ING Groep

AEX:INGA1, NL0011821202
7,559 17:36
+0,197 (+2,68%)

Winst- & verliesrekening (x 1.000.000)

  2016201720182019
Omzet
Operationele kosten 11.150,0010.349,0010.427,0011.142,00
Afschrijvingen 536,00520,00520,00789,00
BedrijfsResultaat
Resultaat voor belastingen 5.903,007.147,006.839,006.835,00
Belastingen 1.618,002.160,002.028,001.955,00
CashFlow -4.477,002.553,0028.349,006.406,00
Nettowinst 4.651,004.905,004.703,004.781,00

Balans (x 1.000.000)

  2016201720182019
Materiële activa
Immateriële activa
Financiële activa
Vaste activa
Voorraden
Debiteuren
Overige vorderingen
Liquide middelen
Vlottende activa
Totaal activa 845.081,00846.216,00887.030,00891.744,00
Gewoon kapitaal 49.793,0050.406,0050.932,0053.769,00
Preferent kapitaal 5.905,224.377,143.597,083.999,03
Aandeel van derden 606,00715,00803,00893,00
Groepsvermogen 50.399,0051.121,0051.735,0054.662,00
Achtergestelde schulden 17.223,0015.968,0013.724,0016.588,00
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva 845.081,00846.216,00887.030,00891.744,00

Overige Data

  2016201720182019
Aantal werknemers 51.94351.81552.85554.514
Aantal uitstaande aandelen (x 1000) 3.878.4803.885.7903.891.7303.896.730
Winst per aandeel 1,201,261,211,23
Dividend per aandeel 0,660,670,680,69
Cashflow per aandeel 2,21-1,351,783,35
Intrinsieke waarde per aandeel 12,1811,6312,4113,11
Koers-winstverhouding 11,1412,167,788,69
Dividend rendement (%) 4,944,377,236,46
Rendement eigen vermogen (%) 9,349,739,238,89
Koers einde boekjaar 13,3715,339,4110,69