ING Groep

AEX:INGA1, NL0011821202
10,860 17:36
+0,254 (+2,39%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2017201820192020
Omzet
Operationele kosten 10.349,0010.427,0011.142,005.812,00
Afschrijvingen 520,00520,00789,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 7.147,006.839,006.835,003.809,00
Belastingen 2.160,002.028,001.955,001.246,00
CashFlow 2.553,0028.349,006.406,0057.960,00
Nettowinst 4.905,004.703,004.781,002.485,00

Balans (x 1.000.000)

  2017201820192020
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 846.216,00887.030,00891.744,00937.275,00
Gewoon kapitaal 50.406,0050.932,0053.769,0054.637,00
Preferent kapitaal 4.377,143.597,083.999,032.333,00
Aandeel van derden 715,00803,00893,001.022,00
Groepsvermogen 51.121,0051.735,0054.662,0055.659,00
Achtergestelde schulden 15.968,0013.724,0016.588,0015.805,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 846.216,00887.030,00891.744,00937.275,00

Overige Data

  2017201820192020
Aantal werknemers 51.81552.85554.51453.253
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.885.7903.891.7303.896.7303.898.900
Winst per aandeel 1,261,211,230,64
Dividend per aandeel 0,670,680,690,12
Cashflow per aandeel -1,351,783,3525,97
Intrinsieke waarde per aandeel 11,6312,4113,1113,89
Koers-winstverhouding 12,167,788,6911,94
Dividend rendement (%) 4,377,236,461,57
Rendement eigen vermogen (%) 9,739,238,894,55
Koers einde boekjaar 15,339,4110,697,64