontwikkelingspijplijn van circa 580 miljoen euro heeft de groep ruimte om enkele overnames af te ronden als andere spelers noodgedwongen desinvesteringen moeten doen, denkt ING.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
0
09:18
*Kepler Cheuvreux verlaagt advies WDP van Kopen naar Houden
09:18
*Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel WDP van 30,00 naar 31,00 euro
voda
0
Beursblik: Kepler Cheuvreux haalt WDP van kooplijst

Koersdoel wel 1 euro hoger.

(ABM FN) Kepler Cheuvreux heeft het aandeel WDP van zijn kooplijst gehaald en geeft een Houden advies, nu het koersdoel bijna is bereikt. Het koersdoel gaat maandag met 1 euro omhoog naar 31,00 euro.

Het aandeel wordt verhandeld tegen een premie ten opzichte van sectorgenoten en daar zijn duidelijke redenen voor, meent Kepler Cheuvreux. De jaarresultaten en het herhalen van de outlook voor de lange termijn lieten zien hoe wendbaar het bedrijf is en zich weet aan te passen aan een nieuw klimaat.

De doelstelling van 6,3 procent jaarlijkse groei van het resultaat tot 2025 is volgens de analisten minder kapitaalintensief en meer gericht op autonome groei. Dat betekent dat de schuld goed onder controle zou moeten blijven, ook als de vastgoedwaarderingen nog verder dalen.

Kepler Cheuvreux heeft zijn prognose voor de investeringen daarom gehalveerd van 500 miljoen naar 250 miljoen euro per jaar, en denkt nu dat de portefeuille tegen 2025 niet 8,6 miljard maar 8,0 miljard euro waard zal zijn. De kosten van de schulden zullen hierdoor ook lager zijn dan eerder ingeschat.

Door: ABM Financial News.

pers@abmfn.be

Redactie: +32(0)78 486 481
voda
0
09:48
*KBC Securities verlaagt koersdoel WDP van 38,00 naar 34,00 euro
09:48
*KBC Securities handhaaft Accumuleren advies op WDP
voda
0
WDP: 250 megawattpiek zonnepanelen tegen 2025, grootste zonnedak in Gent

Logistiek vastgoedontwikkelaar WDP wil tegen 2025 de beschikking hebben over 250 megawattpiek aan zonnepanelen op zijn daken. Het grootste zonnedak – van 25 megawattpiek – komt in Gent.

Er worden 37.000 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van het logistieke park WDPort of Ghent.

Green Mobility Hub
WDP verwacht in de periode 2023-2024 circa 150 miljoen euro te investeren in energieprojecten. Dat geld is hoofdzakelijk voor de uitbreiding van de zonne-energiecapaciteit alsook een eerste Green Mobility Hub. ‘In de loop van 2022 kon alvast worden gestart met de voorbereiding en installatie van circa 55 megawattpiek, wat de groene energieproductie in de loop van 2023 naar een totale capaciteit van circa 150 megawattpiek moet brengen’, aldus WDP.

Verder wordt de bestaande site te Zellik in de provincie Vlaams-Brabant – die wordt gehuurd door VPD – omgetuned tot een Green Mobility Hub. Logistiek dienstverlener VPD verzorgt vanuit deze site de last-mile activiteiten voor non-foodretailers die verwachten dat de dienstverlening binnen hun supply chain op een CO2-neutrale manier gebeurt.

Eerder
30 september 2022
WDP bouwt zonnedak van 4,5 megawattpiek in Luxemburg
1 februari 2022
WDP heeft grens van 100 megawattpiek zonnepanelen in zicht

Door Els Stultiens

solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie...
voda
0
09:11
*RBC verhoogt koersdoel WDP van 24,00 naar 27,00 euro
09:11
*RBC handhaaft Underperform advies op WDP
voda
0
Beursblik: ING verhoogt koersdoel WDP

Koopadvies blijft gehandhaafd.

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft donderdag het koersdoel voor WDP verhoogd van 35,00 naar 37,00 euro met een herhaling van het koopadvies.

Analist Francisca Ferragina is enthousiast over de gang van zaken bij WDP. De beleggingscasus voor WDP is eenvoudig, aldus de analist, met gezonde financiële resultaten, een hoge voorspelbaarheid, een focus op winstgevende investeringen en een efficiënte kapitaalinzet.

De resultaten over 2022 toonden volgens Ferragina eens te meer de degelijkheid van het logistieke segment in de vastgoedsector aan. WDP wordt bovendien selectiever als het gaat om investeringen.

De panden van WDP zijn allemaal volledig bezet en genereren inkomsten waarmee de schuldverplichtingen kunnen worden afgelost.

De vooruitzichten van WDP voor 2023 liggen iets boven de verwachtingen van ING zelf en ook boven de consensus. Ferragina paste daarom haar taxaties aan en verhoogde die voor de EPRA winst per aandeel voor 2023 en 2024 met 3 tot 5 procent.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
voda
0
10:52
*Barclays verhoogt koersdoel WDP van 24,00 naar 26,00 euro
10:52
*Barclays handhaaft Onderwogen advies op WDP
voda
0
Beursblik: Barclays positiever over logistiek vastgoed

VGP, WDP, Montea en CTP krijgen koersdoelverhoging.

(ABM FN-Dow Jones) Barclays is vrijdag positiever geworden over een deel van de vastgoedsector in de Benelux. Dit bleek vrijdagochtend uit een rapport van de Britse bank.

Barclays verhoogde onder meer de koersdoelen voor VGP, WDP, Montea en CTP.

Met name logistiek vastgoed blijft op middellange termijn een aantrekkelijk groeiverhaal, vinden de analisten van de bank, maar dit is ook al grotendeels in de koersen van vastgoedaandelen ingeprijsd. Barclays heeft dan ook een Neutraal advies op Europees vastgoed.

Analisten zagen dat de waardering van logistiek vastgoed in 2022 flink afnam, vooral in het Verenigd Koninkrijk. En hoewel de grootste terugval in de waardering vermoedelijk is geweest, voorziet Barclays voor 2023 evengoed nog een daling van 5 tot 15 procent.

Hoewel de rendementen zullen aantrekken na 2023, aangejaagd door onder meer hogere huren en de afronding van ontwikkelingsprojecten, blijft de bank terughoudend over de sector op korte termijn. In de waardering van de aandelen in de sector wordt al rekening gehouden met groei, zo stelden de analisten.

Barclays heeft een Overwogen advies op het Nederlandse CTP en verhoogde het koersdoel van 13,00 naar 14,00 euro. Voor Montea blijft het advies Gelijkgewogen, maar ging het koersdoel van 79,00 naar 85,00 euro. Ook handhaafde Barclays het Onderwogen advies voor VGP en WDP, maar verhoogde de koersdoelen voor deze twee aandelen naar respectievelijk 75,00 en 26,00 euro.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999
15 Posts
Aantal posts per pagina:  20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Detail

Vertraagd 21 mrt 2023 17:35
Koers 27,620
Verschil -0,020 (-0,07%)
Hoog 28,000
Laag 27,480
Volume 148.753
Volume gemiddeld 199.538
Volume gisteren 131.648

EU stocks, real time, by Cboe Europe Ltd.; Other, Euronext & US stocks by NYSE & Cboe BZX Exchange, 15 min. delayed
#/^ Index indications calculated real time, zie disclaimer, streaming powered by: Infront