Ahold Delhaize Koninklijke

AEX:AD334, NL0011794037
23,830 14:05
+0,985 (+4,31%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet 62.890,0062.791,0066.260,0074.736,00
Operationele kosten 47.978,0047.655,0051.048,0069.286,00
Afschrijvingen 1.857,001.816,002.848,002.892,00
BedrijfsResultaat 2.225,002.405,002.293,002.191,00
Resultaat voor belastingen 1.963,002.181,002.184,001.728,00
Belastingen 146,00372,00417,00331,00
CashFlow 827,00-1.587,00535,00-383,00
Nettowinst 1.817,001.793,001.766,001.397,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa 10.689,0011.147,0010.519,0018.151,00
Immateriële activa 11.634,0012.013,0012.060,0011.565,00
Financiële activa 1.072,001.103,001.773,00966,00
Vaste activa 23.901,0024.489,0031.920,0031.764,00
Voorraden 3.077,003.196,003.347,003.245,00
Debiteuren 997,001.027,001.072,001.122,00
Overige vorderingen 154,0053,0039,0058,00
Liquide middelen 4.581,003.122,003.717,002.933,00
Vlottende activa 9.970,008.865,009.570,008.927,00
Totaal activa 33.871,0033.331,0041.490,0040.692,00
Gewoon kapitaal 15.170,0014.816,0014.083,0012.432,00
Preferent kapitaal -559,47-61,84155,99-842,00
Aandeel van derden 0,000,000,000,00
Groepsvermogen
Achtergestelde schulden
Voorzieningen
Langlopende schulden 8.396,008.494,0014.818,0015.448,00
Kortlopende schulden 10.305,0010.021,0012.590,0012.812,00
Totaal passiva 33.871,0033.331,0041.490,0040.692,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 369.000372.000380.000414.000
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 1.246.8101.183.7201.100.7301.067.000
Winst per aandeel 1,481,591,621,31
Dividend per aandeel 0,630,700,760,90
Cashflow per aandeel 2,963,654,955,94
Intrinsieke waarde per aandeel 11,5611,8512,0410,77
Koers-winstverhouding 12,3913,8813,7617,64
Dividend rendement (%) 3,443,173,413,89
Rendement eigen vermogen (%) 11,9812,1012,5411,24
Koers einde boekjaar 18,3422,0822,3023,11